Slider

Dziedziczenie a rozwód

Historie rodzinne czyli trudne sprawy

Kolejne żony, kolejni mężowie, nieformalni partnerzy, nieślubne dzieci… myślisz, że to jakiś serial, który “idzie” w telewizji od kilku czy nawet kilkunastu lat? Pewnie też, ale nie tylko. Czasem tak wyglądają sprawy, z którymi musi sobie poradzić adwokat. Każda sprawa to inna historia. A sprawy rodzinne i spadkowe budzą zazwyczaj spore emocje. (i wierz mi […]

Dziedziczenie ustawowe rządzi się swoimi prawami. To znaczy jak nie napiszesz testamentu, to do dziedziczenia dojdą spadkobiercy ustawowi – zgodnie z zasadami opisanymi w kodeksie. Zastanawiasz się, o co chodzi z tym tytułem “jak to jest z tą drugą żoną”? Przecież żonę można mieć tylko jedną… Właściwie tak, ale wyjaśnię to na kolejnym przykładzie “z […]

Separacja a dziedziczenie

Jak pewnie zauważyłeś, sporo na tym blogu o dziedziczeniu ustawowym (w końcu to blog spadkowy) – w tym o dziedziczeniu po sobie przez małżonków. Orzeczona sądownie separacja ma duży wpływ na dziedziczenie ustawowe. Co do zasady małżonkowie po sobie dziedziczą. (oczywiście w sytuacji gdy nie ma testamentu, zgodnie z którym spadkobiercami miałyby zostać inne osoby) […]

Rozdzielność majątkowa to umowa zawierana przez małżonków w formie aktu notarialnego.Chyba kiedyś już o tym wspominałam, ale… wciąż ta kwestia budzi wiele wątpliwości. Rozdzielność to rozdzielność, a dziedziczenie to dziedziczenie najkrócej rzecz ujmując 🙂 Co oznacza, mówiąc jeszcze bardziej wprost. Niezależnie od  tego, czy masz w swoim małżeństwie wspólność majątkową czy też zdecydowałeś się na […]

Dziedziczenie a faktyczna separacja

Małżonek dziedziczy (co do zasady) z mocy ustawy. A małżonkiem się jest do czasu, aż będzie prawomocne orzeczenie sądu w sprawie rozwodowej. Jeszcze separacja daje podobny skutek co rozwód jeśli chodzi o dziedziczenie. ale: tylko separacja orzeczona przez sąd powoduje, iż małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy.

Proste pytanie, krótka odpowiedź: Dziedziczy. O ile spadkodawca nie sporządził testamentu, w którym postanowił inaczej…

Spadek majątkiem osobistym małżonka

To co zostaje nabyte w drodze dziedziczenia stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Przesądza o tym art. 33 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nawet jeśli małżonkowie mają ustrój wspólności majątkowej.  (sam fakt zawarcia małżeństwa nie oznacza przecież, iż nagle wszystko, co dotychczas małżonkowie posiadali i co kiedykolwiek nabędą zawsze staje się wspólne…) Jeśli więc […]

Pisałam niedawno o dziedziczeniu po rozwodzie. Obiecałam też, ze  napiszę o sytuacji, kiedy co prawda nie zapadł prawomocny wyrok rozwodowy, jednak dziedziczenie przez męża(żonę) byłoby odbierane jako niesprawiedliwe czy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z tego względu ustawodawca wprowadził do kodeksu art. 940, który stanowi, iż: Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o […]

Dziedziczenie a rozwód i separacja

Małżonek – zgodnie z prawem spadkowym – należy do grupy spadkobierców powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności. To co do zasady nie budzi wątpliwości . Ale już sytuacja, gdy jeden z małżonków zmarł po wniesieniu do sądu pozwu o rozwód już tak. Do czasu gdy zapadnie prawomocny wyrok rozwodowy małżonkowie pozostają małżeństwem  –  z ustawowymi […]