Slider

Wyrok TK raz jeszcze – doprecyzowanie

Pisałam już o wyroku Trybunału Konstytucyjnego – korzystnym dla spadkobierców.

Wyroku dotyczącym tego, iż przepis, który obowiązywał w latach 2007-2008  i dotyczył bardzo krótkiego, bo zaledwie miesięcznego terminu, jaki mieli spadkobiercy, aby dokonać zgłoszenia faktu nabycia spadku do urzędu skarbowego, co było warunkiem zwolnienia spadkobiercy z podatku,  nie jest zgodny z Konstytucją.

Konsekwencją takiego wyroku TK jest możliwość wystąpienia do organu z wnioskiem o wznowienie postępowania.

Podawałam już w poprzednim wpisie dotyczącym tego tematu podstawę prawną, czyli art. 240 i 241 ordynacji podatkowej.

Przepisy ordynacji proste jednak nie są … Trzeba więc doprecyzować.

W takiej sytuacji (wydania orzeczenia przez TK, stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy z konstytucją) wznowienie postępowania może nastąpić tylko na wniosek strony.

I co naprawdę bardzo ważne:

Taki wniosek nie może być złożony kiedykolwiek.

Zachowanie terminu do złożenia takiego wniosku jest naprawdę bardzo istotne.

A termin ten wynosi jeden miesiąc.

Miesiąc od wejścia w życie orzeczenia Trybunału.

W tej sytuacji wniosek taki musi być złożony najpóźniej do dnia 18.07.2013r.

Organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: