Slider

Sądowy dział spadku

Akt poświadczenia dziedziczenia i co dalej?

Od całkiem długiego już czasu jest możliwość, aby  sprawę spadkową “załatwić” w kancelarii notarialnej. To znaczy: notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia – jeśli spełnione są przesłanki opisane w ustawie prawo o notariacie. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, z którego wynika kto jest spadkobiercą. Wspominałam już o tych przesłankach i wobec wielu pytań dotyczących tego […]

Prawo spadkowe. Porady prawne. Tak, ale…

Otóż tak. Udzielam porad prawnych, w tym także z zakresu prawa spadkowego. 🙂 W sumie większość adwokatów to robi. Jest jednak jedno małe “ale”. Nie udzielam porad przez telefon. Jeśli czegoś nie robię, to znaczy iż mam powód, aby tego nie robić. W tym przypadku chodzi o to, iż udzielenie konkretnej i profesjonalnej porady wymaga […]

Na blogu pojawiło się ostatnio kilka wpisów pod tytułem “7 rzeczy, które…” Znajdziesz je tu, tu, jeszcze tu oraz w tym miejscu. Myślałam, że  na tym cykl ten się zakończy. Ale skoro mamy koniec starego, a początek nowego roku, to… będzie jeszcze jeden wpis z cyklu”7″. Tym razem 7 wpisów, które były najczęściej czytane w 2015 […]

Dział spadku – koszty

“Założenie” sprawy cywilnej związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów sądowych. (opłata sądowa musi być uiszczona wraz z wnioskiem, można np. wpłacić odpowiednią kwotę na konto właściwego sądu i do wniosku dołączyć dowód opłaty). Tak już jest – nie tylko w sprawach spadkowych. ALE dobra wiadomość jest taka, iż w sprawie o dział spadku opłata sądowa […]

Swoje twierdzenia musisz jeszcze przed sądem udowodnić. Nie wystarczy podczas sprawy np. o dział spadku napisać np. że „te pieniądze dostałem od wujka”, „te meble to prezent od cioci”, czy np. „te pieniądze to mój majątek osobisty”. W trakcie sprawy przed sądem swoje twierdzenia musisz poprzeć dowodami. A więc np. dołączyć dokumenty, zawnioskować świadków, aby […]

jaki majątek pozostawił spadkodawca? Pytanie dość długie, ale odpowiedź krótka: Nie, we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie podaje się, co w skład tego spadku wchodzi. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd będzie ustalał, kto jest spadkobiercą i w jakiej części. A tym, co w skład tego spadku wchodzi i komu co ma przypaść, sąd […]

Podział majątku wspólnego i dział spadku

Sprawy o dział spadku są zazwyczaj skomplikowane. Między innymi jest tak dlatego, iż często już samo ustalenie, co wchodziło w skład spadku nie jest proste. Zwłaszcza jak spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim i nie miał rozdzielności majątkowej. Zwłaszcza jak po żadnym z kolejno zmarłych małżonków nie było przeprowadzane żadne postępowanie spadkowe. Zwłaszcza jak każdy ze […]

To jedno z tych pytań, które często strony zadają swoim pełnomocnikom… I jedno z tych, poprzez które czytelnicy trafiają na ten blog Tyle, że na to pytanie nie ma (i  chyba być nie może) jednej odpowiedzi.

Ugoda sądowa? Zawsze można spróbować…

Sprawy o dział spadku trwają długo i są skomplikowane. (zresztą nie tylko o dział spadku…) To akurat już chyba wszyscy wiedzą. I wiążą się z kosztami. (nie tylko opłatą od wniosku czy pozwu, ale także np. kosztami sporządzenia opinii przez biegłego). Koszt sporządzenia aktu notarialnego w sprawie “działowej” też jest spory. Warto wiedzieć jednak, że […]

Sprawa o zapłatę dobiega wreszcie końca. (ewentualnie sprawa o dział spadku, w której to sprawie sąd zasądził spłatę na twoją rzecz) Sąd wydaje wyrok/postanowienie  w którym zasądza na Twoją rzecz określoną kwotę. Np. w sprawie o zachowek (choć kwestia ta oczywiście dotyczy nie tylko spraw z zakresu prawa spadkowego) Czekasz z niecierpliwością, aż wyrok będzie […]