Slider

Luty 2015

Skład spadku czasem bywa zaskoczeniem

Warto wiedzieć, co wchodzi w skład spadku i gdzie dokładnie znajdują się konkretne składniki masy spadkowej. Czasem niestety może się to wiązać ze sporym rozczarowaniem. Ale zawsze warto znać prawdę, aby móc świadomie podjąć decyzję. Pamiętaj, iż jeszcze na dzień dzisiejszy brak oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku czy też przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza […]

Nabycie spadku w części??

Wpis zainspirowany jednym z pytań zadanych przez czytelników. Nie wdając się w szczegóły, chodziło o to, czy można nabyć spadek „w części” – np. czy tylko jedną nieruchomość, aby szybko móc ją sprzedać. Niestety. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest jednoznaczne. A Sąd Najwyższy stwierdził tak: Niedopuszczalne było stwierdzenie nabycia spadku tylko odnośnie części majątku spadkowego albo […]

Adwokat…

Jako iż zbliża się weekend, wpis pozamerytoryczny 🙂

zrzec się spadku na innego spadkobiercę? I ponownie : dość długie pytanie i krótka odpowiedź: tak zrobić nie można. Przypominam tu : zrzeczenie się spadku to naprawdę nie to samo, co odrzucenie spadku. Każda sytuacja jest inna, ale zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie.

To już dwa lata…

od daty pierwszego wpisu! Mimo iż wpisów pojawiło się w tym czasie sporo, to sporo tematów pozostało jeszcze do omówienia (opisania). Co też będę czynić przez najbliższy rok. Propozycje tematów  mile widziane. No i przede wszystkim : dziękuję wszystkim Czytelnikom 🙂

Apelacja – termin

Apelacja to jeden ze środków zaskarżania orzeczeń. Od wyroku sądu I instancji wnosi się apelację… do sądu II instancji. Czyli – od wyroku sądu rejonowego do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego do sądu apelacyjnego. Apelacja to dość skomplikowane pismo- musi zawierać odpowiednio sformułowane wnioski, zarzuty, uzasadnienie, musi być tez uiszczona opłata od apelacji. […]

Stało się. Sejm uchwalił. Już wkrótce dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza (jako podstawowa zasada) stanie się rzeczywistością. Do tej pory, jeśli osoba dorosła nie złożyła w ciągu 6 miesięcy od daty tzw. dowiedzenia się o swoim powołaniu do dziedziczenia (a więc najczęściej od daty śmierci spadkodawcy) żadnego oświadczenia oznaczało to, iż przyjmuje spadek wprost, a więc […]

Blog Roku – głoSOWAnie

GłoSOWAnie na blog roku rozpoczęte. Jak pisałam, blog spadkowy także bierze udział w konkursie – w kategorii specjalistyczne i firmowe. Aby zagłosować należy wysłać smsa o treści K11568 (bez spacji) na numer 7122. Koszt smsa to kwota 1,23 zł. (brutto). Pieniądze uzyskane z smsów przekazane zostaną na rzecz fundacji Dzieci Niczyje. Głosowanie trwa tylko do dnia […]

jaki majątek pozostawił spadkodawca? Pytanie dość długie, ale odpowiedź krótka: Nie, we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie podaje się, co w skład tego spadku wchodzi. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd będzie ustalał, kto jest spadkobiercą i w jakiej części. A tym, co w skład tego spadku wchodzi i komu co ma przypaść, sąd […]

Blog o spadkach blogiem roku?

To niewykluczone. Może tak się stać, jeśli na ten blog zagłosujesz w konkursie Blog Roku. To naprawdę bardzo proste, a szczegóły odnośnie głosowania podam w jednym z najbliższych wpisów.