Slider

Listopad 2013

Odziedziczyłem długi…

Pisałam wiele razy : długi też podlegają dziedziczeniu. I aby uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe należy spadek odrzucić, ewentualnie przyjąć z  tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Ale na to jest określony termin – tj. sześć miesięcy od daty dowiedzenia się przez spadkobiercę o swoim powołaniu do spadku. Może się wydawać, że to dużo czasu, ale wiele osób o […]

Po ostatnich wpisach pojawiło się kilka wątpliwości. Dlatego postanowiłam wpisy te doprecyzować. 30 listopada porad prawnych za darmo (dotyczących w szczególności przekazania majątku w rodzinie) udzielać będą notariusze. Z uwagi na Dzień Otwarty Notariatu. Kompetencje adwokatów (radców) i notariuszy są znacząco inne. O tym będzie osobny wpis. Na przykład tylko notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. […]

To dość często zadawane pytanie, więc postanowiłam odpowiedzieć na nie na łamach bloga. Otóż nie ma osobnej ustawy zatytułowanej np. Prawo spadkowe. Prawo spadkowe to część prawa cywilnego i przepisy dotyczące prawa spadkowego znajdują się właśnie w kodeksie cywilnym. A konkretnie w księdze czwartej kodeksu cywilnego.(kodeks cywilny to dość obszerny akt prawny, dlatego podzielony został […]

Przekazanie majątku w rodzinie to bardzo istotna kwestia. I ciągle budząca wiele wątpliwości.  Często skutków raz dokonanej czynności nie da się już  odwrócić (zwłaszcza gdy otwarcie testamentu już nastąpi…) Dlatego bardzo ważne jest, aby każdą decyzję związaną z przekazywaniem majątku w rodzinie dobrze przemyśleć. Oprócz kwestii stricte prawnych pozostaje jeszcze aspekt podatkowy, o którym wiele […]

Prawo spadkowe. Apelacja – ciąg dalszy

Temat apelacji wywołał spore zainteresowanie. Dlatego postanowiłam, że poświęcę temu zagadnieniu jeszcze kilka wpisów. Napisanie dobrej apelacji nie jest sprawą prostą. Zwłaszcza sformułowanie wniosków i zarzutów, które w apelacji znaleźć się muszą. Ale to temat na jeszcze kolejny wpis. Wielu czytelników dopytuje, czy na pewno apelacja będzie rozpatrywana przez innego sędziego. I odpowiadam, iż przez […]

Apelacja w sprawie spadkowej

Sprawy spadkowe (w tym sprawę o dział spadku) rozpatruje co do zasady w pierwszej instancji sąd rejonowy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (co jest niestety szczególnie złożone w sprawach o dział spadku) tj. zwłaszcza po przesłuchaniu świadków, ewentualnie – jeśli zachodziła taka potrzeba – sporządzeniu opinii przez biegłego co do wartości nieruchomości oraz po przesłuchaniu stron […]