Slider

Dziedziczenie przez osoby prawne

Dziedziczyć mogą nie tylko osoby fizyczne czyli np. małżonek, brat lub przyjaciółka.

W testamencie można przeznaczyć swój majątek osobie prawnej  – czyli np. spółce z o.o. lub fundacji.

Osoby prawne co do zasady nie dziedziczą z mocy ustawy.

(wyjątkiem jest gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w sytuacji gdy nie ma żadnych krewnych, którzy mogliby dziedziczyć, a sam spadkodawca nie pozostawił testamentu)

Osoby prawne dziedziczą też z dobrodziejstwem inwentarza (co oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi, jeśli były one w spadku)

Co więcej : nie wszyscy wiedzą, iż w testamencie można ustanowić fundację:

Jak stanowi przepis kodeksu cywilnego: fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Rzadko co prawda zdarza się w praktyce, aby w testamencie ktoś ustanawiał fundację.

Jednak przepisy dają taką możliwość i w pewnych okolicznościach może to być dobrym rozwiązaniem.

I jak zawsze powtarzam: zastanów się, co jest twoim celem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: