Slider

Wyrok Trybunału a podatek od darowizn

Ostatni przed wakacjami wpis o podatkach…

Wyrok Trybunału był już omawiany, ale wciąż budzi wątpliwości.

Jedną z tych wątpliwości jest to, czy obejmuje on także kwestię podatku od darowizn

(no bo skoro mamy ustawę o podatku od spadków i darowizn…)

Jednak w mojej ocenie  wyrok ten dotyczył tylko podatku od spadków.

O wyroku pojawiła się też informacja na stronie Ministerstwa Finansów i informacja ta utwierdziła mnie w moim przekonaniu.

Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

• nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,

• śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,

• postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),

• wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

Więcej przeczytasz tam:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/id/4626046

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: