Slider

Dział spadku w sądzie

 

Division of property at divorce

Jak ostatnio pisałam, pisząc o dziale spadku, dział spadku może zostać przeprowadzony przez spadkobierców w drodze umowy, a jeśli spadkobiercy nie są w stanie się porozumieć, dział spadku musi zostać przeprowadzony  w postępowaniu sądowym.

Sądowy dział spadku łatwym postępowaniem nie jest, no ale cóż… Czasem nie ma innego wyjścia niż napisanie wniosku do sądu.

Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności wskazać sądowi we wniosku o dział spadku, co w skład tego majątku spadkowego wchodzi, aby sąd wiedział, co będzie dzielić między spadkobierców.

Wnioskodawca (a więc ten ze spadkobierców, który wnosi do sądu wniosek o dział spadku) powinien także wskazać swoją propozycję podziału pozostawionego przez spadkodawcę majątku.

Czyli napisać jak ze swojej strony widzi przeprowadzenie tego działu.

Przed przeprowadzeniem działu spadku spadkobiercy pozostają współwłaścicielami majątku, który pozostawił spadkodawca.

Sytuacja taka często jednak szybko staje się niekomfortowa dla wszystkich (bądź przynajmniej) części współwłaścicieli.

Dlatego należy przeprowadzić dział spadku (określany nieraz potocznie jako  podział majątku spadkowego).

Formułując taki wniosek do sądu musisz wiedzieć, jakie sposoby zniesienia współwłasności możliwe są zgodnie z przepisami:

Dział spadku. Sposoby przeprowadzenia:

Przede wszystkim wchodzi tu w grę podział fizyczny.

Jeśli więc np. w skład spadku wchodzi nieruchomość, która może być podzielona na kilka odrębnych nieruchomości, sąd prawdopodobnie będzie dążył do takiego rozwiązania. 

Wtedy każdy ze współwłaścicieli otrzyma na wyłączną własność jedną z „nowych” nieruchomości powstałych po podziale pierwotnej nieruchomości.

Oczywiście w sytuacji, gdy nieruchomości te (powstałe po podziale) będą mieć różną wartość, sąd w razie takiej potrzeby zasądzi wyrównanie tych różnic w formie pieniężnej.(przy dokonywaniu takiego podziału i zasądzaniu dopłat, sąd będzie mieć na względzie, jakie udziały w spadku przysługują poszczególnym spadkobiercom; udziały te nie zawsze będą równe.)

Jednak taki wariant możliwy jest tylko w określonych sytuacjach- trudno wyobrazić sobie takie rozwiązanie w przypadku np. trzypokojowego mieszkania.:)

W takiej sytuacji sąd prawdopodobnie przyzna mieszkanie jednemu ze współwłaścicieli, zasądzając od niego odpowiednie spłaty na rzecz pozostałych.

Często spadkobiercy mają zdecydowanie różne wyobrażenie co do wartości takiej nieruchomości – wtedy bardzo istotnym dowodem dla sądu będzie opinia biegłego sądowego; opinia biegłego możliwa też jest, gdy chodzi o ruchomości – np. samochód)

Czasami jednak strony są bardzo skłócone, a każdy ma zupełnie inny pomysł, jak podzielić się tym majątkiem.

Często też żaden ze spadkobierców nie jest w stanie spłacić pozostałych.

W takiej sytuacji, jeśli strony w dalszym ciągu nie będą w stanie się porozumieć, być może sąd będzie zmuszony do wprowadzenia w życie najmniej korzystnego rozwiązania dla stron – czyli zarządzi przeprowadzenie sprzedaży np. takiej nieruchomości. A zajmie się tym komornik.

Taka sprzedaż jest najmniej korzystnym dla spadkobierców (współwłaścicieli)  rozwiązaniem .

Dlaczego tak się dzieje?

Bo raczej nie zdarza się, aby cena uzyskana z takiej sprzedaży odpowiadała rynkowej wartości nieruchomości.

Warto więc czasami  dojść do porozumienia z pozostałymi spadkobiercami i np. przeprowadzić dział spadku w formie umownej. Każda sprawa jest jednak inna, zawsze więc warto dokładnie przemyśleć sprawę i skonsultować z prawnikiem.

Dział spadku w sądzie

Sprawy o dział spadku rozpatrują sądy rejonowe. I jak w każdym postępowaniu przed sadem ważne jest postępowanie dowodowe.

A dowody muszą być przedstawione przez strony postępowania.

Sprawy o dział spadku nie należą do prostych. Ale niestety czasem pozostaje tylko sprawa w sądzie (na szczęście opłata jest stała i nie zależy od wartości majątku, który będzie dzielony)

Takie sprawy nie ulegają przedawnieniu, ale naprawdę nie warto zbyt długo zwlekać z “załatwieniem” takiej sprawy. (nie ulegają przedawnieniu – czyli możesz wystąpić z taką sprawą nawet i kilkanaście lat po śmierci spadkodawcy – nie ma tu “limitu” czasowego”.

Każda sytuacja jest inna. Udzielenie porady w konkretnej sprawie wymaga zapoznania się z dokumentami (np. z treścią umowy, aktu notarialnego, księgi wieczystej).

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w swojej indywidualnej sprawie, zachęcam Cię do kontaktu.

{ 253 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Adam Sierpień 26, 2013 o 08:35

Pani Mecenas, mam do Pani pytanie. Jeżeli spadkodawcy (pierwszy umarł 28 lat temu a drugi 25 lat temu) nie pozostawili testamentu, nie było przeprowadzonego postępowania spadkowego. To czy sąd rozdzieli spadek wśród spadkobierców ustawowych? Czy takiego spadku można się zrzec? Czy jednak taki spadek został po takim okresie czasu z mocy prawa nabyty? Czy obecność w sądzie podczas postępowania spadkowego spadkobierców jest obowiązkowa?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 26, 2013 o 11:44

Jeśli nie było testamentu, dziedziczenie nastąpi na podstawie ustawy.
Czyli w pierwszej kolejności – żona/mąż i dzieci.
(jeśli chodzi o wysokość udziałów – zawsze trzeba sprawdzić stan prawny, jaki obowiązywał w dacie śmierci spadkodawców)
Do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wystąpić można zawsze.
Jednak odrzucić spadek można tylko w okresie 6 miesięcy od daty dowiedzenia się o swoim powołaniu do spadku
(w praktyce od daty śmierci spadkodawcy).

Odpowiedz

Doradca Finansowy Maj 15, 2014 o 10:16

W postępowaniu o dział spadku, kiedy już wniesiono o zniesienie współwłasności i trwa postępowanie dowodowe co do zniesienia przez spłatę wartości udziałów i zwrotu wartości poniesionych nakładów-ściślej wręcz wydatków związanych z nieruchomością.
Czy są orzeczenia sądowe w przedmiocie wniosku o stwierdzenia zasiedzenia, ale nie przedmiotu spadku – nieruchomości objętej współwłasnością lecz działki sąsiedniej , która przecież zasiedziana przez stronę niewątpliwie podnosi wartość całej nieruchomości i wpływa na wycenę i obliczenie wartości udziału. W końcu stwierdzenie zasiedzenia i postępowanie działowe są w nieprocesie.
Pozdrawiam
Doradca Finansowy

Odpowiedz

Adam Sierpień 26, 2013 o 16:54

Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Robert Sierpień 31, 2013 o 22:58

Pani Mecenas irytuje mnie pytanie czy krąg spadkobierców się gdzieś zatrzymuje. Jeżeli siostra odrzuci spadek po bracie a następnie po kilku latach urodzi dziecko. To czy te narodzone dziecko w przyszłości jest wolne od długów spadkowych po wujku?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 2, 2013 o 12:18

Rozumiem, że w dacie śmierci tego brata jego siostra dzieci jeszcze nie miała?
Zgodnie z treścią przepisu:
dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

Odpowiedz

Piotrek Wrzesień 2, 2013 o 20:26

Witam serdecznie,

a co w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzą same długi? Tzn spadkodawca nic nie zostawił, żadnego majątku, oprócz długów. Możemy wtedy zrobić dział spadku?

Pozdrawiam i dziękuję.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 3, 2013 o 09:59

Jeśli w skład spadku wchodzą tylko długi, może należałoby (jeśli jeszcze jest to możliwe) po prostu spadek odrzucić?
Sąd długów nie dzieli, w postępowaniu o dział spadku sąd dzieli tylko aktywa.
Zagadnieniu temu poświęcę wkrótce osobny wpis.

Odpowiedz

Piotrek Wrzesień 13, 2013 o 20:35

To już niestety niemożliwe.
Sęk właśnie w tym, że długów się nie dzieli. Ale jak są tylko długi to jak to podzielić? Nie można już wtedy?
Czy może wskazać, że w skład spadku wchodzi np. zegarek o wartości 100 zł? Choć to trochę naciągane.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 15, 2013 o 14:54

Zagadnienie to budzi wciąż wątpliwości…I dlatego będzie jeszcze przedmiotem kilku wpisów.
Zgodnie z treścią przepisu;
Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

Odpowiedz

krystyna Listopad 4, 2013 o 16:01

Nabyłam spadek po zmarłej matce ustawowo, ponieważ nie dotrzymałam 6 miesięcznego terminu złożenia wniosku o odrzucenie spadku. Chcę się zrzec na korzyść brata jaka jest kolejność składania oświadczenia do sądu o dział spadku czy o nabycie spadku. Proszę o odpowiedź. Jak mam wycenić wartość spadku jest to mieszkanie pozostawione po śmierci matki
Pozdrawiam i dziękuję.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 6, 2013 o 11:11

Witam Panią
Czy spadkobiercy ustawowi po Pani mamie to tylko Pani i brat?
Rozumiem, iż nie przeprowadzała Pani postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
Od tego trzeba zacząć. Kolejnym krokiem jest dział spadku.
Sprawy spadkowe można załatwić w sądzie lub u notariusza.
Pisząc wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie trzeba podawać wartości mieszkania.
W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd ustala kto dziedziczy i jaki udział komu przypada.

Odpowiedz

Kala1010 Listopad 12, 2017 o 12:05

Pani mecenas a jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o dział spadku (nabycie już przeprowadzone) w momencie kiedy wśród spadkobierców jest zgoda i chcą oddać swoje udział jednemu z rodzeństwa???

Odpowiedz

Kala1010 Listopad 12, 2017 o 12:07

W jakie sposób w jakiej formie pisma mają przekazać swoje udziału dla jednego.????

Odpowiedz

krystyna Listopad 7, 2013 o 10:42

W skład spadku ustawowego wchodzi 12 osób z pierwszego i drugiego małżeństwa nieżyjącej matki.Co zrobić w przypadku gdy jeden z braci spadkobierca nie żyje, a jego córka nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów nie znam jej danych osobowych ani adresu.Jak mam to uzasadnić we wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
Z poważaniem Krystyna

Odpowiedz

Iwona Listopad 10, 2013 o 18:50

witam,

jakie znaczenie w sprawie działu padku w skład którego wchodzi nieruchomość ma posiadanie innego mieszkania i działki . czy majątek osobisty ma znaczenie przy dziale spadku??

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 12, 2013 o 10:16

Majątek osobisty także podlega dziedziczeniu. W sprawie o dział spadku sąd ustala skład masy spadkowej.

Odpowiedz

Ewelina Listopad 11, 2013 o 10:35

Witam
Posiadam spadek po ojcu po za mną jest jeszcze 4 spadkobierców w tym mama, której chcemy przepisać działkę z nieruchomością jednak jedno z rodzeństwa nie wyraziło zgody na taki przepis, co najlepiej zrobić w takim sytuacji, po za spłaceniem jego, bo o ugodzie nie ma mowy, czy będzie możliwość, że mama będzie jedynym właścicielem? A co jeśli chcielibyśmy wszystko sprzedać, czy jest taka opcja, że ktoś będzie chciał kupić działkę od 5 właścicieli, i jak najlepiej wycenić tą nieruchomość+działkę?

Odpowiedz

Ryszard Listopad 20, 2013 o 13:51

Witam Pani Katarzyno!

Mam pytanie związane ze zniesieniem współwłasności lokalu mieszkalnego i garażu. Jest troje współwłaścicieli o udziałach 2/3, 1/6, 1/6. Jeden z nich (1/6 udziałów) nie zgadza się na propozycję spłaty.
Czy Sąd może przyznać nieruchomość dwóm z nich (udziały 2/3 i 1/6) z obowiązkiem spłaty trzeciego (jak spłata ta będzie podzielona między tych dwóch współwlaścicieli), czy tylko jednemu z nich?
Nadmienię, że w lokalu tym zamieszkuje tylko współwłasciciel posiadający 2/3 udziałów (rodzic pozostałych współwłaścicieli).
Z góry dziękuję za odpowiedż i pozdrawiam.
Ryszard

Odpowiedz

Małgorzata Listopad 26, 2013 o 14:43

Witam,
Pisze w imieniu mojej kolezanki. Odziedziczyła wraz z siostra nieruchomosc (dom na działce). Pozostaje z siostra w konflikcie, która nie zgodzila sie na sprzedaz domu ani tez na jego wynajecie a od dłuzszego czasu sama wraz z rodzina zamieszkuje ten dom. Kolezanka pozostaje bez pracy, wiec nie stac jej na uiszczenie kosztów postepowania. Jest zarejestrowana w Urzedzie pracy jako bezrobotna bez prawa do zasilku
Co w takiej sytuacji moze ona zrobic. Napisac do sadu wniosek o dział spadku wraz z wnioskiem o powołanie biegłego do wyceny wartosci nieruchomosci. Czy moze tez napisac by na poczatku nie placic kosztow postepowania i kosztow bieglego i aby byly one rozliczone z chwila pozyskania pieniedzy z ewentualnej sprzedazy nieruchomosci przez komornika? Nie ma szans na to by siostra ja spłaaciła a skoro nie zgadza sie na sprzedaz to zapewne bedzie to musiał zrobic komornik.
I druga sprawa, czy moze ona wraz z tym wnioskiem napisac do Sadu o zasadzenie jakiejś dodatkowej kwoty za fakt, iz siostra zamieszkuje te nieruchomosc?
Z góry dziekuję za informację zwrotna

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 26, 2013 o 18:00

Witam na moim blogu
Rozumiem, iż spadkobiercami są tylko ta koleżanka i jej siostra.
(a tym samym właścicielkami całej nieruchomości)
Rozumiem też, iż zostało już przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku?
Opłata od wniosku o dział spadku jest stała – niezależna od wartości nieruchomości.
Niezależnie od tego można wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych i przyznanie adwokata
z urzędu. Rozumiem też, że charakter nieruchomości wyklucza podział fizyczny?
Sprawy o dział spadku nie są łatwe. A sprzedaż przez komornika to rozwiązanie ostateczne,
niezbyt korzystne dla stron postępowania.

Odpowiedz

Małgorzata Listopad 26, 2013 o 22:02

Witam Pani Mecenas,
Na wszystkie Pani pytania odpowiem – tak. Obie są spadkobiercami, postepowanie o nabycie spadku już było, charakter nieruchomosci wyklucza jej fizyczny podział.
Spróbujemy zatem napisać wniosek wraz ze zwolnieniem z kosztów i prośbą o przyznanie adwokata z urzędu.
Pięknie dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Ryszard Listopad 27, 2013 o 07:52

Witam! Pozwolę sobie ponowić pytanie związane ze zniesieniem współwłasności lokalu mieszkalnego i garażu. Jest troje współwłaścicieli o udziałach 4/6, 1/6, 1/6. Jeden z nich (1/6 udziałów) nie zgadza się na propozycję spłaty. Pozostali w takiej sytuacji chcą wystapić do sądu o zniesienie współwłasnosci. Mogą to zrobić razem czy może to zrobić tylko jeden z nich?
Czy Sąd może przyznać nieruchomość dwóm z nich (udziały 4/6 i 1/6) z obowiązkiem spłaty trzeciego (jak spłata ta będzie podzielona między tych dwóch współwlaścicieli), czy zawsze przyznaje tylko jednemu ze współwłascicieli?
Nadmienię, że w lokalu tym zamieszkuje tylko współwłasciciel posiadający 4/6 udziałów (rodzic pozostałych współwłaścicieli).
Bardzo proszę o odpowiedż. Pozdrawiam i dziękuję!

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 29, 2013 o 16:18

W takiej sytuacji zostaje tylko wystąpienie z wnioskiem do sądu.
Uczestnikami postępowania będą wszyscy współwłaściciele.
Każda sytuacja jest inna, myślę jednak, iż można sformułować wniosek w taki sposób, aby nieruchomość została
przyznana 2 z 3 współwłaścicieli (z obowiązkiem spłaty tego trzeciego współwłaściciela)
W razie sporu co do wartości nieruchomości sąd dopuści dowód z opinii biegłego z zakresu
wyceny nieruchomości.

Odpowiedz

Ryszard Grudzień 3, 2013 o 09:37

Wielkie dzięki Panii Katarzyno, ale czy taki wniosek jest prosty do sformułowania i czy potrzeba go w jakiś szczególny sposób uzasadnić konkretnymi argumentami a jeżeli tak to jakie to np. powinny być argumenty?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Grudzień 4, 2013 o 14:36

Prawidłowe sformułowanie wniosku jest bardzo ważne. Warto rozważyć powierzenie jego przygotowania prawnikowi –
nawet jeśli nie zdecyduje się Pan na zlecenie prawnikowi sprawy do prowadzenia.
Każda sytuacja jest inna.
We wniosku należy też zgłosić możliwe do przeprowadzenie dowody.
Profesjonalne przygotowanie wniosku jest tym bardziej istotne, iż w sprawach o zniesienie współwłasności
sąd orzeka także o wszelkich rozliczeniach między współwłaścicielami.

Odpowiedz

klaudia Styczeń 19, 2014 o 22:23

witam mam pytnie nie dawno zmarla moja mama i po jej smierci odziedziczyłyśmy z 5 siostrami mieszkaniec chcemy je sprzedac bo zostaly nie spacone kredyty(nie sa ubezpieczone) po mamie dwie siostry nie chca sie zgodzic aby je sprzedac jest jaks mozliwosc abysmy w trojke to sprzedaly i spacily dlugi ? pozdrawiam i dziekuje

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Styczeń 20, 2014 o 10:21

Aby sprzedać mieszkanie potrzebna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. W przeciwnym razie zostaje tylko
postępowanie w sądzie. Proszę też pamiętać o kwestii podatkowej.

Odpowiedz

Sławek Styczeń 22, 2014 o 16:15

Witam
Nurtuje mnie parę pytań i chciał bym prosić o wyjaśnienie mi.
-Czy biegły sądowy w przypadku działu spadku ma wycenić nieruchomości na dzień przyjęcia spadku (zgonu spadkodawcy) czy na dzień wykonania opinii. Pytam z racji tego że od zgonu do sprawy o dział spadku może minąć kilka lat.
-Czy biegły powinien wyceniać wartość działki ze względu na stan faktyczny (np nieużytek który był gruntem rolnym, ale w planie zagospodarowania gminy już przeznaczony pod zabudowę) czy zgodnie z planem zagospodarowania.
-Rozliczenie pożytków z nieruchomości jak to wygląda i jak się do tego zabrać. Czy adwokat z urzędu ma obowiązek przy tym pomóc czy raczej będzie się wymigiwał ze względu na to że przedłuża to czas trwania sprawy.
Pozdrawiam

Odpowiedz

adwokat Iwo Klisz Luty 23, 2014 o 00:18

1. Na dzień wydania opinii
2. Aktualna wartość, zatem przyszłe zmierzenia dotyczące nieruchomości nie mają znaczenia.
3. Adwokat powinien pomóc, ale to Pan musi pozbierać i przedstawić dowody na okoliczność istnienia tych nakładów oraz wskazać konkretne kwoty.

Odpowiedz

Mirek Marzec 2, 2014 o 20:42

Witam
W miesiącu wrześniu 2013r. w Sądzie odbyła się rozprawa z moją byłą żoną o podział majątku wspólnego – garażu z jej wniosku, domagała się spłaty w wysokości 15000PLN. W dziale IV hipoteki są wpisani wierzyciele ZUS i US. Podczas rozprawy zrzekłem się prawa do tego garażu na jej korzyść wraz z długami, które ona przyjęła (ugoda sądowa). Następnie otrzymałem postanowienie z Sądu Wydziału Ksiąg Wieczystych o umorzeniu postępowania na podstawie art. 355 par. 1 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc. Nadal korzystałem z garażu. W dniu dzisiejszym tj. 02.03.2014r. była żona zadzwoniła i żada oddania kluczy, gdyż to ona jest prawnym właścicielem garażu. Ja nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie. Jak mam dalej postępować. Proszę o poradę w tej sprawie.
Pozdrawiam.
Mirek

Odpowiedz

Jan Marzec 9, 2014 o 13:27

Szanowna Pani Katarzyno, bardzo ciekawy blog, miło widzieć, że komuś się chce nieodpłatnie pisać a tym samym pomagać innym. Kończy się właśnie sprawa o dział spadku, którą ja założyłem. Niestety dojdzie prawdopodobnie do sprzedaży majątku przez komornika.
Proszę napisać, czy w takiej sytuacji wnioskodawca musi ponieść koszta komornicze zanim ten przystąpi do sprzedaży? Jeżeli tak to czy można wnioskować w sądzie o wstępne pokrycie tych kosztów z budżetu państwa aby po sprzedaży nieruchomości komornik zwrócił tę kwotę? Obawiam się, że nie będę w stanie dochodzić swoich praw z powodu braku środków na rozpoczęcie sprzedaży. Dziękuję za pomoc!

Odpowiedz

Barbara Marzec 14, 2014 o 21:50

Szanowna Pani mecenas, mnie interesuja bardzo koszty sądowe dotyczące w/w tematów. Bardzo dziękuje i łącze pozdrowienia. Barbara

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Marzec 17, 2014 o 10:54

O tym, jakie są opłaty sądowe w sprawach spadkowych pisałam tu:
https://blog-spadkowy.pl/prawo-spadkowe-oplaty-i-koszty/
dalszą sprawą jest wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy spadkowej-
jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy i zazwyczaj jest ustalana
w umowie między klientem i adwokatem.

Odpowiedz

Piotr Marzec 18, 2014 o 18:30

Witam.
Odziedziczyłem po ojcu 3/20 domu jednorodzinnego na wsi.Taką samą cześć otrzymały też moje 4 siostry a matka 1/4 domu.W księgach wieczystych jako właściciel figurował tylko ojciec.Ojciec zmarł w 2005 r. ale dopiero w 2012 r. zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.W domu po ojcu mieszka moja matka,ja i jedna z sióstr. Matka i pozostałe siostry chcą oddać swoje części dzieląc po równo dla mnie i dla siostry.Niestety żeby iść do notariusza trzeba mieć zaświadczenie z urzędu skarbowego czyli zapłacić podatek od spadku.Siostra powiedziała że lepiej poczekać 5 lat od postanowienia spadkowego to sprawa się przedawni i nie trzeba będzie płacić .Czy w ten sposób można uniknąć podatku?A co z zaświadczeniem do notariusza?Przecież prędzej czy później trzeba się zgłosić do urzędu skarbowego. Chciałbym prawnie podzielić dom i działkę na pół żeby uniknąć konfliktów z siostrą.Jak to zrobić sprawiedliwie jeśli połowa w której mieszkam ja jest w gorszym stanie i wymaga większych nakładów finansowych? Co zrobić z szopą,która jest po mojej stronie działki?Czy też trzeba ją dzielić na pół,czy może być rekompensatą za gorszą połowę domu?Siostra chciałaby zająć jak największą część domu i działki – nie chce zrezygnować z szopy i dostępu do szopy.Jak więc podzielić dom i działkę w taki sposób żeby było sprawiedliwie i żebyśmy nie wchodzili sobie w drogę.Bo chciałbym w przyszłości ogrodzić swoją część działki tak aby oddzielić się od siostry całkowicie.

Odpowiedz

Aga Marzec 24, 2014 o 23:35

Szanowna Pani Mecenas.
Babcia zmarla w ’84 a dziadek w ’97.Zyje 6 ich dzieci.Nie ma testamentu ani zadnej sprawy spadkowej.Pozostawili dom w ktorym do tej pory mieszka jeden z szescioru rodzenstwa ze swoja rodzina (w polowie domu,druga polowa jest niewykonczona ).Dom stoi w takim samym stanie od momentu smierci babci czyli prawie 30 latSyn ktory tam mieszka przez dlugie lata pił i oplaty po smierci babci placil dziadek.Moje pytanie jest takie .W tym roku w pazdzierniku minie 30 lat od smierci babci.Czy wujek zasiedzi spadek po swojej mamie?Nie mieszkal tam sam .Mieszkal dziadek ktory placil rachunki i podatki i brat wujka ktory zmarl w 2013(kawaler)Czy jest jakis argument przeciwko wujkowemu zasiedzeniu .?Chodzi o majatek babci.On twierdzi ze jemu sie nalezy .?Dziekuje

Odpowiedz

Danuta Kwiecień 7, 2014 o 00:59

Witam,
Prosze o poradę co mamy zrobic.Otoz jestem współwłaścicielem nieruchomosci,nieruchomość przygotowujemy do sprzedaży i jesteśmy zablokowania przez spadkobierców nieżyjącej ciotki(która była wespół.nieruchomosci)Opornie od 5 lat nie robią postępowania spadkowego,ciagle odwlekając ,Wszystkim zależy na sprzedaży tylko Z Oni ciagle robią focha.Jak mozna ich zmudcic ,aby przeprowadzili postępowanie spadkowe?(wcześniejsze pisma,negocjacje,prośby nie daly rezultatu).Czy mozna sprzedac bez nich,a pieniądze ze sprzedaży przelać na konto depozytowe?Czy sa takie możliwości,aby pominąć ich w sprawie,bo ciagle bedzie foch i krętactwao.Prosze bardzo o radę jak mozna załatwić ten problem?Nie odbierają tel.nie reagują na listy,SMS,nie sa zainteresowani uregulowanie sprawy.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 7, 2014 o 13:11

Rozumiem, iż spadkobiercy tej ciotki są Państwu znani, a od śmierci ciotki minęło już 6 miesięcy?
Nie tylko spadkobiercy mogą wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.
Zgodnie z przepisem : sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku
przez spadkobiercę.

Odpowiedz

magda Kwiecień 10, 2014 o 19:34

Witam bardzo serdecznie
mam pytanie- nie wiem czy dobrze nakresle sprawe.
moja babcia po zmarłym mężu i synie odziedziczyła wspolnie z dzicmi (3)ziemię i nieruchomosc. babacia 5/9. pozostała część podzielona na jej dzieci. T-1/9. J-1/9, G 2/9. babcia posiada wiekszosc ‘udzialow’. w zwiazku z tym chciałaby spisac spadek i całość domu i ziemi przepisac. chce takze aby spadkobierca miał WYŁĄCZNE PRAWO do ziemi i nieruchomosci. Jakie kroki podjąć w tym celu?
prosze o rade.
pozdrawiam

Odpowiedz

katarzyna Kwiecień 15, 2014 o 15:36

witam
mam zawieszona sprawe o podzial majatku sad ja zawiesil do czasu sprzedaz nieruchomosci ,znalezlismy kupca ktory w rozliczeniu daje mieszkanie i reszta w gotowce. mieszkanie biore ja moj ex gotowke moje pytanie czy wszystkie formalnosci sprzedazy zalatwimy w sadzie czy musimy udac sie do notariusza i z aktem sprzedazy isc do sadu(odwisic sprawe)
i jeszcze jedno pytanie kupuje dom inna(dziadek) osoba a mieszkanie sprzedaje(wnuk) jak to prawnie zalatwic
prosze o odpowiedz
pozdrawiam

Odpowiedz

Hanna Kwiecień 15, 2014 o 16:03

Witam, wybrałam geodetę który wykonał mapy działki i podzielił ją, zanim wykonał ostateczną mapę, pokazał wstępny projekt i kazał podpisać jeśli się zgadzamy( ja + 3 rodzeństwa), wszyscy podpisali, po czym jak geodeta wykonał gotową mapę, jedna siostra zmieniła zdanie i nie zgadza się na taki podział, geodecie zapłacić nie chciała, ja pokryłam całość kwoty, teraz złożyłam wniosek o dział spadku i wyjście z współwłaśności, czy w sądzie jeśli siostra bedzie mowić że się nie zgadza, co może zrobić sędzia? tylko ona jedna ciągle utrudnia

Odpowiedz

małgorzata Kwiecień 19, 2014 o 15:35

Witam Panią Mecenas.
Moje pytanie dotyczy rownież podziału spadku.
Otóż przedmiotem spadku jest dom parterowy z cegły z lat 60 i budynek gospodarczy a cała działka ma powierzchnię 76a. jestem jedną z czterech spadkobierców. Pozostali zrzekli sie spadku na rzecz siostry czyli mój udział to 1/4 a siostry 3/4. ja jestem rolnikiem i użytkowałam rolnie część działki o powierzchni 40 arów 12 lat za życia spadkobiercy czyli mojej mamy. Siostra, która ma udział3/4 zamieszkuje dom,użytkuje bu7dynek ale nie jest rolnikiem. sprawa spadkowa jest założona, ponieważ nie mogłyśmy dojść do porozumienia, ma być wyznaczony biegły sądowy. moje pytanie brzmi czy to że jestem rolnikiem i użytkowałam tyle lat działkę może przychylić się do tego że zostanie mi ona przyznana bo wprawdzie zależy mi tylko na tej działce, tym bardziej ,żę jest ona sąsiadująca z moją posesją i mam wobec niej plany na powiększenie gospodarstwa. dodam jeszcze ,żę dzaiałka, na której wybudowałam dom i którą gospodaruję to działka z darowizny rodziców i ma być zaliczana na schedę. bardzo proszę o pomoc i życzę Pogodnych Świąt

Odpowiedz

Wiola Kwiecień 27, 2014 o 03:00

Witam, trafiłam przypadkiem na Pani bloga szukając odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Jeżeli będzie to możliwe proszę o odpowiedz jak załatwić następująca sprawę.

12 stycznie tego roku zmarła moja mama, posiadała mieszkanie własnościowe potwierdzone aktem notarialnym, działkę rolną o powierzchni 30 arów ( działka ta była dożywotnio przyznana jej ojcu, mama wystąpiła z wnioskiem o jej przejęcie po jego śmierci i na tej podstawie dokonano wpisu w rejestrze gruntów) niestety nie ma zapisu w księgach wieczystych . Dziadek posiadał również dom i 13 arowa działkę, po jego śmierci nie została przeprowadzona sprawa spadkowa i w tej chwili jest 3 spadkobierców w tym nieżyjąca mama. Bardzo proszę o podpowiedź w jakiej kolejności składać wnioski do sądu o przejęcie spadku po mamie?

Odpowiedz

anna Maj 6, 2014 o 22:46

Moja mama zmarla w grudniu 2013 i zostal dom i posesja w wokolo domu,spadkobiercami sa trzy osoby ja i moje dwie siostry jedna mieszka w tym domu,nie zostal sporzadzony testament.P{rosze o info co teraz trzeba zrobic i jakie sa koszta.
Moja siostra nie jest w stanie splacic mnie i moja siostre wiec nie wiem jak to zalatwic aby sadownie wszystko zrobic.Prosze o info dziekuje

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Maj 7, 2014 o 10:01

W pierwszej kolejności wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku do sądu rejonowego, ewentualnie wybrać się wspólnie do kancelarii
notarialnej, aby notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia.

Odpowiedz

Mariola Maj 17, 2014 o 11:25

Mój mąż i jego siostra odziedziczyli spadek po zmarłej mamie- zakończone postępowanie. Siostra męża wniosła do działu spadku sprawę mój mąż chciał jej się zrzec części swojego spadku czy to oznacza że męża część dziedziczą nasze dzieci. Czy mąż może na sprawie o dział spadku zaznaczyć że w razie sprzedaży/ dom + działka/ on chce spłaty? Siostra w tej chwili nie jest wstanie go spłacić gdyż nie pracuje a jej mąż ma krótkie umowy o pracę.

Odpowiedz

Hania Maj 18, 2014 o 23:17

Ojczym wprowadził się do mieszkania, w którym mama mieszka ponad 60 lat. Po jego śmierci moja mama przeprowadziła postępowanie spadkowe, licząc na to, że rodzina męża zrzeknie się prawa do spadku, ale niestety, tylko jedna osoba zrezygnowała, pozostałe nie . Teraz mama jest właścicielem 3/4 części, a 1/4 przysługuje w ułamkowych częściach 10 spadkobiercom z rodziny ojczyma. Czy mama będzie musiała sprzedać swoje mieszkanie, aby spłacić współwłaścicieli, czyli rodzinę swojego zmarłego męża, bo nie ma pieniędzy, aby zaspokoić ich roszczenia? Dwupokojowego mieszkania w bloku nie da się podzielić, a my żyjemy bardzo skromnie i nie możemy pomóc mamie finansowo. Wszyscy spadkobiercy mają swoje własne mieszkania, a mimo to nie chcą zrezygnować ze spadku po zmarłym bracie.

Pozdrawiam serdecznie
Hania

Odpowiedz

DeJmien Maj 25, 2014 o 12:51

Witam, proszę o informację w zakresie odrzucenia spadku – w sytuacji jednego żyjącego rodzica i rodzeństwa każde z nich musi osobno złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku? We wniosku ojca winno wykazać się rodzeństwo jako uczestników czy powołanych z ustawy do dziedziczenia? Ponadto po złożeniu wniosku odbędzie się posiedzenie sądu czy otrzymamy postanowienie o odrzuceniu spadku? W tej sytuacji należy do oświadczenia załączyć za każdym razem (ojciec, 3 rodzeństwa) akty zgonu i opłatę sądową? Czy należy jeszcze coś załączyć?

Odpowiedz

benia Maj 30, 2014 o 20:38

witam mam nietypową sytuacje ponieważ z mężem żyje w seperacji on otrzymał darowine od rodziców i miał wyłaczne prawo do niej( otrzymał ja przed ślubem) potem odpisał synom normalnie u notariusza a teraz dowiedzieliśmy się że to wszystko sprzedał bez naszej wiedzy dosłownie za bezcen co ja mam teraz zrobić, czy moge starać się o zapłate za lata pracy na gospodarce i jakie pismo do sadu mam napisać prosze pomóżcie zostaliśmy z niczym

Odpowiedz

anna Czerwiec 1, 2014 o 23:35

Witam! Bardzo prosze o porade. Umarli moi dziadkowie. Nie pozostawili pisemnych testamentow, dziadek zmarl po dlugiej chorobie i nie zdawal sobie sprawy ze to jego ostatnie dni. Umarl 7 miesiecy temy. Babcia
Umarla miesiac temu w snie. Mieli piatke dzieci, jednakze dziadkowie wyrazali swoja wole wiele razy w obecnosci swoich dzieci aby mieszkanie ktore posiadali przekazac mi. Jestem wnuczka, dziadowie zawsze motywowali swoj wybor tym ze mam autystyczne dziecko. Ta piatka dzieci w pelni sie zgadza abym odziedziczyla to mieszkanie. Co mam zrobic aby pomyslnie zakonczyc te spawe? Czy sad moze potraktowac te zyczenia dziadkow jako ustny testament i przychylic sie do niego? Bardzo prosze mi pomoc i z gory bardzo dziekuje.

Odpowiedz

anita Czerwiec 2, 2014 o 12:15

dzien dobry.

moja mama zalożyła ksiązeczke mieszkaniowa 5 lat przed slubem ale przydzial na mieszkanie dostala po slubie i ojciec mój tez był członkiem spódzielni .moje pytanie brzmi: czy to mieszkanie w polowie tez nalezalo do niego?

Odpowiedz

Mirek Czerwiec 4, 2014 o 09:24

Witam . Mam pytanie odnośnie mieszkania , po sprawie spadkowej mieszkanie zostało zapisane na mnie i na brata , jest postanowienie sadu , wyciag z ksiąg wieczystych . Czy teraz mogę przepisac mieszkanie na jedna osobe u notariusza ???

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Czerwiec 4, 2014 o 11:13

Jeśli etap stwierdzenia nabycia spadku został już przeprowadzony, można przeprowadzić postępowanie o
dział spadku – w drodze umowy w formie aktu notarialnego lub w postępowaniu sądowym.

Odpowiedz

benia Czerwiec 7, 2014 o 15:04

witam mam nietypową sytuacje ponieważ z mężem żyje w seperacji on otrzymał darowine od rodziców i miał wyłaczne prawo do niej( otrzymał ja po ślubie) potem odpisał synom normalnie u notariusza a teraz dowiedzieliśmy się że to wszystko sprzedał bez naszej wiedzy dosłownie za bezcen co ja mam teraz zrobić, czy moge starać się o zapłate za lata pracy na gospodarce i jakie pismo do sadu mam napisać prosze pomóżcie zostaliśmy z niczym

Odpowiedz

Agnieszka Czerwiec 9, 2014 o 23:51

Witam serdecznie. Pani mecenas chciałabym prosić o pomoc. W 2010r nabyłam spadek w 1/6 po moim zmarłym w 2002r ojcu.Przedmiotem spadku było spółdzielcze własnościowe mieszkanie, które wraz z matką i siostrą sprzedałyśmy w lutym 2011r. U notariusza wyraziłam zgodę aby pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania przelane zostały na jedno konto (mojej matki) i do dnia dzisiejszego nie otrzymałam swojej części gdy moja siostra otrzymała pieniądze zaraz po sprzedaży mieszkania i to w dużo dużo większej części niż jej się należało. Czy mogę coś zrobić aby odzyskać swoją część pieniędzy?

Odpowiedz

Iza Czerwiec 10, 2014 o 17:14

Witam po śmierci rodziny mojego narzeczonego mineło jakies 9 lat i nadal nikt nie prowadzil sprawy spadkowej,nie ma testamentu.on tu mieszka remontuje i wklada pieniadze w to.Do dziedziczenia są dzieci babci oraz wnuki za zmarłą córkę babci ,jak sie zabrac do tego i co zrobic zeby tylko on mial prawo do tego lub by chociaz mogł zameldowac przyszla żonę?Ile moze kosztowac adwokat ktory poprowadzi cala sprawe lacznie ze znalezieniem danych o rodzinie adresy,akty zgonow,slubow?prosze o pomoc

Odpowiedz

Iza Czerwiec 10, 2014 o 17:46

Jeszcze dodatkowa informacja jest taka ze tylko on tu mieszka sam a reszta osob ma swoje domy,on mieszka z narzeczoną i planują ślub a sprawy spadkowe są nieuregulowane wcale…I on wklada tu pieniądze i dba o to wszystko łącznie z dachem to jest mieszkanie w bloku do tego dochodzi tez szopka i ogrodek.

Odpowiedz

staszek Czerwiec 25, 2014 o 17:52

czy wnioskodawcy,ktorzy skladaja wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinni udekumentoawac,ze taki spadek wogole jest? I co sie dzieje gdy sad stwierdzil nabycie spadku po zmarlym /w czesciach/ a takiego spadku nie-ma poniewaz spadkodawca przed smiercia np. nieruchomosc sprzedal obcej osobie…dziekuje pozdrawiam

Odpowiedz

Stasia Lipiec 15, 2014 o 23:08

Witam zostałam spadkobierczynią działki rolnej ,
jak podzielić tę działkę na 5 części , jest nas pięcioro rodzeństwa
i nie możemy dojść do porozumienia.
Co z tym fantem zrobić ?

Odpowiedz

Natalia Lipiec 16, 2014 o 02:01

Witam,mam pytanie w 2012 roku była sprawa o wytyczenie spadkobierców,kilka dni temu złożyłam wniosek do sądu o przesłanie mi tego pisma z tej sprawy,czy ja bede musiała zapłacić podatek do Urzeedu Skarbowego,właśnie dlatego że wybrałam to pismo?

Odpowiedz

KAROLINA Lipiec 16, 2014 o 22:44

Witam…..
Chciałam dowiedziec sie jak mam napisac wycene samochodu do sadu/???

Odpowiedz

Magda Lipiec 19, 2014 o 18:04

Witam,
Mój dziadek zmarł i spadek po nim ( dom) odziedziczyły jego dzieci – córka i syn (mój ojciec) – każde po 1/2.
Następnie zmarł mój ojciec , a spadkobiercami jestem tylko ja i mój brat.
Czy w takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o dział spadku, czy może o dział spadku i zniesienie współwłasności ?
Bardzo prosimy o odpowiedź, jesteśmy studentami i nie stać nas na prawnika.

Odpowiedz

Iwona Lipiec 22, 2014 o 20:03

Pani Mecenas piszę w trudnej sprawie. Moi dziadkowie chcieli przekazac mi mieszkanie jednak nie udalo sie tego zrobic az do teraz obecnie jednak babcia juz nie zyje. Rozumiem ze musi nastapic podzial czesci babci na mojego tate dziadka i wujka. Nie wiem jak mamy to zrobić żeby było dobrze wujek nigdy nie opiekował się babcią ani dziadkiem ale chce swoją część rozumiem że mu się to należy, natomiast będzie to na drodze sądowej, czy w takiej sytuacji w sądzie dziadek może zrzec się na moją osobę swojej części z tatą i przekazać mi swoją drugą połowę mieszkania żebym stała się właścicielem 5/6 mieszkania a spłaciła tylko 1/6 wujka?? Czy można to rozłożyć na raty mam ciężką sytuację i tak naprawdę to mieszkanie chciałam ofiarować swoim rodzicą. Czy gdyby dziadek zmarł to po tym jak dziadek zrzeknie się na mnie swoich udziałów w pełni wujek może się domagać jeszcze więcej nie wiem co mam robić bardzo proszę o pomoc i odpowiedz z góry dziękuję. Przepraszam gdyby było coś nie zrozumiałe ale nie znam się na tym wszystkim.

Odpowiedz

kasia Lipiec 22, 2014 o 20:29

Witam, mam pytanie, po śmierci mojej babci dom został podzielony na dwie osoby, mamę i ciotkę, ciotka mieszka w tym domu, od jakiegoś czasu dzwonią nękają nas i karzą płacić połowę ceny za rachunki, za czynsz, za zrobienie kanalizacji, remont domu itp. Czy osoba która ma przepisany w połowie dom, a nie mieszka w nim, ma obowiązek płacić za dom ? Czy ciotka powinna spłacać mojej mamie że mieszka w tamtym domu ?

Odpowiedz

kasia Lipiec 22, 2014 o 20:43

Moja mama kłuci się z ciotką o to że dom jest podzielony na dwie osoby, na ciotkę i mamę, nie żyją one w zgodzie, tylko ciotka mieszka w tym domu, i takie pytanie, czy jak ciotka narobi długów, to czy po śmierci ciotki moja mama będzie musiała spłacić te długi ?

Odpowiedz

Piotr Lipiec 28, 2014 o 21:01

Witam serdecznie. Kilkanaście lat temu zmarła przyrodnia siostra mojej babci(która też nie żyje) oraz jej mąż,niestety z tego co wiem nie spisali testamentu,Nie mieli dzieci.Nie mam pojęcia czy w ogóle odbyła się sprawa majątkowa.Sąsiedzi dali jasno do zrozumienia,że grunty przejęła gmina.I teraz najważniejsze pytanie:Czy moja matka ma w tym wypadku jakiekolwiek szanse na dziedziczenie tych gruntów.Jeżeli tak to do kogo się udać by się cokolwiek dowiedzieć w tej sprawie?Gdzie złożyć dokumenty?Może cała sprawa uległa przedawnieniu?Gdzie sprawdzić do kogo należy działka?Przepraszam za natłok pytań.Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź,pozdrawiam.

Odpowiedz

Teresa Lipiec 30, 2014 o 13:00

Maż dał sprawe do sadu o podział majatku jest to mieszkanie i domaga sie spłaty 60.ooo.oo zł płatnej w terminie jednego miesiaca od daty postanowienia o podziale . ja jestem na macierzyńskim i otrzymuje 980 zł do 18 listopada a pozniej ide na wychowawczy .

Odpowiedz

Ola Lipiec 30, 2014 o 23:32

Witam mam pytanie jeśli spadkobiercy ociagaja się z podziałem spadku czy moge wystąpić do sadu o swoja częśc spadku czyli 1/4 z całości.

Odpowiedz

Ola Lipiec 30, 2014 o 23:35

Witam jeżeli mam przyznany swój udział spadku 1/4 czy moge wystapić do sądu sam o swoja część spadku

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Lipiec 31, 2014 o 11:04

Tak, po sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w sądzie rejonowym wniosek o dział spadku.

Odpowiedz

Paweł Sierpień 20, 2014 o 22:32

Witam, mam pytanie 2004 roku zmarła mama mojej mamy która spisała testament na córkę i syna po połowie spadku rok później zmarł jeden z spadkobierców czyli brat mojej mamy który miał żonę i dwójkę dzieci od roku 1994 był z żoną w separacji z którą razem nie mieszkał zamieszkiwał w rodzinnym domu swojej mamy w roku 2004\2005 toczyła się sprawa rozwodowa która się nie zakończyła z powodu śmierci brata mojej mamy nie podjęła się pochówku męża dlatego całym pochówkiem podjął się Urząd Gminy gdyż moja mama nie mogła ubiegać się o pogrzebowe a brat był zarejestrowany w Rejonowym Urzędzie Pracy. Czy w takiej sytuacji spadek który posiadał mamy brat obejmuje dziedziczenie jego żona i dzieci. Czy w tej sprawie moja mama może objąć część spadku swojego brata ? aby objąć całość spadku który został zawarty w testamencie.

Odpowiedz

Mikołaj Sierpień 21, 2014 o 08:08

Witam Pani Mecenas!
W związku z sądowym działem spadku trapi mnie od dłuższego czasu pewna kwestia,mianowicie razem z bratem odziedziczyliśmy w spadku po rodzicach dom.Wcześniej rodzice kupili bratu działkę (w myśl zasady jeden dostanie działkę-niech się buduje,dla drugiego będzie dom),jednak nie ma w tym zakresie umowy darowizny,po prostu brat podpisał się na umowie,a oni zapłacili.Brat wyprowadził się z domu 15 lat temu,a od śmierci ostatniego rodzica mija 4,5 roku.W tym czasie brat nie poczynił żadnych nakładów na dom.Samodzielnie opłacam podatki,rachunki za dodatkowy licznik na prąd (z którego nie korzystam),samodzielnie również ogrzewam cały dom zimą (co stanowi dla mnie ogromny koszt),gdyż nie ma póki co technicznej możliwości ograniczenia ogrzewania do kilku pomieszczeń.Na parterze,gdzie mieszkam poczyniłem również znaczne nakłady na remont pomieszczeń – do dzisiaj spłacam kredyt z tego tytułu.Na chwilę obecną brat domaga się spłaty połowy wartości nieruchomości.Bardzo proszę o odpowiedź,czy występując do sądu o dział spadku,mogę powołać świadków celem udowodnienia,że brat otrzymał de facto działkę jako darowiznę? Czy mogę domagać się obniżenia kwoty spłaty o wartość przedmiotowej działki i poniesionych nakładów na remont,ogrzewanie itp.? Byłbym niezmiernie wdzięczny za odpowiedź.Pozdrawiam.

Odpowiedz

sylwia Sierpień 26, 2014 o 18:08

Witam

Mam pytanie , chce napsiac pismo do sądu z zaproponowaniem opcji spałcenia mi 1/2 majątku ktory odziedziczylam. Nie mam zielonego pojecia jak sformułować cos takiego. Nie wiem rowniez czy moge sama takie pismo wystosowac czy musi to zrobic prawnik. Prosze o mała podpowiedz.
Rozprawa nie dlugo a ja mam 10 dni na wysłanie takowego pisma. z góry dziękuje. Pozdrawiam

Odpowiedz

Jan Sierpień 29, 2014 o 10:18

Szanowna pani mecenas wraz z żoną mam problem ś/p teściowa zmarła 7 lat temu pozostawiając mieszkanie które zamieszkiwała z córką która całe życie zamieszkiwali razem . Pod koniec 2013r. do żony przyszło pismo z spółdzielni mieszkaniowej że mieszkanie jest zadłużone z tytułu nie płacenia czynszu przez żony siostrę i wtedy dowiedziała się żona że to mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe.Dziwią się że spółdzielnia przez 7-lat przysyłała wszelkie papiery na nieboszczkę .Zona w sprawie sądowej napisała wraz z bratem ze zrzekają się tego mieszkania na rzecz swojej siostry. Spadek oprócz żony ,szwagra nabyli też synowie zmarłego w 2011 r. brata ale jest jeden problem że jednym z wnuków gdyż nikt nie wie gdzie przebywa bo od 2004 roku w papierach urzędowych jest wymeldowany a nie ma adresu zameldowania. Czy żona wraz z bratem i wnukowie przy zrzeczeniu się na rzecz siostry która defakto mieszka w tym mieszkaniu spółdzielczym własnościowym będą musieli płacić podatek w US.Czy przy zgodnym podziale spadku musi być ten jeden wnuk jeżeli nie był też na sprawie o nabycie spadku. Pozdrawiam i proszę o szybką odpowiedź.

Odpowiedz

Marta Wrzesień 7, 2014 o 14:31

Witam serdecznie chcialam zapytać
matka prawdopodobnie dało w darowiżnie mieszkanie siostrze a bratu dom,nie uwzględniając mnie przy tym czy w takim przypadku jest jakaś opcja dowiedzenia sie komu przepisała prawnie swój majątek,i czy za życia matki mogę się ubiegać o swoją część.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 10, 2014 o 11:31

Każdy może za życia dowolnie dysponować swoim majątkiem.
W księdze wieczystej można sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości.
Jeśli faktycznie były to darowizny, po śmierci spadkodawcy prawdopodobnie powstanie kwestia zachowku.

Odpowiedz

grzesiek Wrzesień 9, 2014 o 22:37

witam serdecznie.
obecnie toczy się sprawa spadkowa w jednym z sądów odpowiednim do naszego miejsca zamieszkania. Moja mama , która zmarła 24.06.2011roku zostawiła same długi. Nabli sza rodzinna spadek odrzuciła. Sąd szuka dalszej rodzinny sytuacja jest bardzo podobna w przypadku dalszej rodzinny. W skład spadku poza długami spadkowymi wchodzi również mieszkanie w kamienicy , które zostało zakupione przy pomocy kredytu hipotecznego. Kredyt na zakup mieszania został zaciągnięty wspólnie. Na mieszkanie nie została założona księga wieczysta , a teraz z uwagi na toczącą się sprawę jest to niemożliwe bo jeden ze spadkobierców nie żyje. Finał sprawy spadkowej jest znany spadek przyjmie gmina, która będzie właścicielem połowy mieszkania , a drugą połówka należy do mojego taty. Chciałem się dowiedzieć czy po wyroku będzie możliwość założenia księgi wieczystej oraz co z tym mieszkaniem czy przejdzie w gestie gminy

Odpowiedz

Iwona Wrzesień 10, 2014 o 17:03

Witam. Mieszkam z mężem w domu po zmarłym teściu. Tesciowa jest wlascicielka polowy domu,maz i jego nieletnia siostra sa wlascicielami 1/4 domu. Chcielibysmy wybudowac wlasny dom, niestety tesciowa nie chce sprzedac domu aby podzielic pieniadze . Siostra meza (17l) takze bylaby za sprzedaza, niestety jest nieletnia. Dodam,że tesciowa utrzymuje się tylko z renty przyznanej na dziecko oraz z zasilku rodzinnego. Co w takiej sytuacji mozna zrobic? Oczekuję na odpowiedz. Pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Paulina Wrzesień 12, 2014 o 17:17

witam
Bardzo proszę Panią o odpowiedź.
A mianowicie moja babcia umarła pozostawiła po sobie mieszkanie i garaż dla ojca i wujka. Mieszkanie już zaraz bedzie sprzedane , ojciec zapłaci wujkowi za połowe garażu i ten ma się do niego zrzec , a garaż chce przepisać na mnie.
Pytania :
1. Czy ojciec albo wujek zapłacą jakiś podatek w związku z zrzeknięciem się jednego na kożyść drugiego.
2. Czy ojciec lub ja zapłacimy jakiś podatek , gdy on przepisze garaż na mnie.
3. Gdzie mamy udac się w tym celu , jakie dokumenty musimy miec

pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Julian Wrzesień 15, 2014 o 10:07

Witam. Mam pytanie …Bylem upowazniony do konta bankowego mojej matki . .Kilka dni przed jej smiercio wybralem oszczednosci ,czy bede musial zwracac te pieniadze dla rodzenstwa.?.Oni twierdza ,ze musze zwrocic,ale ja bylem upowazniony a umowa wygasa w dniu smierci wlasciciela konta .Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Anna Wrzesień 22, 2014 o 16:05

Witam, mam bardzo trudną sytuację. Właśnie dostałam list ze Spółdzielni Mieszkaniowej, że moje dziecko (niepełnoletnie) odziedziczyło w spadku mieszkanie i nie opłaca czynszu przez co wszczęto windykację. Problem w tym, że nic o spadku nie widziałam, była właścicielka (jak mniemam ciotka) nie przekazała kluczy (ona żyje, to spadek po jej rodzicach), nie poinformowała nas o decyzji sądu (sprawy spadkowe w ich rodzinie ciągnęły się kilkanaście lat i dotyczyły kilkorga zmarłych). Mieszkanie jest oddalone od naszego miasta kilkaset km, nigdy w nim nie byłam, nie mam do niego ani kluczy, ani żadnych dokumentów. Napisałam o tej sytuacji do spółdzielni i do sądu, czekam na odpowiedź. Czy była właścicielka może nie przekazać kluczy? Czy w świetle prawa moje dziecko jest właścicielem tego mieszkania czy trzeba dopełnić formalności? Czy jeśli przez ten czas (nie wiem ile, może rok, może więcej) była właścicielka mieszkała tam cały czas i zużywała prąd, wodę, gaz a nie informowała nas o spadku to my mamy płacić za nią rachunki? Czy w imieniu dziecka mogę to mieszkanie sprzedać? Nie stać mnie na opłacanie czynszu a wynajmowanie na odległość jest nierealne. Co mam zrobić aby odzyskać klucze?
Wiem, że zasypałam pytaniami, ale nie stać mnie na wizytę u prawnika (nie mam pracy)
Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Justyna Wrzesień 26, 2014 o 08:45

Witam proszę Panią o odpowiedź
Tata zmarł w 2009r sprawa spadkowa się odbyła każdą z nas dostała po 1/4 części spadku,po 5 latach okazało sie że tata ma działkę wspólną ze swoim rodzeństwem. Rodzeństwo taty chce uregulować prawnie tą dziełkę, więc mama złożya wniosek do sądu o stwiredzenie nabycia spadku. Czy można 2 razy dziedziczyć po tacie? Ja uważama że nie, ale domownicy się spierają że powinna odbycsie ta sprawa.Do US też niezgłosiliśmy nabycie tej dziełki co powinnyśmy zrobić teraz. Proszę o pomoc.Dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Jadwiga Październik 8, 2014 o 09:48

Pani Mecenas mam spisany testament przez męża aktem notarialnym,że tytulem zapisu zobowiązuje swoich spadkobierców do przeniesienia na rzecz jego żony calych jego udzialów 1/2 darowiznyw użytkowaniu wieczystym darowizny oraz nieruchomość zapisana w księdze wieczystej.Czy mogę jako żona sprzedać ten garaż po śmierci męża.,czy muszę sprawę najpierw oddać do sądu.

Odpowiedz

Dorota Październik 10, 2014 o 14:50

Pani Mecenas. Mam nie lada problem, otóż moi dziadzkowie nie żyją, najpier umarł dziadek, pośmaierci dziadka babcia zrobila uwłaszczenie, miała 4 dzieci i tu zaczyna się problem: przekazała całe gospodarstwo rolne na mojego tatę (umowa psorządzona w UG) ktoery pracował tutaj przez całeżycie, reszta rodzństwa wyjechała w Polskę nie interesując się babcia oraz rodziną. Tata 8 lat temu umarł i zaczely się problemy, gdyż reszta rodizny chcą spłąty z tego gospodarstaw, na to pole nie ma żadnej KW, rzekomi spadkobiercy wystąpili do sądu o nabycie spadku, sąd wstępnie podzielił po 1/3 dla każdego, i więcej nic nie jest robione sądownie. Nie ma wyceny, podzielenia która działak jest czyja, na wszytskich pzrekazach podatkowych, w geodezji wszystko stoi na mojęgo tatę, i tutaj jest pytanie: czy mogę założyć KW na tą ziemię razem z mamą i bratem? czy reszta spadkobierców, może rządać od nas spłaty i co w takiej sytacji moża zrobić. Dodam,że nigdzie nie figurują spadkobiercy, w rzadnych dokumentach.Bradzo dziękuję za odpowiedź.
pozdrawia,
Dorota

Odpowiedz

Anna Październik 21, 2014 o 23:03

Witam,
Ostatnio w mojej rodzinie przeprowadzano sprawy spadkowe i w notarialnie jedna osób uzyskała akt poświadczenia dziedziczenia. w skład spadku wchodzi nieruchomość i z tego co zostało przekazane przez Notariusza ten Akt będzie wysyłany do Wydziału Ksiąg Wieczystych. I teraz moje pytanie jakie jest postępowanie, gdy w księgach wieczystych będzie istniał/a jakiś inny spadkobierca, czy jest to w jakiś sposób weryfikowane?
Jeśli tak co wówczas następuje?
Z poważaniem
Anna Nowak

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Październik 22, 2014 o 14:43

Na etapie poświadczenia dziedziczenia notariusz nie ustala, co wchodzi w skład spadku.
Treść księgi wieczystej można sprawdzić przez Internet. Być może wpisany tam będzie jeszcze spadkodawca
(jako właściciel). Proszę w pierwszej kolejności sprawdzić treść księgi wieczystej,
a w razie potrzeby udać się (wraz z dokumentami) do prawnika “w realu”

Odpowiedz

Anna Październik 23, 2014 o 12:26

Dziękuję za odpowiedź
Oczywiście, notariusz nie ustala co wchodzi w skład spadku, jednak gdy wchodzi nieruchomość, według prawa jest zobowiązany wysłać akt poświadczenia dziedziczenia do Wydziału Ksiąg Wieczystych (i z tego co pytałam,zostało wysłane juz pismo do sądu). Natomiast mnie interesuje, czy sąd otrzymując ten dokument sprawdza czy widnieje ktoś inny jeszcze w księgach wieczystych? A jeśli jest jakaś osoba wpisana, czy wówczas wysyła informację do kancelarii? i czy wtedy będzie taki akt dziedziczenia unieważniony?

Odpowiedz

Marta Październik 22, 2014 o 13:43

Witam Pani Mecenas, mam pytanie odnośnie całego tematu przedstawionego wyżej. Mój mąż po smierci dostał w umowie darowizny od swojej matki jej udziały po jej męzy w wysokosci 15/16 częsci. jego siostra a córka która jest niepełnoletnia otrzymała 1/16 części całego gospodarstwa. gospodarwstwo liczy ponad 9 h pola plus dwa budnynki mieszkalne. Chcemy jeden z budynków wyremontowac ale boimy się że po uzyskaniu pełnoletności przez siostrę meża może nam ona to utrudnić. chcielibysmy spłacić siostrę oddać jej jeden budynek aby ona resztę się zrzekła. Dodam, że matka żyje mieszka w jednym z domów, my opłacamy całą gospodarke i robimy wszystkie pozostałe przelewy. czy może mi Pani powiedziec czy to byłoby dobre roziwązanie dla nas i siostry. chciałam kiedyś wyliczyć ile by kosztowała jej spłata ale nie wiem jak sie za to zabrać. prosze o jakąs rade.

Odpowiedz

joanna Październik 28, 2014 o 16:54

Witam.miesiac temu zmarła moja babcia kktóra mieszkała w moim mieszkaniu,zostawiła po sobie tylko przedmioty ruchome czyli(meble ,kanapa,fotele)moja mama posiada testament w którym moja babcia powołała do całego spadku tylko moja mame oprocz mamy zyje mamy tylko siostra.Ja jako wnuczka co powinnam zrobic z tymi rzeczami po babci ,poniewaz chciałabym sprzedac mieszkanie.prosze o porade na maila.

Odpowiedz

Ania Październik 30, 2014 o 23:13

Witam!
Proszę o poradę. Mój dziadek zmarł 17 lat temu. Miał czworo dzieci (2 z pierwszego małżeństwa i 2 z drugiego). W chwili śmierci był wdowcem. Posiadał majątek w postaci mieszkania i kilku działek. Problem w tym, że nie wiem ile dokładnie było tych działek i jakiej wielkości. W jaki sposób mogę się dowiedzieć ile posiadał działek i ile jest jeszcze do podziału? Po kilku latach dowiedziałam się, że ciocia K (siostra przyrodnia mojego taty) sprzedała mieszkanie po dziadku i jedną z działek (podobno notarialnie przepisaną na nią ). Również wujek L sprzedał swoją działkę (podobno notarialnie przepisaną na niego). My tych dokumentów nie widzieliśmy na oczy. Z informacji udzielonych mi przez ciocię wiem, że do podziału są jeszcze dwie działki, które ciocia z wujkiem chcą nabyć sądownie. Dodam jeszcze, że mój tata nie żyje (czyli przyrodni brat cioci K i wujka L ). Mojego taty siostra rodzona również nie żyje, obydwoje nie dożyli do nabycia spadku. Mam czworo rodzeństwa i zastanawiam się czy sąd może nas pominąć w dziedziczeniu, jeśli ciocia zatai informacje o nieżyjącym przyrodnim rodzeństwie i jego dzieciach? W jaki sposób sąd weryfikuje czy wnioskodawcy mają jeszcze jakieś rodzeństwo? Czy zostaniemy ewentualnie powiadomieni o sprawie spadkowej? A może sama powinnam założyć sprawę o nabycie spadku? Jakie są potrzebne dokumenty? Czy urząd wyda mi dokumenty jeśli osoby 3 nie będą chciały dobrowolnie ich przekazać? (chodzi mi o akt ślubu cioci itd.) Co powinnam zrobić, aby razem z rodzeństwem odziedziczyć część majątku, która się nam należy, gdyż dziadek przed śmiercią chciał nam jedną działkę przepisać, niestety nie zdążył. Próba porozumienia w sprawie działek jest nie możliwa. Proszę o poradę na adres E- mail

Odpowiedz

Urszula Listopad 3, 2014 o 19:11

Mam pytanie. Mama zmarła w marcu pozostawiajac po sobie działke i dom. dzialka mial byc podzielona na dzieci mego zmarłego brata a dom na mnie i drugiego brata. mam jeszcze dwie siostry, które jeszcze za zycia mamy dostały swoje działki. Niestety teraz w sądzie siostry nic o tym nie wspomnialy i wysztko zostalo podzizelone na wszystkich co jest niesprawiedliwe i nie zgodne z ostatnia wola mojej mamy. Proszę o porade co zrobic aby się odwolac..

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 3, 2014 o 20:50

Trudno doradzić konkretne rozwiązanie na łamach bloga, nie znając akt sprawy.
Czy postępowanie przed sądem I instancji zostało zakończone i czy w ogóle kwestia tych darowizn na rzecz sióstr
(bo zakładam, że były to darowizny) w ogóle została podniesiona?

Odpowiedz

Agata Listopad 5, 2014 o 21:06

Witam Pani Mecenas. Mam pytanie odnosnie spadku i niejakiego rozliczenia się z urzędem skarbowym. Mój tato zmarł we wrzesniu ubiegłego roku. Miał kredyt pod hipoteke a mama była poręczycielem. Kredyt był ubezpieczony wiec po jego smierci ubezpieczalnia spłaciła go. Z tego banku przyszło pismo 5 czerwca tego roku ( podkreslam że nie wiedziałysmy z mamą i siostrą o tym że mamy złożyc do sądu wniosek o podzielenie części taty na nas 3) o treści ” w związku ze spłatą pożyczki w xxxxxxxx z siedziba w xxxx wystawiła pani zezwolenie na wykreslenie hipoteki zapisanej w KW nr xxx. Dokumenty które przesyłamy w załączeniu tj. KRS, oraz zezwolenie należy złożyć w sądzie rejonowym w XXXXX V wydział ksiag wieczystych łącznie z opłatą sądową zgodną z cennikiem własciwego dla Pani sądu.” Te pismo dostała mama. Dalej w tym liscie dostala “zezwolenie na wykreslenie hipoteki kaucyjnej” oraz dokument o nazwie “krajowy rejestr sądowy. odpis aktualny z rejestru przedsiebiorców” jest to kopia tego pisma zgodna z oryginałem. Dzwoniąc do sądu i do urzędu skarbowego dowiedziałysmy sie ze musi się odbyć rozprawa która podzieli częsc domu taty i że my jako córki musimy się zrzec na rzecz mamy tej części domu którą przydzielił nam sąd żeby dalej załatwić sprawy związane z tym pismem. Dnia dzisiejszego sąd podzielił część domu taty na nas 3. mnie mame i siostre. wyrok ma sie uprawomocnic za 21 dni. i sad powiedzial ze z tym uprawomocnieniem mamy udac sie do urzedu skarbowego sie z nim rozliczyc. i moje pytania brzmią nastepująco : czy faktycznie ja z siostrą muszę się zrzec tych części domu co przyznał nam sąd zeby akt własności był na mame bo bez tego nie załatwi tej hipoteki kaucyjnej, oraz czy jesli dom podczas brania kredytu byl wyceniony np. na 300 tys. zł to te 150 tys. (taty) było podzielone na nas 3 czyli wychodzi na głowe po 50 tys. i czy od tych 50 tys. zl kazda z nas ma zapłącic podatek ? a jesli tak to w jakiej kwocie każda z nas z osobna? Była bym baaardzo serdecznie wdzięczna za uzyskanie odpowiedzi z Pani strony ponieważ nie wiemy co mamy robić dalej 🙁 Z góry dziękuję za poświecenie mi swojej uwagi chociażby na przeczytanie tego co napisałam. Pozdrawiam Agata

Odpowiedz

Kuba Listopad 6, 2014 o 18:22

Witam,
mam pytanie: otóż mój brat zmarł 1,5 roku temu- tydzień temu dowiedziałem się od znajomych że razem z żoną przed śmiercią zaciągnęli kredyt ( pod zastaw mieszkania) którego żona nie spłacała, dodam iż siedem miesięcy temu zmarł mój ojciec, obecnie przebywając w kraju dowiedziałem się że odsetki od kredytu urosły do niebotycznych sum i w obecnej chwili martwi mnie fakt czy istnieje prawna możliwość pociągnięcia mnie do odpowiedzialności ( spłaty tego zadłużenia) przez wierzyciela ? Brat z żoną nie mieli dzieci i nie wiem czy w ogóle istnieje możliwość żeby zona brata zrezygnowała ze spadku i czy po śmierci żony brata jest możliwość przejścia na mnie tego zadłużenia ?

Odpowiedz

Tomasz Listopad 19, 2014 o 21:11

Witam
Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania przed sądem w postępowaniu spadkowym przez spadkobierców.
pyt 2. Czy można złożyć jednocześnie wniosek o stwierdzenie nabycia i dział spadku
pyt 3, Czy spadkobiercy mogą w projekcie działu spadku dokonać darowizny na inną osobę jeżeli chcą sie zrzec spadku.

Odpowiedz

Aga.k Listopad 22, 2014 o 11:17

Witam Pani mecenas ….mam pytanie …babcia zmarla rok temu dala w darowiznie 8 lat temu mieszkanie corce ,ale nie pod opieke ,mieszkanie jest juz w ksiegach wieczystych .Na chwile obecna corka druga domaga sie podzialu majatku ,gdzie byly jakies pieniazki i zloto. Jaka jest mozliwosc ,ze moga zabrac cioci to mieszkanie ,czy jest wogole taka mozliwosc …rodzenstwa jest czworka jaka ta sprawa bedzie wygladac ?Pozdrawiam serdecznie .

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 24, 2014 o 11:34

Rozumiem, iż oprócz tego darowanego mieszkania babcia miała jeszcze jakiś majątek?
Na podstawie opisu sytuacji nie widzę możliwości podważenia umowy darowizny, pozostaje jednak kwestia działu spadku
i – ewentualnie sprawy o zachowek/uzupełnienie zachowku.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Grudzień 1, 2014 o 11:59

Nie wydaje mi się, aby możliwe było “podważenie” darowizny.
jest tu jednak kilka różnych kwestii: dział spadku (zaliczanie darowizn na schedę spadkową),
zachowek (uzupełnienie zachowku)…

Odpowiedz

Aga.k Listopad 24, 2014 o 12:25

Sytuacja wyglada tak ,jest ich czworka trzy corki i syn.Babcia byla kaleka moja mam prze 7 lat zajmowala sie babcia bo nie miala nogi, prze to nie mogla pracowac, Druga corka przebywa w Wloszech to ta, ktora otrzymala mieszkanie, moja mama nie domaga sie od niej o ta darowizne bo babciaa za zycia dala jej swiadomie to mieszkanie ,ale nie pod opieke.Natomiast druga siotra i brat domagaja sie o mieszkanie i o 1,400zl .ktore nie bylo nigdzie napisane ,ze jest i babcia dala to mojej mamie.rodzenstwo jednak twierdzi ,ze bylo 14,000 tys ,a nie bylo takiej kwoty,owszem mama ma zloto od babci sa tam kolczyki ,lancuszek i piersionek i tyle z zlota.Ci ktorzy sie upominaja o co kolwiek nigdy sie matka nie zajmowali tylko moja mama i siostra druga ta co otrzymala mieszkanie ,jak zjezdzala na urlop zastepywala mame. Mama przez 7 lat jedzila dzien w dzien do babci.Prosze o odpowiedz i dziekuje slicznie pozdrawiam .

Odpowiedz

Aga.k Listopad 24, 2014 o 12:27

A i spadek byl wczesniej babcia miala pole i plac po rodzicach i to zostalo podzielone za zycia babci , na to sa dokumenty.

Odpowiedz

Aga.k Listopad 24, 2014 o 12:31

PANI mecenas ciocia dostala mieszkanie puste w darowiznie i na chwile obecna wszystko co bylo babci zostalo nie ruszone ,Czyli rzeczy materialne .Lozka i inne.

Odpowiedz

Magda Listopad 26, 2014 o 20:48

Witam. Mam pytanie czy wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę sądowego dużo się różni od wyceny urzędu skarbowego.

Odpowiedz

marcin Listopad 29, 2014 o 18:10

witam mam pytanie ojciec mi zmarł 15 listopada był właścicielem skutera 1 w drugim był współwłaścicielem a brat właścicielem . w samochodzie 1 jest jako właściciel a siostra jako współwłaściciel w drugim samochodzie siostra jest właścicielem a ojciec współwłaścicielem Ojciec nie spisał testamentu i teraz muszę uporządkować te sprawy a nie wiem w jaki sposób jest nas 4 mama siostra brat i ja. nie mamy w stosunku do siebie żadnych roszczeń wiec wszystko chcemy szybko i bez problemu załatwić tylko nie wiem jaki wniosek mam złożyć z góry dziękuje za odpowiedz

Odpowiedz

Kasia Listopad 30, 2014 o 17:47

witam
mój brat zmarł pozostały po nim 3 auta które sa w posiadaniu jego zony ja dziedzicze 1/4 majątku po bracie . jednak ze szwagierką sie nie dogadam co mam zrobic aby mnie spłaciła z nich? czy wystąpić z wnioskiem do sadu o podział użytkowania nimi ( czy to sie opłaca nie za mały udział)

Odpowiedz

Dorota Grudzień 8, 2014 o 10:16

Witam serdecznie,
po przeczytaniu Pani artykułu zwracam się do Pani z zapytaniem dotyczącym możliwości wystąpienia do współwłaścicieli o rozliczenie się tytułem
użytkowania / korzystania z większej części nieruchomości. W bardzo
krótkim zarysie sprawa polega na tym, że wspólnie z dwójką rodzeństwa
odziedziczyliśmy nieruchomość. Każdy z nas ma własna rodzinę.
Rodzeństwo jest ode mnie starsze szybciej ode mnie założyło własne
rodziny i czyniło sobie własne podziały i remonty żeby przejść na
samodzielne gospodarstwa domowe. Niestety mimo ciągłych ustępstw z mojej
strony sytuacja przerosła mnie. Doszło do tego, że mimo że zajmuje
najmniejszą część nie mam dostępu do strychu, który sobie rodzina
zagospodarowała nikt nie chciał mi odstąpić żadnego pomieszczenia
żebym mogła zrobić dziecku pokój. Sytuacja jeszcze bardziej się
zaostrzyła gdy robiliśmy rozdzielenie instalacji elektrycznej ponieważ
moja siostra zabroniła elektrykowi, który świadczył dla mnie usługi na
zawieszenie na korytarzu na piętrze skrzynki mimo że obie skrzynki mojego
rodzeństwa są tam zawieszone. Musiałam ponieść dodatkowe koszta i
skrzynkę umieścić u siebie w mieszkaniu. Brat natomiast wspólne
pozostałe jeszcze po dziadkach pomieszczenia (łazienka i toaleta) zamyka
na klucze twierdząc że ja sobie zrobiłam łazienkę więc ta jest jego.
Nie wiem czy w związku z tym mogę wystąpić do sądu o podział i
ewentualne rozliczenie ich o korzystanie z większej części
nieruchomości. Bardzo proszę o podpowiedź ponieważ nie wiem co mogę
zrobić sytuacja w domu doprowadza do tego że z dzieckiem często muszę
pomieszkiwać u dalszej rodziny.
Z poważaniem Dorota

Odpowiedz

Justyna Styczeń 16, 2015 o 17:39

Witam Pani mecenas!
Mam pytanie: Mąż zapłacił za działkę, którą można powiedzieć kupił ale nie dokonał aktu notarialnego. Kobieta od której kupiliśmy tą działkę umarła. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy mamy jakieś szanse, zeby dokonać tej formałności w formie aktu notarialnego z spadkobiercą tej działki?. Dodatkowo powiem że posiadamy Przedwstępną umowę kupna-sprzedaży na której są dane dwóch stron i kwota która ta Pani otrzymała i jej podpis z datą.

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 17, 2015 o 00:42

Szanowna Pani Mecenas, licząc, że zechce Pani odpowiedzieć na łamach bloga mam następujące pytanie:W 2003 roku zmarła moja Matka pozostawiając po sobie jedynie zadłużone (około 5000 zł w chwili śmierci) mieszkanie spółdzielcze lokatorskie. Ja zaraz po śmierci Matki wyprowadziłem się (i pod koniec 2003 roku wymeldowałem) z tego mieszkania a pozostały w nim moje siostry wraz z Ojcem generując kolejne coraz większe długi. W międzyczasie spółdzielnia założyła sprawę o eksmisję i takowa została zasądzona. Ojciec zmarł w 2010 roku. Obawiając się długów odrzuciłem w porę spadek po Ojcu jednak nie uczyniłem tego po Matce. PYTANIE: Do jakiej kwoty odpowiadam własnym majątkiem jeśli dotychczas nie było działu spadku ?(właśnie musimy go zrobić) Czy proporcjonalnie od 5000 ~6000 (stan w 2003 roku)plus odsetki? czy od całej jaka później została wygenerowana(aktualnie około 50 000)? Z góry dziękuję za odpowiedź. PS bardzo interesujący i potrzebny blog

Odpowiedz

Darek Styczeń 26, 2015 o 19:00

Szanowna Pani Katarzyno
Mam małe pytanie w 2011 roku umarł mój tato który nie pozostawił testamentu . Który pozostawił gospodarstwo rolne o pow.8 ha Mieliśmy już 2 sprawy pierwsza o zasiedzenie a druga o podział spatku . Wyszło że razem ja i mama i moje trzy siostry dostaliśmy po 3/16 części pola . A w drugiej rozprawie wyszło że mama i tato są w połowie współwłaścicielami nieruchomości rolnej. I mam takie pytanie mamy wycenić gospodarstwo rolne tzn. działki pól oraz działkę na której są budynki i teraz mam pytanie gdzie się udać z tym aby wycenić to gospodarstwo rolne , jak to zrobić?
Dziękuje za każde odpowiedź

Odpowiedz

Aneta Luty 4, 2015 o 09:09

Witam. Mam pytanie. Otrzymaliśmy spadek po zmarłym ojcu, czyli każdy po 1/6 części nieruchomości. Postępowanie spadkowe było przeprowadzone, teraz chcę przeprowadzić dział spadku. Ale co zrobić jeśli jeden spadkobierca jest nieletni?

Odpowiedz

jERZY Luty 5, 2015 o 10:24

MAM PYTANIE ZMARŁA MOJA PARTNERKA Z KTÓRĄ BYŁEM 34 LATA ZOSTAWIŁA TESTAMENT ODRĘCZNY ZAPISUJĄC MI WSZYSTKO PO SWOJEJ ŚMIERCI
PARTNERKA BYŁA OSOBĄ NIEZAMĘŻNĄ NIE MIAŁA DZIECI OJCIEC I MATKA NIE ŻYJĄ NIE ŻYJĄ RÓWNIEŻ JEJ BRAT I SIOSTRA
JAK MAM WYPEŁNIĆ WNIOSEK O NABYCIE SPADKU PO PARTNERCE
KOGO MAM UJĄĆ WE WNIOSKU

Odpowiedz

Daniel Luty 25, 2015 o 00:47

Witam, otrzymałem mieszkanie w spadku do którego mają prawo jeszcze 4 spadkobierców. Dwóch z nich od razu wiedzieli o śmierci spadkodawcy i nie zrzekli się spadku w ciągu 6 miesięcy ale chcą żeby ich część spadku przypadała na mnie. Dwóch pozostałych dowiedziało się dopiero po pól roku o śmierci spadkodawcy. Jeden z nich chce swoja część drugi chce także żebym ja przejął jego część. Stad moje pytania: Czy ta jedna osoba może jeszcze się zrzec spadku oraz czy istnieje taka możliwość aby ta jedna osoba którą chce spadek otrzymała tylko 1/5 część ?

Odpowiedz

urszula Marzec 3, 2015 o 13:35

WITAM SERDECZNIE! MAM PYTANIE,PO ZMARŁYM DZIADKU MIAŁAM DOSTAĆ W SPADKU 8 DZIAŁEK,PO POŁ Z KAZDEJ A DRUGIE PÓŁ MIAŁ MÓJ KUZYN.ZRZEKŁAM SIĘ W SĄDZIE TYCH 8 POŁÓWEK NA RZECZ KUZYNA,KTÓRY POWIEDZIAŁ,ZE ZAPŁACI MI ZA NIE JAK BEDZIE JE SPRZEDAWAŁ.KUZYN ZMARŁ I ZOSTAŁO TO DZIEDZICZONE PRZEZ JEGO MAMĘ A MOJA CIOTKE,KTORA TERAZ ZMARŁA I ZAPISAŁA WSZYSTKO W TESTAMENCIE DALSZEJ RODZINIE.CZY MOGĘ DOMAGAĆ SIE ZWROTU DZIAŁEK OD NICH LUB TEZ ICH SPŁATY?POZDRAWIAM ULA

Odpowiedz

Dorota Marzec 16, 2015 o 02:59

Witam. Mam pytanie odnośnie spadku po mojej babci. Rodzeństwo mojej mamy złożyło sprawę pomijając 3 siostry w tym moją mamę tłumacząc się tym że kiedyś zrzekły się ziemi aby jeden z braci mojej mamy kiedyś miał rentę tylko że teraz drugi z braci chce sprzedać część ziemi. czy moja mam ma tylko prawo do części domu.

Odpowiedz

Artur Marzec 16, 2015 o 11:52

Szanowna Pani Mecenas.
Proszę o pomoc w załatwieniu sprawy spadkowej. Moja mama zmarła 10 lat temu a tata 2 lata. Zostało po nich mieszkanie, które jest nieuregulowane notarialnie.Ja mieszkam w tym mieszkaniu.Do spadku oprócz mnie mam jeszcze dwóch braci i siostrę, która jest po rozwodzie oraz syna (niepełnoletniego) brata który już nie żyje. Proszę o informację jak po kolei załatwić tą sprawę, jakie dokumenty są potrzebne. Rodzeństwo chce mieszkanie przepisać na mnie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Arczi Marzec 23, 2015 o 21:22

Witam! Mam pytanie ?
Sadze sie właśnie z była żona o podział majątku , mieszkanie , auto
Zgadzam sie na podział mieszkania po równo ale z autem sa problemy .
Sprzedałem auto siedem lat temu za kwotę 6 tys zł. Polowe kwoty za auto była żona otrzymała ale teraz na sprawie domaga sie więcej bo cena rynkowa auta siedem lat temu była duzo wyższa ale nie bierze pod uwagę stanu technicznego na dzien sprzedaży .
Wystąpiła o rzeczoznawcę o wycenę auta , ale nie rozumiem jak mozna wycenić coś czego niema juz , nie widząc tego .
Jak to wyglada ?

Odpowiedz

rita Marzec 26, 2015 o 15:03

Witam, w styczniu umarł nasz ojciec do spadku zostaje ja mama i dwóch braci, jeden z nich ma dziecko, chcielibyśmy by cały majątek przeszedł na mamę, ja z bratem odrzucamy spadek ale drugi brat twierdzi ze jesli odrzuci to majatek przejdze oczywiscie jego część na córke, czy jesli nawet odrzuci ze stwierdzeniem na rzecz mamy to dalej jest problem z jego córką?

Odpowiedz

ewa Marzec 28, 2015 o 21:16

Witam.3 lata temu wraz z dwiema siostrami musiałyśmy wykupić mieszkanie spółdzielcze na własność.Dwóch braci zrzekło się i nie chcieli wraz z nami wykupić,obecnie są tylko zameldowani na stałe w mieszkaniu.Obecnie jako jedyna współwłaścicielka zamieszkuje mieszkanie i wszystkie opłaty reguluje ja.Żadna z sióstr nie dokłada się do rachunków mimo,że powinny i tak jest też napisane w akcie notarialnym.Mam w tej chwili problem,ponieważ żaden z braci nie chce się dobrowolnie wymeldować i pozostaje mi tylko wymeldowanie sądowne, a na to potrzebuje upoważnień obydwóch sióstr.I tutaj jest kolejny problem,gdyż obydwie maja z nimi lepszy kontakt i są tego zdania,że oboje mają prawo wrócić do domu jak będą chcieli a jak mi nie pasuje to mam się sama wyprowadzić.Niestety ciężko jest mi z nimi pogadać na spokojnie,ponieważ obydwie mają gdzie mieszkać i zbytnio ich nie interesuje to co się dzieje w domu.Parę dni temu obydwie siostry rozmawiały ze sobą i stwierdziły,że się zrzekną mieszkania i wtedy będę mogła ich sama wymeldować i że sama będę sobie mieszkała na mieszkaniu.Pytanie czy jeżeli one zrzekną się obie to czy będę musiała je wtedy spłacić tak jak jest napisane w akcie notarialnym po 1/3 części ?Nie wiem co mam robić bardzo proszę o odpowiedz za co z góry dziekuję.Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwona Kwiecień 1, 2015 o 18:18

Dzień dobry, mam problem dotyczący podziału gruntu po zmarłym. Grunt jest wielkości około 2000 m2, a spadkobierców około 20 (z różnych lini).
Czy aby wnieść sprawę do sądu potrzebni są wszyscy spadkobiercy?
Czy wszyscy będą ponosić koszty związane z postępowaniem?
Czy trzeba się stawić na sprawę? A jeśli tak, to co się stanie jeśli się nie stawię?
Jakie dokumenty należy przedstawić?
Czy muszę przystąpić do postępowania spadkowego? A jeśli tego nie zrobię, czy tracę ziemię?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 2, 2015 o 18:46

Być może uda się dojść do porozumienia i przeprowadzić sprawę w formie umowy u notariusza?
Jeśli nie, to każdy ze spadkobierców może złożyć w sądzie wniosek o dział spadku.
We wniosku muszą być wskazani wszyscy spadkobiercy. Opłata jest stała, nie zależy od wartości majątku.
Opłatę należy uiścić wraz z wnioskiem.

Odpowiedz

Jerzy Kwiecień 7, 2015 o 09:25

Witam , mam problem tego rodzaju,nieżyjąca juz mama otrzymała spadek z Anglii po swoim bracie.Poniewaz jak wspomiałem mama już nie zyje więc spadek ten ma być podzielony na dzieci mamy. W takiej sytuacji do jakiej grupy podatkowej należą dzieci przy opłacaniu podatku od spadku ,pozdrawiam

Odpowiedz

Adam Kwiecień 12, 2015 o 20:30

Witam. Mam pytanie w 2002 r zmarla moja mama nie pozostawiajac testamentu. Zgodnie z procedura dom przeszedl na ojca. Ojciec sporzadzil po 6 miesiacach testamen. W ktorym zapisal mi i bratu po 1/3 domu. Minelo 13 lat ojciec z bratem kawalerem mieszkaja w domu. Nic nie robia w nim,nie remontuja poprostu dom robi sie ruina. Ja mam rodzine mieszkam w innej miejscowosci. Czas mija i chodzi mi o to czy ja moge rzadac zapisanej swojej czesc domu od ojca i brata. Chce aby mnie splacili i dali mi swoja czesc pieniedzy. Wiem ze wszystkie formalnosci ksiega wieczysta,urzad skarbowy wszystko jest oplacone. Czy ja moge rzdac spalty swojej czesci. Dziekuje

Odpowiedz

Nathalie Kwiecień 13, 2015 o 11:10

Dzień dobry,

odziedziczyłam mieszkanie po mamie w 1/4 pozostała część należy do ojca.
Czy ojciec może sprzedać mieszkanie bez mojej zgody?
Ja nie zgadzam się na sprzedaż.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Nathalie

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 14, 2015 o 11:27

Sprzedać “całe” mieszkania to nie, ale wnieść sprawę do sądu- domagając się np. przyznania jemu nieruchomości
za dokonaniem spłaty na Pani rzecz to już tak.

Odpowiedz

Magdalena Kwiecień 16, 2015 o 18:42

Witam serdecznie, jak dlugo może potrwać sprawa o zachowek?
Podpisałam umowę przedswtepną kupna działki. Po tygodniu okazało się, że
do sądu splynał pozew od córki zmarlego męża sprzedającej o zachowe. Córka ubiegająca się o zachowek podłączyła do sprawy oprócz majatku z testamentu również majątek sprzedaającej, który otrzymała jeszcze za zycia męża aktem notarialnym. Na tą chwilę został wyznaczony biegly rzeczoznawca celeme wyceny sporu.

Odpowiedz

Ewa Kwiecień 17, 2015 o 11:34

Witam
Proszę o poradę w kwestii dalszego zalatwiania formalności po śmierci taty.
Tata zmarł 2 lata temu – u notariusza została przeprowadzona sprawa spadkowa . Mieszkanie zostało podzielone na mame w części 20/32 a my czworo rodzeństwa otrzymaliśmy po 3/32 częsci mieszkania. Dalsze sprawy typu księgi wiczyste zostały załatwione. Teraz chcemy zająć sie przekazaniem naszych części na rzecz mamy aby Ona była w pełni włąścicielem tego mieszkania ( darowizna?). W sądzie mamy jeszcze złożyc wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej o zamknieciu księgi wieczystej? i jak napisać podanie o dział spadku całości mieszkania na mamę. Nie wiem czy dokładnie napisałam o co chodzi ale chyba mniej więcej tak.

Pozdrawiam i dziękuje za porade.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 17, 2015 o 15:06

Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni, prawdopodobnie wystarczy wizyta u notariusza. Dobrym rozwiązaniem może być także
złożenie w sądzie wniosku o zgodny dział spadku.

Odpowiedz

ADAM Kwiecień 24, 2015 o 08:49

Szanowna Pani Mecenas.W 2006 nabyłem spadek w 1/16 po zmarłej mamie.Przedmiotem był dom,który ojciec sprzedał 31 marca 2015. U notariusza razem z siostrą wyraziłem zgodę,aby pieniądze ze sprzedaży zostały przelane na konto ojca na które mnie upoważnił .Po wybraniu małej części z moiej 1/16 ojciec cofnąl upowaznienie do konta .Czy mogę coś zrobić,aby odzyskać swoja cześć.Proszę o poradę.

Odpowiedz

Ula Kwiecień 28, 2015 o 11:47

Pani mecenas, ponad rok temu zmarłojciec mojego męża. Nie utrzymywalismy prawie wcale kontaktow, poza ważnymi pogrzebami lub komuńia córki.nie zrzeklismy sie majątku, bo mąż nic po teściu nie chciał. Mamy swoje własnościowe mieszkanie i garaż. Pare dni temu dostalismy pismo, ze mamy zglosić się do banku, zeby splacić za zmarłego teścia dług, podobnie teściowa i siostra męża. Teściowa napisala nam oświadczenie, ze nie utrzymywalismy kontaktow i nic nie wiedzielismy o długach teścia i jej. Po pogrzebie moj mąż zapytał ją nawet , czy maja uregulowane wszystkie sprawy materialne.odpowiedz brzmiala , że tak. Dla nas sprawa była oczywista. Przez rok nie spotykalismy sie z teściową.az do momentu sprawy pisma bankowego. Tesciowa uprzedzila nas i udala sie do banku podpisujac oświadczenie, ze ńie chce, aby moj mąż cokolwiek płacił. Bylismy tak przestraszeni, ze na corke przepisalismy mieszkanie i garaż, cxyli cały dorobek naszego życia. Co mamy robić dalej? Musimy zabezpieczyć dla córki to, czego sie dorobiliśmy. Mamy prawie po 50 lat, nigdy nawet jie bylismy w Sądzie, nikomu nic nie zalegamy, a teraz mozemy wszystko stracić. Córka ma 14 lat, jest jedynaczką.bardzo sie boimy, tyle ciągle pokazuja w tv spraw o tym, co robią komornicy.prosze o radę.

Odpowiedz

Malwina Kwiecień 30, 2015 o 12:00

Witam!

Mama pytanie.
Sprawa dotyczy spadku po zmarłym ojcu mojego męża (brak testametnu, spadkiem jest dom z działką, chcemy go sprzedac)
Jesteśmy już po rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku, każdy otrzymał 1/4 spadku ( mój mąż, 2 rodzeństwa oraz żona zmarłego). Problem pojawił się gdy siostra zerwała ze wszystkimi kontakt, wszyscy chcą zgodnie umowic sie do notariusza lecz z nią nie ma kontaktu.
Czy możemy spodkać sie u notariusza bez jej obecności? Czy pozostała nam tylko droga sądowa działu spadku?

Odpowiedz

karina Maj 1, 2015 o 22:14

Witam. Moja mama mieszka w mieszkaniu sama . Ja mieszkam z mężem w drugim mieszkaniu. Moja siostra mieszka sama poza granicami kraju. Mama nie daje rady finansowo sama utrzymać mieszkania, wiec powstał pomysł, abyśmy się budowali, najpierw sprzedali mieszkanie mamy później nasze i zabrali z mężem mamę do domu, ale nie wiem jak wygląda sprawa podziału wartości mieszkania pomiędzy mną ,mamą i siostrą ? Czy muszę spłacić siostrę, jeżeli tak to w jakim procencie, nawet jak zabieram mamę ze sobą do domu? Dziękuje za informację.

Odpowiedz

Katarzyna K Maj 3, 2015 o 22:16

Witam. Zmarła matka 4 dzieci. W domu zamieszkuje jedno z nich.Jedna córka nie żyje. Pozostawila4 własnych dzieci. Dom ma być przejęty przez firmę która ma budować w tym miejscu drogę. Do tej pory ustalone było ze matka z synem dostaną od tej firmy pieniądze na kupno innego domu. Co teraz? Matka zmarła. Syn jest jednym z dziedziczacych. Jak teraz wygląda jego sytuacja czy sąd będzie brał pod uwagę ze on nie ma gdzie mieszkać?

Odpowiedz

Beata Maj 5, 2015 o 20:22

Witam panią Mecenas zwracam się z takim pytaniem mój ojciec zmarł 3 lata temu. Teraz mama dostała pismo z sądu o wskazanie spadkobierców dla banku bo w nim miał długi i chcą ją obciążyć kosztami. dodam że już mama spalaca jego długi (dodam też ze żadnego spadku nie zostawił) mama wie ze miał dwie córki oprócz mnie.
Tylko zna ich panieńskie nazwiska i mam prośbę jak napisać takie pismo do sądu aby wskazać te dwie córki i uniknąć kosztów ich poszukiwania. Z góry dziękuję

Odpowiedz

Katarzyna Maj 8, 2015 o 21:00

Witam, Panią Mecenas zwracam się z takim pytaniem. Moja mama zrobiła podział gruntu na działki i dokonała to cztery lata temu, i co się okazało nie zgłosiła tego do Ksiąg Wieczystych. Czy sprawa jest przedawniona i trzeba jeszcze raz robić podział? Czy z tego tytułu będą jakieś koszta?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Maj 11, 2015 o 12:41

Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie bez zapoznania się z dokumentami- co dokładnie ma Pani na myśli pisząc
o tym podziale gruntu? Jakie czynności, przez kogo i w jakiej formie zostały dokonane?

Odpowiedz

Joanna Maj 17, 2015 o 21:23

Witam chciałam zapytać panią mecenas o prawo do mieszkania mój dziadek z babcią nie żyją juz rok nie zostawili testamentu i jest tam ze moja mama mieszka tam w połowie domu też zostawili działkę mieszkalna i las i siostra mamy zamkla 2 pokoje i twierdzi ze to jej jak ja do końca opiekowałam się co mogę z tym zrobić

Odpowiedz

Joanna Maj 18, 2015 o 11:29

cześć Kasia , bardzo ładną prowadzisz stronkę, pozdrawiam Cię serdecznie,
Asia

Odpowiedz

Justyna Maj 21, 2015 o 12:32

Witam serdecznie Panią mecenas. Jestem kuratorem dla częściowo ubezwłasnowolnionej osoby chorej psychicznie. Nabyła ona spadek po mamie w 1/2 części . Pozostałą połowę nabył brat z którym nie mamy kontaktu. Przedmiotem spadku jest mieszkanie . Problem w tym , że mieszkanie to jest zadłużone , gdyż brat mojego podopiecznego , w którym zamieszkuje od jakiegoś czasu nie płaci czynszu do spółdzielni. Mój podopieczny mieszka w Domu Pomocy i na temat mieszkania nic nie wiedzieliśmy. Spadek został z dobrodziejstwem inwentarza. Obawiam się teraz, że skoro są ustaleni nowi właściciel mieszkania komornik zajmie rentę mojego podopiecznego za zaległy czynsz , który brat nie regulował. brat jest osobą bezrobotną. Co zrobić , aby mój podopieczny nie odpowiadał za nie swoje błędy i nie został poddany egzekucji komorniczej ?

Odpowiedz

Jakub Maj 25, 2015 o 20:06

Witam panią Mecenas. Mamy problem ze spadkiem po dziadku. Jest 3 spadkobierców, jeden z nich jest nie pełnosprawny i nad nim opiekę prawną przeją od roku wujek, który notabene robi same problemy wymuszając na mojej mamie koszty robiąc zmiany w majątku wspólnym ( teraz wymyślił sobie odłączenie nas od wspólnego pieca, na który ma rachunek ale nie mamy potwierdzenia na wpłatę dziadka za połowę rachunku i tym szantażuję moją mamę). Sprawa przejęcia spadku nie odbyła się ponieważ była walka o prawa nad opieką 3 nie pełnosprawnym spadkobiercą. Wiemy również że miał do czerwca przedstawić stan majątku Wiesława S. ( niepełnosprawnego ), ale jak może to zrobić bez sprawy o przejęciu spadku przez niego. Dziwnie zaczyna się to za pętać, a my nie mamy pieniędzy żeby się szarpać po sądach.

Odpowiedz

Maria Czerwiec 1, 2015 o 15:01

Witam Pani Kasiu.
Proszę o pomoc.
Mama zmarla 20 lat temu zostało przeprowadzone nabycie spadku które odziedziczylismy ja i 4 rodzenstwa oraz tata. Tata pozyczyl siostrze traktor a ta sobie napisala umowe i przerejestrowala na siebie bez zgody reszty(ciagnik byl kupiony w malzenstwie)byla policja iz tata mial dowod ale nie dostal tego traktora teraz tata zmarl rok temu zalozylam sprawe spadkowa zostalo rozdzielone nam po 1/5 kazdemu . I teraz mam pytanie bo ja uprawiam pole zbieram oraz place podatek oraz biore doplaty. zostalismy skluceni wszyscy i moje pytanie brzmi czy ja bede musiala oddawac doplaty i to ze korzystalam z tego pola oni sie zgodzili bym to ja uprawiala a teraz powiedzieli ze bede oddawac wszystko z czego mialam korzysc.Czy to prawda ? I drugie pytanie sprawa spadkowa zostala przeprowadzona a jest testament ustny czy bedzie on uznany?spaara ma sie odbyc za miesiac? i to sa swiadkowie brat taty osoba obca z wsi i moi przyszli tesciowie?czy bedzie on wazny. gdyz nie na moja korzysc tylko tata chcial to wszystko swoje udzialy dac mojemu synowi?prosze o odpowiedz?

Odpowiedz

Natalia Czerwiec 1, 2015 o 21:24

Witam Pani Mecenas. Pisze w imieniu mojego narzeczonego. Mianowicie, w sierpniu 2014 zmarł jego ojciec. W związku z tym dom i działka zostały przepisane na żonę, dwie siostry, mojego narzeczonego i jego brata. Sęk jest w tym, że brat jest alkoholikiem. W domu są awantury, ciągłe kradzieże, płacze i krzyki. Policja zna go bardzo dobrze, ma wiele zarzutów. Brat nie dokłada się do rachunków, jest typowym pasozytem. Ma też założona niebieska kartę. Z rady policjanta która uzyskałam wynika, że jeśli udowodnione zostanie mu to, że nie dokłada się do rachunkow itp. od 3 miesięcy to można go wymeldować. Pytanie brzmi, jak to udowodnić? Jak pozbyć się takiego człowieka? Błagam o pomoc i z góry dziękuję.

Odpowiedz

agap Czerwiec 2, 2015 o 11:02

Witam Pani mecenas…..mam pytanie:zmarła moja mama i tato założył sprawę o dzial spadku po mamie…..sprawa jest za kilka dni a nie mnelo jeszcze pół roku od śmierci mamy więc z rodzeństwem jest nas 5 musimy każdy zapłacić po 50 zl…a dowiedziałam się ze jeśli przyjmujemy wszyscy spadek to zeby nie płacić po 50zl sprawę mozemy założyć po uplywie pol roku….tylko że teraz to juz za późno bo wyznaczono nam juz termin ….czy tato może pójść na ta sprawę i powiedzieć że chcemy aby sprawa odbyła się po uplywie pol roku? Tylko jak to ładnie sformulowac??? Prosze o pomoc.

Odpowiedz

Danuta Czerwiec 10, 2015 o 15:42

Dzień dobry,
Czy osoba A może odebrać osobie B swoją część (1/3) masy spadkowej, której wcześniej(ponad pół roku
) zrzekła się na mocy aktu notarialnego na rzecz osoby B?
I czy osoba, która otrzymała służebność może w dowolny sposób ( bardzo negatywny) traktować właściciela nieruchomości bez żadnych konsekwencji prawnych?
Uprzejmie proszę o odpowiedź jeżeli to jest możliwe. pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

jacek Czerwiec 13, 2015 o 22:56

Witam. Moja sytuacja przedstawia sie tak , zalozylem sprawe o podzial spadku po rodzicach w sklad ktorego wchodzi dom murowany na dzialce I 1.9 hektara pola. O spadek beds sie ubiegac 3 synowie mojego zmarlego brata, moja siostra no i oczywiscie ja. Brat wczesniej otrzymal od rodzicow mieszkanie ktore sprzedal oraz dom drewniany (obecnie ja w nim mieszkam z rodzina czyli zona i 2 doroslych dzieci) i okolo 1.5 pola, siostra, siostra i ja nie dostalismy nic po rodzicach.
Wiec moje pytanie brzmi jaka jest szansa na uzyskanie spadku , i czy musialbym splacac pozistale strony. Z gory dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Anna Czerwiec 30, 2015 o 23:02

Witam,
Chcialabym się spytac o sposób zbycia gruntu. Jestem wlascicielka 1/2 części gruntu, druga polowe odziedziczyl mój brat. Chcialabym sprzedaż swoja czesc, jednakże problem polega na tym, ze brat zmart, a osoby po nim dziedziczące nie zgadzają się na sprzedaż całej działki. W jaki sposób dokonać zniesienia wspolwlasnosci? Dodam, ze nie było sprawy spadkowej bo śmierci brata. Czy oni musza najpierw zlozyc do sadu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, aby dokonać zmiany w księdze wieczystej i dopiero wtedy jest możliwe zniesienie wspolwlasnosci?

Odpowiedz

Edyta Lipiec 8, 2015 o 14:34

Narzeczony z rodzeństwem zrzekli się spadku po mamie, w tym długów. Sprawą się jeszcze nie zakończyła. W mieszkaniu jest zameldowanych narzeczony oraz jego siostra, starszy brat ma własne mieszkanie. Siostra wraca za granicę a w mieszkaniu pozostał narzeczony. Podjął się płacenia rachunków do czasu nakazu eksmisji bo nie ma dokąd pójść. Czy w związku z tym ma szansę otrzymać mieszkanie socjalne w razie eksmisji? Dodam iż był brany kredyt pod hipotekę. W administracji podpisał pismo o wpłaceniu w ratach zadłużenie oraz został poinformowany iż w razie eksmisji ma zdać papiery o zastępcze mieszkanie. Czy w związku z tym może tu normalnie mieszkać i jak może to wyglądać dalej w razie eksmisji?

Odpowiedz

Przemek Lipiec 11, 2015 o 22:34

Witam Pani Katarzyno.

A co w sytuacji kiedy sąsiadka z dołu zmarła, jest po niej 6-ro spadkobierców, którzy w ogóle nie są zainteresowani przeprowadzeniem sprawy spadkowej, czy jest jakiś sposób żeby ich do tego “zmotywować”.
Dodam, że nieruchomość wymaga pilnej zmiany dachu bo się już prawie wali na głowę, ale nie ma z kim rozmawiać.

z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Lipiec 13, 2015 o 13:12

Raczej nie można kogoś “zmusić” aby wniósł sprawę do sądu.
Ale nie tylko spadkobiercy mogą wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Odpowiedz

Przemek Lipiec 15, 2015 o 21:18

można prosić coś więcej? “Zmusić” to może zbyt brutalne słowo, bardziej pasowałoby “zmotywować” 😉

Odpowiedz

Anna Lipiec 15, 2015 o 13:55

Witam,
A co w sytuacji gdy po stwierdzeniu nabycia spadku wraz z mamą i siostrą sprzedaliśmy (akt notarialny) po tacie nieruchomość za określoną kwotę. Mama i siostra za chwilę za tę samą kwotę kupiły nowe mieszkanie. Ja nie dostałam mojego udziału (1/3) – pomimo iż został on dokładnie określony w umowie sprzedaży nieruchomości. Działu spadku nie było. Czy w tej sytuacji mogę zrobić zwykłą sprawę o zapłatę, czy składać wniosek o dział spadku? Czy ta suma uzyskana ze sprzedaży wchodzi w skład spadku? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Natalia Lipiec 18, 2015 o 23:55

witam,
dostałam w akcie notarialnym od prababci działkę. Problem polega na tym, że miała współwłasność z pradziadkiem, który zmarł przed nią. Więc niestety nie było możliwe zapisania jej w całości mnie. Jestem już po sprawach sądowych gdzie było uznanie mnie jako spadkobiercy i nikt z dzieci i wnuków prababci nie miał nic przeciwko. Po kilku latach gdy postanowiłam złożyć do sądu o to by ich spłacić i by działka w całości była na mnie, zaczął się problem. Dogadali się między sobą i chcą mnie wygryźć. Dodam, że jest dwoje dzieci prababci, i ośmioro wnucząt po pozostałych dzieciach prababci, którzy nie żyją. Więc jest 10 osób w nie równym dziedziczeniu. Czy to możliwe żeby mnie wygryźli? Co w takiej sytuacji może zadecydować sąd? Dziękuję i podrawiam

Odpowiedz

barbara Lipiec 23, 2015 o 13:05

Witam serdecznie!
Chciałam prosić o podpowiedź w sprawie sporządzenia oświadczenia o majątku pozostawionym przez zmarłą babcię do komornika – chodzi o czynności przed spisem inwentarza. Sama że względu na potencjalne dlugi odrzucilam spadek,jednak odziedziczył z dobrodziejstwem inwentarza moja córka,w imieniu której występuje. Nie mam konkretnej wiedzy na temat wysokości długu i ewentualnie gdzie miejsca jego zaciagniecia. Czy to będzie poczytałem jako błąd z mojej strony?
Dodam,że mam wątpliwość co do wskazania nieruchomości, która kilka lat wcześniej babka przekazała w darowiznę mojej mamie. Czy jestem w błędzie sądząc,że ona nie wchodzi w pozostawiony majątek?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

MARTA Sierpień 1, 2015 o 12:24

Witam Panio moje pytanie jest kategorii mieszkaniowej . Mama posiadała mieszkanie spółdzielczo wlasnosciowe w lodzi,byłam zameldowana jako córka z moim 11 letnim synem . Po jakimś czasie wymeldowała mnie z domu odpowiadałam na lisy
Do Urzędu Miasta ,potem i
Lity były chowane przez mojo matkę dostałam tylko jak zostałam z dzieckiem wymeldowania. Mam do pani pytanie czy mogę założyć sprawę o spłatę połowy z mieszkania? Nie kupiła mi nic zastępczego ani dziecku ,chciałaby założyć jej sprawę żebym mógła k
Jo ratalne spłacać, ponieważ mieszkanie kupiła moja babcia i jej wolo było żeby mieszkanie było moje? Proszę o napisanie co powinnam zrobić i czy założyć sprawę w Sodzie? Dziekuje MARTA

Odpowiedz

Mateusz Sierpień 14, 2015 o 13:15

Witam Pani Mecenas.
Moje zapytanie brzmi następująco:
Moja narzeczona ma dwóch braci, którzy czekają na to by po śmierci matki domagać się podziału majątku mieszkania.
Mama mojej narzeczonej chce przepisać na nią mieszkanie, ale pytanie czy gdy przepisze na moją narzeczoną, to czy po śmierci postepowanie spadkowe będzie obowiązywać, mimo zmiany właściciela??
Jedni mówią, że tak, drudzy, że nie. Zdania są podzielone.
Również usłyszeliśmy o korzystniejszej opcji, jaką jest sprzedaż mieszkania swojej córce.
Chciałbym zweryfikować, która z tych opcji jest prawdziwa i którą wybrać, tak by po śmierci matki narzeczona nie musiała spłacać swoich braci z w.w określonego majątku.
Proszę o pomoc.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Honorata Sierpień 17, 2015 o 08:03

Czy po przeprowadzonym stwierdzeniu prawa do spadku i dziale spadku można otrzymać akt własności ?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 17, 2015 o 20:39

Nie jestem pewna, co dokładnie ma Pani na myśli- rozumiem, iż było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku, ale czy został już dokonany dział spadku? (zakończony prawomocnym postanowieniem?)
Czy chodzi Pani o możliwość uzyskania odpisu postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności?

Odpowiedz

slawosz Wrzesień 2, 2015 o 17:26

Witam mam pytanie , ktore nie daje mi spokoju otóz po smierci rodziców do ich majatku jest osiem osób ktorym sad przydzielił po 60 arów na osobe. no ale nie moga sie dogadac i tak to sie zrą 25lat. Co w takiej sytuacji zrobic? czy ktos moze to zasiedziec? pomocy boje sie ze strace 60 arów .

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 10, 2015 o 09:56

Prosze o pomoc,
Od sześciu lat toczy sie sprawa spadkowa z podziałem majątku, w skład którego wchodzi dom mieszkalny, budynki gospodarcze, las, i grunty rolne.
Mieszkając i urzytkujac ta ziemię w tej chwili 32 lata, sąd uznał ze należy mi sie 1/6 pozostałym dwóm uczestniczka spadku reszta.Jest to dział po dziadku który nie zostawił żadnego testamentu.Moj mąż który całe zycie mieszkał i pracował na tym gospodarstwie zmarł 4-y lata temu,natomiast jego dwie siostry,które opuściły dom rodzinny w roku 87 domagają sie spadku.Sąd EWIDENTNIE działa na moja szkodę, gdyz wziął pod uwagę zeznania świadków strony przeciwnej a nie dokument urzędowy czyli książeczkę wojskową męża, która posiada wpis iż byl odsunięty od służby wojskowej z powodu bycia gospodarzem rolnym.Również sąd uznał jako dowód nagranie głosowe mojego meza który byl pod wpływem alkoholu, gdyz byl uzależniony, gdzie posiadam dokumenty szpitalne od roku 1997 iż byl osoba chorą, a nagranie zostało wykonane na 4 miesiące przed śmiercią męża.W ten sposób przegrałam sprawę i zasiedzenie.
Teraz natomiast ma sie odbyć podział gdzie ja mam otrzymać dom, do tego musze spłacić siostry meza 20000zl, a one otrzymają las 1ha, oraz 6 ha gruntów rolnych, w tym jedną z działek jest uzbrojona.
Czuje sie bardzo skrzywdzona wraz z czwórką dzieci gdyz wiele faktów zostało pominięte celowo, dzieki czemu zostaje z niczym po 32 latach tyrania wraz z dziećmi na gospodarstwie, prosze o pomoc, zaplace za wszelką pomoc.
Z serca dziekuje

Odpowiedz

Małgosia Wrzesień 17, 2015 o 23:59

Witam,
proszę o pomoc – chciałabym się dowiedzieć, czy w przypadku zniesienia współwłasności jeśli sąd wyznaczy mi dopłatę dla wnioskodawcy który mieszka w tym samym domu, mogłabym wnioskować o uregulowanie tej kwoty np.za 2 lata ? /w tym czasie uzbieram, wezmę kredyt lub sprzedam dom/
Czy w razie zasadzenia takiej spłaty współwłaściciel musi się wyprowadzić z domu, czy będzie miał prawo mieszkać do czasu zapłaty ?
pozdr

Odpowiedz

joanna Wrzesień 19, 2015 o 14:50

Rok temu zmarła moja babcia która mieszkała w moim mieszkaniu cały jesj spadek to ruchomosc w postaci mebli,kanapt,sofy,mebloscianki.Czy ja moge usunac ,wyrzucic te rzeczy z mieszkania po babci czy ponosilabym konsekwencje z tego tytułu?

Odpowiedz

Alina Październik 5, 2015 o 20:48

Witam Pani Mecenas. Moja sprawa wygląda tak: 30 08. zmarł wujek. Teraz odbedzie sie sprawa spadkowa . wujek posiadał 20 ha ziemi rolnej.spadkobierców jest 7 . troje to rodzeństwo wujka a czworo to dzieci nieżyjącego brata. Wszyscy spadkobiercy godzą sie aby gospodarstwo przejął brat wujka i aby słacił pozostałych spadkobierców .Czy wujek może sprzedać ziemie rolnikowi teraz i nie zapłaci podatku dochodowego czy musi czekać 5 lat? Jesli to drugie to kiedy ja bede płacić podatek od spadku ? Teraz czy za 5 lat? ,

Odpowiedz

Katarzyna Październik 12, 2015 o 12:51

Witam.pani mecenas mam pytanie.sprawa dotyczy zachowku.moja mama byla wlascicielem majatku, czyli domu i działek.zmarla w marcu 2011 r.a nowa ustawa o zachowek weszla w pazdzierniku 2011 to czy obejmie zachowek 5 letni czy jest to sprawa przdawniona

Odpowiedz

Mateusz P Październik 13, 2015 o 10:29

Witam
Mam pytanie miałem brata z którym prowadziłem gospodarstwo i 5 lat temu zginoł w wypadku nie maił zony ani dzieci a mamy za tem 5tke rodzeństwa
Trzy osoby z tej piątki zrzekły się spadku na mnie a dwie osoby chcą spłaty
brat kóry wnosi o spłaty poszedł z domu 35 lat tenu co mozna z tym zrobic? spadek został podzielony przes sąd
a z kolej ja nie moge rozwijac gospodarstwa i ponosze straty z tego tytułu bo nie moge dastac zadnego wsparcia unijnego co mozna zrobic prosze o podpowiedz

Odpowiedz

Malwina Październik 28, 2015 o 17:43

Witam. Mam pytanie. Jeśli dziadkowie zawrą informację w testamencie, że po ich obojga śmierci ja odziedziczam nieruchomość jako wnuczka, a ich dzieci się zrzekną dziedziczenia w tym testamencie, to czy w przyszłości mają ich dzieci jakieś prawo aby się domagać jakiejś rekompensaty ode mnie?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Październik 29, 2015 o 11:19

Możliwe jest zawarcie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobierców ustawowych.
Umowa taka musi mieć formę aktu notarialnego. Przed zawarciem umowy i sporządzeniem testamentu sugerowałabym
kontakt z prawnikiem “w realu”

Odpowiedz

Malwina Październik 29, 2015 o 11:51

Rozumiem. Serdecznie dziękuję za odpowiedź!

Odpowiedz

Marek Listopad 10, 2015 o 08:26

Pani Mecenas mam duży problem i proszę o pomoc. Niedawno zmarła moja mama, złożyłem do sądu wniosek o podział majątku. Rozprawa będzie w styczniu przyszłego roku. Mój młodszy brat jako, że mieszkał z matką ma klucze do jej mieszkania. Testament mówi, że połowa mieszkania należy do mnie i połowa do brata. Brat chce dać mi śmieszne pieniądze za połowę mojego mieszkania, dlatego złożyłem wniosek do sądu o podział majątku. I teraz moje pytanie, czy mój brat może już sobie remontować mieszkanie po naszej mamie (gdzie jeszcze nie było rozprawy i rzeczoznawca sądowy nie był aby wycenić mieszkanie) wynosić meble itp? Jak nie to jaka kara może go czekać?I drugie pytanie, czy mój brat miał prawo wyjąć całe pieniądze z konta matki po jej śmierci (nie dzieląc się nimi ze mną) a miał upoważnienie do wyjmowania pieniędzy. Bardzo proszę o pomoc.

Pozdrawiam
Marek

Odpowiedz

Renia Listopad 25, 2015 o 09:20

Witam Pani Mecenas. Bardzo proszę o pilną pomoc.
Chciała się upewnić w pewnej sprawie. 12 lat temu zmarł ojciec. Był po nim dom z działką. W księgach wieczystych zapisany tylko na ojca. 3 osoby dziedziczące, żona (moja mama, ja i brat), zgodne. Było postępowanie o nabycie spadku w którym sąd zapisał po 1/3 na żoną (moją mamę), na mnie i na brata. Teraz zmarła moja mama i czekamy na rozprawę w sądzie aby nabyć spadek. jak to wygląda teraz przed rozprawą? czy dobrze rozumiem że obecnie mamy po 1/3 domu i 1/3 działki (ja, brat i nieżyjąca mama) a na czekającej nas rozprawie dzielić na dwa będziemy 1/3 spadku po mamie? Pytam bo znajomy notariusz sądzi że obecnie nie mamy z bratem po 1/3 majątku taty tylko po 1/6. Mówi że po ojcu mama ma też tylko 1/6 majątku bo i tak była właścicielką całej połowy za jego życia więc po śmierci ona nadal zachowuje swoją 1/2 a do tego dostało się jej jeszcze ta 1/6 po zmarłym mężu. Sugeruje że teraz będziemy dzielić na pół jej 4/6. Wydaje mi się jednak że znaczący jest fakt iż dom i działka w księgach wieczystych były na mojego ojca. tylko na niego bo gdy się żenili to to on posiadał już wybudowany dom i działkę. Mama przyszła “na gotowe”. To by tłumaczyło postępowanie sądowe że dziedziczymy w trójkę po 1/3. Czy mam rację?

Odpowiedz

Michał Grudzień 8, 2015 o 17:08

Zastanawia mnie następująca kwestia: czym różni się sprawa o dział spadku od sprawy o dział spadku połączonej ze zniesieniem współwłasności. Inaczej: kiedy składa się wniosek o sam dział, a kiedy zasadne jest “dorzucenie” jeszcze wniosku o zniesienie współwłasności? Różnice w wysokości opłaty sądowej oraz szczególne uregulowania k.p.c. sugerują, że to dwie różne sprawy. Pytanie brzmi: jak to się ma do praktyki?

Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Odpowiedz

beata Styczeń 20, 2016 o 21:07

Witam serdecznie
Ja i siostra odziedziczyłyśmy dom 108m2 po rodzicach idzie go podzielić ona parter ja piętro. Parter ma 58m2 piętro 50m2. Czy ona powinna mi zapłacić rekompensatę za 8m2 czy połowę z tego czyli 4m2 ?
teoretycznie równo by było po 54m2. Czyli teoretycznie straciłam 4m2.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Styczeń 21, 2016 o 10:48

W pierwszej kolejności pozostaje pytanie, czy taki podział fizyczny będzie w ogóle możliwy

Odpowiedz

beata Styczeń 21, 2016 o 22:17

będzie możliwy 🙂 Moje pytanie dotyczy tylko tego czy ona ma zapłacić za 4 czy 8m2 ?

Odpowiedz

Robert Styczeń 25, 2016 o 23:25

Witam Pani Katarzyno
Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest ziemia rolna to czy jeżeli posiadam gospodarstwo rolne a inni spadkobiercy nie posiadają to czy mam szanse na większą częśc ziemi w spadku ma powiększenie gospodarstwa?

Odpowiedz

Aneta Styczeń 26, 2016 o 12:02

Po śmierci rodziców odziedziczyłem wraz z siostrą dom. Została przeprowadzona sprawa, wycena rzeczoznawcy, dział spadku itd. Sąd w postanowieniu zalecił by siostra w terminie 12 miesięcy od daty postanowienia spłaciła mnie. Kiedy termin spłaty się zbliżał, przesłałem odpowiednie pismo do siostry z podanym nr konta bankowego. Termin jednak minął, a należnych pieniędzy nie otrzymałem. Co w związku z tym? Jak mam dalej postąpić skoro siostra powiedziała, że nie zamierza mnie spłacać pomimo postanowienia Sądu. Nadmienię, że mam wpłaconą zaliczkę na zakup mieszkania dla siebie i czas mnie nagli.
Będę wdzięczny za dokładną wskazówkę jak mam dalej postąpić, by szybko odzyskać swoje pieniądze.

Odpowiedz

marcin Styczeń 29, 2016 o 05:16

Zmarł tata. Spadkobiercami zostali żona i 2 dzieci: panna i kawaler, oboje bezdzietni . Chcemy aby cały spadek przypadł mamie. Mama też tak chce.

Podczas sprawy spadkowej przyjąłem spadek z zamiarem dokonania darowizny. Siostra była nieobecna więc spraw odroczono.

Czy na kolejnej rozprawie mogę zmienić zdanie i jednak odrzucić spadek? Siostra zrobi to samo.

W tej chwili wydaje się nam iż jest to najprostszy sposób aby tylko mama była właścicielem nieruchomości.

Odpowiedz

Beata Luty 9, 2016 o 13:53

Dzień dobry pani Mecenas mam do pani prośbę o poradę gdzie mogę się udać żeby spisać umowę o zrzeczenie SOE długów oraz opieki nad chorym mężem wyrazie jego choroby mąż obecnie jest w innym nielegalnym związku ale nie mam zanim rozwodu.Mąż odszedł ode mnie z własnej nie przymuszonej woli ale bojesię’o mieszkanie gdyż mąż jest nałogowym alko holokoem, a mieszkańców jest wykupione na własność wraz z nim mieszkanie zostało przepisane na mnie przez moich rodziców, boje się że jeśli nic nie zrobię mąż może zaciągać długi na mój koszt.Dziękuje za poradę.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Luty 10, 2016 o 10:47

Sytuacja jest skomplikowana i trudno mi udzielić konkretnej porady na łamach bloga.
Po śmierci męża jest możliwość odrzucenia spadku – w ustawowym terminie- także w kancelarii notarialnej.
Jeśli jednak mieszkanie stanowi wspólną własność decyzja taka musi być dobrze przemyślana.

Odpowiedz

agnieszka Luty 10, 2016 o 09:38

witam mam takie pytanie mieszkam na wsi w domu ktory jest własnoscia mojej mamy moje rodzenstwo dawno juz nie mieszka i co bedzie jak mama umrze a nikomu do tej pory nie przepisze ani nie ma testamentu i komu bedzie sie nalezał spadek a mam jeszcze 6 rodzenstwa ktorzy maja swoje rodziny i maja swoje mieszkania.ja nie bede w stanie ich spłacic

Odpowiedz

Dorota Luty 10, 2016 o 13:31

Witam mam takie pytanie chodzi o dział spadku jest 12 spadkobiercow 8 doszlo do porozumienia jeden zajmuje nieruchomosc jest to dom na wsia czy wnoszac o dział spadku mozemy zaproponowac widziany przez nas podzial???i co bedzie jesli ci 4 spadkobiercy z tym sie nie zgodza w skład wchodzi 8,5hektara jest duzo działek rolnych i lasu i ten jeden dom jak to bedzie Pani Mecenas wygladac prosze o pomoc bo nie wiem czy pchac sie w ta sparwe czy sad podzieli bez wzgledu czy sie zgadzamy z tym?

Odpowiedz

Tomasz Luty 17, 2016 o 22:20

Dobry wieczór Pani Mecenas.
Mam pytanie, bardzo proszę o odpowiedź. Spadek po mojej mamie dziedziczę ja, moja siostra i ojciec. Ja i siostra mieszkamy za granicą. Chcieliśmy odrzucić spadek na rzecz ojca, ale minął już termin. Czy w takim wypadku można napisać wniosek o zgodny dział spadku i nieruchomość przyznać na wyłączną własność ojca bez spłat i dopłat na naszą rzecz? Czy nie ma takiej możliwości? I czy musimy być obecni w sądzie, jesteśmy za granicą i nie zamierzamy przyjeżdżać do Polski. Czy naszym pełnomocnikiem może być nasz ojciec? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz

kara Marzec 24, 2016 o 22:13

jeżeli z rodzeństwem sprzedaliśmy mieszkanie był nas 3 … całe pieniądze przelali na konto moje i jeden brat chce mnie oskarżyć ze jemu tych pieniędzy nie wypłaciłam a mam brata świadka ze dostał pieniądze bawił sie odnowil sobie mieszkanie pospłacal długi w współdzielenie jak ja mam się bronic?

Odpowiedz

Helena Kwiecień 11, 2016 o 01:15

Witam Pani Mecenas, Mam pytanie mój dziadek zmarł 3 lata temu nie zostawił żadnego testamentu(miał wypadek) był właścicielem mieszkania spółdzielczo wlasnosciowego ,spadkobiercami mieszkania zostali babcia mój ojciec,i wujek który mieszka z babcia.babcia chce żeby mieszkanie było kiedyś moje (wnuczki),wiec co babcia ma zrobić w tej sytuacji skoro nie jest główną wlascicielka a spadkobierczynia ?mam przypuszczenia ze w takiej sytuacji mój ojciec i wujek musieli by się zrzec z mieszkania na babcie a wtedy ona mogła by przepisać na mnie darowiznę albo spadek dożywotni czy jakoś tak, proszę o pomoc w tej sprawie, dodam że wujek pewnie będzie sprawiał problemy gdyż jest w związku z kobietą z którą nie mieszka a która chętnie by się wprowadziła i przejęła mieszkanie gdyby babci juz zabrakło.

Odpowiedz

Tomasz Maj 14, 2016 o 11:08

Witam Pani Mecenas. Mam pytanie dotyczące sprawy własności budynku w przypadku trwania rozprawy sądowej. Po śmierci mojej babci, która nie zostawiła po sobie Testamenu spadkobiercami stali się mój ojciec oraz ciotka. Stosunki między nimi nie są najlepsze w związku z tym rozprawa o podziale majątki ( w tym nieruchomosci) trwa już długi czas. Ja wraz z żona zamieszkujemy jeden z budynków po mojej babci. Jestem zameldowany w tym domu i planujemy dokonać ocieplenia budynku. Czy w tle toczącej się sprawy jestem w stanie zrealizować moje plany? Muszę zgłaszać moje plany o elewacji odpowiednim organom? Czy muszę mieć zgodę mojej ciotki? Czy muszę czekać aż sprawa podziału majątku się skończy?

Odpowiedz

paulina Maj 31, 2016 o 11:15

witam
moja tesciowa 15 lat temu otrzymala od rodzicow dom. Jej rodzice mieli jeszcze jeden dom w ktorym mieszkali a teraz po ich smierci ten dom zostal podzielony na wszystkie ich dzieci lecznie z moja tesciowa. Bratowa mojej tesciowej ubiega sie o zachowek poniewaz uwaza ze niesprawiedliwe jest to ze moja tesciowa za zycia rodzicow otrzymala dom a teraz jeszcze czesc drugiego domu a bratowa tylko czesc tego domu . Dodam ze brat mojej tesciowej nie zyje czyli maz jej bratowej.

Odpowiedz

andrzej Czerwiec 2, 2016 o 14:49

Szanowna Pani.
Czy przy składaniu “pisma” do Sądu o zniesienie współwłasności musi mnie reprezentować “prawnik”
z poważaniem

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Czerwiec 6, 2016 o 14:44

W takich sprawach nie ma obowiązku adwokackiego

Odpowiedz

aga Czerwiec 2, 2016 o 15:46

Witam Pani Mecenas,
Prosze o informacje, czy polskie prawo przewiduje czas miedzy uprawomocnieniem sie postanowienia sadu w sprawie ustanowienia spadku, a zlozeniem wniosku o dzial spadku? Jesli tak, to jaki to okres czasu? Aktualnie mamy pstanowienie o ustanowienie spadku, ale nie mozemy sie porozumiec z rodzina co komu. Ile mamy czasu na ustalenie podzialu miedzy soba by podjac oficjalne czynnosci prawne?
Z gory dziekuje za porade
Aga

Odpowiedz

Honorata Czerwiec 14, 2016 o 21:33

Szanowna Pani,
być może takie pytanie już padło jednak nie potrafię doszukać się go.
Moja mama zmarła w 2011 roku. Przeprowadziliśmy postępowanie spadkowe pomiędzy mną, tatą, moją siostrą i przyrodnim bracie (z pierwszego małżeństwa mamy). Majątek nie został podzielony gdyż takiej potrzeby nie było. Sąd orzekł iż 1/2 majątku należy do taty a pozostała połowa zostaje podzielona na każdego z nas (czyli 1/4 z 1/2).
Rodzice byli wspólnie właścicielami nieruchomości, w której w tej chwili mieszkam ja, tata i przyrodni brat, który od wielu lat jest bardzo uciążliwym lokatorem (ma 40 lat, nie posiada stałego zatrudnienia więc się nie dokłada do wspólnego gospodarstwa domowego, ponadto nadużywa alkoholu a co za tym idzie jest agresywny, bardzo często nas wyzywa).
Chcielibyśmy wystąpić do niego z propozycją podziału majątku- jak powinno to wyglądać? Nieruchomość jest warta około 120 tyś zł. Jako, że połowa należy do taty dzielimy pozostałą część na nas 4 (czyli 60 tyś na 4= 15 tyś do spłacenia)- czy dobrze rozumiem? Co taka propozycja powinna zawierać i co jeśli mój brat jej nie przyjmie? Zależy nam na tym, aby po spłacie wymeldował się i nie komplikował nam życia.
Bardzo będę wdzięczna za odpowiedz.
Pozdrawiam serdecznie,
Honorata Kwaśniewska

Odpowiedz

Crayon Lipiec 6, 2016 o 10:36

Dzień dobry Panie / Szanowna Pani,

Jest światowej Kredyt Finansowy Instrument (crayonworldloans@gmail.com). , Jesteśmy renomowanych, uzasadnione i zarejestrowanych firm. Zatwierdzone przez Zjednoczone Królestwo (UK) i rząd Republiki Południowej Afryki, aby pomóc ludziom z pomocy finansowej z kredytów krajowych i zagranicznych, jesteśmy również częścią instytucji finansowej oraz firmy Money Dostarczanie. Pomagamy zachęcać i pełnić rolę mediatora w celu zmniejszenia napięć finansowych na bardzo zachęcający tempie. Dajemy pożyczki dla osób i KR obsłudze ciało potrzebuje pomocy finansowej w celu wygody w rozsądnej odsetek w wysokości 2% Czy masz złych kredytów lub potrzebują pieniędzy, aby zapłacić rachunki? jeśli jesteś rozpaczliwie potrzebuje naszej pomocy, to jest Twoja szansa, aby uzyskać kredyt prosimy o kontakt. Czekamy na szybką odpowiedź.
Możesz skontaktować się z nami poprzez: crayonworldloans@gmail.com

Odpowiedz

Ania Lipiec 11, 2016 o 11:34

Dzien dobry Pani Mecenas. Z góry serdecznie dziękuje za ten blog i ewentualną odpowiedz.
2 lata temu przyjęłam spadek wprost po zmarłym tacie. Nie sądze aby miał jakies długi jednakże gdyby w przyszłosci okazało się że jednak zgłosi sie jakiś wierzyciel – to moje pytanie jest takie : czy jeśli nie posiadam rozdzielności majątkowej mój mąż również odpowiada ze moje długi przyjęte wraz ze spadkiem. Czy teraz robiąc rozdzielność majątkową uchronię choć jego w przyszłości przez spłatą należnosci.

Odpowiedz

Krystyna Lipiec 18, 2016 o 14:59

Witam. Mam pytanie. Czy jeśli jest 4 spadkobierców (dzieci zmarlego). Do podziału jest nieruchomość mieszkanie 3 pokojowe. To czy jedna ze stron może przed zakończeniem postepowan spadkowych żądać jednego z pomieszczeń aby przyłączyć do własnego mieszkania. Stawiając warunek że jeśli się tego nie zrobi to reszta rodzeństwa się jie zrzeknie na rzecz osób mieszkających tam od urodzenia.

Odpowiedz

Anna Sierpień 5, 2016 o 08:22

Witam. Przez całe swoje życie zamieszkuje dom w którym wcześniej mieszkałem z rodzicami i siostra później ze swoją rodziną. ( żona i 4 dzieci). Moja siostra w wieku 16 lat wyprowadzila się Z domu rodzinnego i nie interesowały ja żadne koszty ponoszone w utrzymaniu domu. Po śmierci Taty zostałem sam z Mamą i swoją rodziną nadal inwestując w dom i poprawiając jego standard. Po śmierci mamy było oczywiste że zostanę w tym domu. Siostra twierdziła że chce tam tylko czasami przyjeżdżać. Teraz jednak twierdzi że coś jej się należy.. Wiadomo takie jest prawo.. Ale jak określić wartość jaka jeje się należy skoro przez całe życie jej tam nie było.. Wiadomo że wartość nieruchomości teraz jest o wiele wyższa niż w chwili gdy się z niej wyprowadzila. Proszę o jakąś podpowiedź jak najlepiej to rozwiązać.

Odpowiedz

Andrzej Sierpień 9, 2016 o 14:37

Dzien dobry

Po mojej zonie, z ktora mialem wspolnosc majatkowa, zostal depozyt bankowy. Wedlug informacji z roznych poradnikow wiem, ze bank powinien mi wyplacic 50% depozytu (bo jest to moja czesc), a reszte mnie i wspolspadkobiercom wedlug udzialu procentowego. Na jakim kodeksie lub przepisie sie to opiera? Na co mam sie powolac? W prawie bankowym jest tylko mowa, ze bank musi wyplacic koszty pogrzebu.

Odpowiedz

Małgorzata Sierpień 22, 2016 o 13:41

Witam
Pani mecenas, a co w przypadku, kiedy jeden ze współwłaścicieli nie żyje a jego rodzina nie chce przeprowadzić spadku ze względu na dzieci nieślubne, a reszta chce sprzedać dom albo jedna chce spłacić resztę? Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby sprzedać nieruchomość lub spłacić (ale kogo jak nie żyje?)?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 22, 2016 o 16:42

Współwłaściciel nieruchomości też może wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku. Pozostaje pytanie, czy minęło już
6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy (spadkobiercy mogą odrzucić spadek, wtedy w ich miejsce wchodzą osoby powołane
do dziedziczenia w dalszej kolejności)

Odpowiedz

anna Sierpień 28, 2016 o 11:34

Dzien dobry.
Mam pytanie. Czy jeżeli mieszkanie zostało przepisane dwóm osobom, a przez jakieś 10 lat korzystała z niego tylko jedna z tych osób (płaciła czynsz, utrzymywała je) to czy drugi właściciel ma jednakowe prawo do tego mieszkania? I czy może swoją połowę sprzedać bez porozumienia z drugim właścicielem?

Odpowiedz

Marek Sierpień 31, 2016 o 22:46

Pani Mecenas,
Po śmierci wujka który nie miał żony ani dzieci, ale miał czworo rodzeństwa, na ustawowej liście spadkobierców znajduje się 8 osób. Są to siostra spadkodawcy, dzieci pozostałego rodzeństwa, oraz w związku ze śmiercią jednego z nich także jego dzieci.
Rodzina chciała załatwić sprawę w ten sposób, że wszyscy, poza siostrą odrzucają spadek ale okazało się, że jeden ze spadkobierców, na którego przypada 1/16 spadku powiedział, że go nie odrzuci. Do działu pozostałaby siostra zmarłego, której obecnie przypada 1/4 i dalszy krewny, który liczy na większą część udziału. Czy to możliwe, że w tej sytuacji oboje otrzymaliby po połowie spadku?

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 16, 2016 o 17:40

Dzień dobry,
po śmierci mamy w wyniku postanowienia sądu zostaliśmy z bratem właścicielami 1/3 mieszkania ( każdy po 50% z 1/3) .Właścicielami 2/3 są dzieci męża mamy z drugiego małżeństwa, których miejsca przebywania nie możemy określić( wiele lat temu wyjechali do Kanady). Będziemy występować do sądu z wnioskiem o podział spadku. Dzieci męża mamy nigdy nie przebywały w mieszkaniu, które jest przedmiotem spadku i w związku z tym nie ponosiły kosztów czynszu.
Czy w związku z powyższym wartość zobowiązania wobec dzieci mamy męża ( w sytuacji chęci “spłacenia ich” może zostać pomniejszona o poniesione przez ponad 20 lat koszty czynszu?
Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Alicja Wrzesień 19, 2016 o 12:29

Dzień dobry,
mąż w wyniku postanowienia sądu po śmierci ojca został współwłaścicielem 3/16 nieruchomości i gospodarstwa rolnego. Rozprawa w sądzie odbyła się w kwietniu tego roku. Dział spadku nie był przeprowadzony. Czy jest jakaś inna możliwość żeby zrzec się spadku, czy jest to tylko możliwe przy podziale spodku?
Nadmienię, że nie mieszkamy ani nie prowadzimy z mężem tego gospodarstwa, mamy swój dom z niewielka działką w zupełnie innej miejscowości. Problemem jest dla nas ten spadek ponieważ dochód z tego odziedziczonego gospodarstwa rolnego brany jest pod uwagę do różnych świadczeń, a my w ogóle z tym gospodarstwem nie mamy nic wspólnego.
Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Odpowiedz

Wioletta Wrzesień 26, 2016 o 19:51

Dzień dobry…Mam sprawe która mnie nurtuje od lat..Mieszkam na tej samej działce co moi rodzice pobudowałam dom na tej działce a tak formalnie to ani nie jestem właścicielem tego domu ani działki..Budowałam ten dom na słowo honoru..Jedynym może dowodem na to jest kredyt na wykończenie tego domu wspólny z rodzicami bo inaczej nie było możliwości wzięcia takiego kredytu ale rata schodzi z mojej pensji..Moi rodzice na ta chwile nie chcą mi przepisac jeszcze działki i tego domu a posiadam jeszcze siostre..Co będzie jeżeli któregoś z rodziców zabraknie??Nadmienie również że siostra dostała od rodziców mieszkanie a raczej pieniądze za to mieszkanie bo mieszkanie sprzedała moja mama i dała jej pieniądze..Czy ta nieruchomośc będzie należała również do mojej siostry??/czy miałabym jakieś szanse w sądzie na udowodnienie tego?/

Odpowiedz

Jolanta Wrzesień 28, 2016 o 17:56

Witam
Mieszkam z mężem i dziećmi w mieszkaniu po zmarłych teściach ( dotarłam do ksiąg wieczystych rubryka: właściciel). Znam wszystkich spadkobierców(rodzeństwo męża) Każde z nich chce zrzec się spłat za swoje udziały. Jakich formalności musimy dokonać, by stać się właścicielem danej nieruchomości? Czy lepiej załatwić to w sądzie, czy u notariusza?

Odpowiedz

Ela Wrzesień 29, 2016 o 16:51

Pani Mecenas prosze mam pytanie. Właściciel auta zmarł w grudniu, spadkobierców było dwóch i uzytkowal go jeden z nich, sprawy spadkowe są w trakcie-nie doszło jeszcze do podziału.w miesiącu marcu auto zostało poważnie uszkodzone.z związku z tym mam pytanie jaka jest wartość auta przy podziale?przed czy po kolizji?z góry dziękuję za odpowiedź.pozdrawiam

Odpowiedz

Sebastian Październik 1, 2016 o 22:56

dzien dobry
Miałem taką sprawe trwała 2 lata ponad zakonczyła sie 20.07.2016r
złozyłem do sadu wniosek o dział spadku aby całe mieszkanie przeszło na moja osobe
Jest nas 8 osób. dwie z sióstr zrzekły sie na mnie reszta nie
Mieszkanie wycenione na 80 tys zł. wszyscy mieli udział z czesci zmarłego ojca jedna siostra miała z taty i czesc całą z mamy ktora sie zrzekła na mnie przed sadem i druga.
koszty zadłuzenia poniosłem 21000zł sad postanowił aby spłacic 4 uczestników po 2500zł a 5-tego tylko 500zł bo mieszkał i nie płacił.
natomiast pozostał dług 12800zł ktory musimy solidarnie zapłacic bo kazdy był włascicielem. Pytanie
moje zapłaciłem po orzeczeniu i uprawomocnieniu sie postanowienia dług ale chce odzyskac pieniadze lub zapłace w ramach spłaty rodzenstwa czy to jest rozsadne?
Podkresle Sąd wiedział o długu ale nic w postanowieniu nie wspomniał.

Odpowiedz

karola Październik 13, 2016 o 18:16

Witam pania mecenas,

prosze mi powiedziec czy akt notarialny dotknięty jest wadą nieważności jezeli odpis umowy jak nazwisko i adres notariusza były przez moją siostrę przede mną zatajone. Spotkalysmy sie na ulicy a nie w kancelarii przypuszczam w celu abym jako pierwsza nie pojawiła sie w kancelarii. Propozycji jej przydziału tez nie otrzymałam a sama nie mogłam wyciągnąć odpisu bo nie znałam nazwiska ani adresu notariuszki. Z góry dziękuję za poradę.

Odpowiedz

Mania Październik 17, 2016 o 12:24

Mam pytanie odnoscie podzielonego notarialnie spadku. Chodzi o to ze 3/4 nalezy do jednej osoby a 1/4 do drugiej. Podzialowi podlega budynek mieszkalno- gospodarczy wraz z zabudowaniami. Czy u notariusza powinno byc wskazane konkretnie (notarialnie w dokumentach ), ktora czesc z zabudowan nalezy, do ktorej z osob ? Chcemy dokonac remontu budynku i obawiamy sie ze mimo uzgodnienia miedzy soba osoba ta bedzie domagala sie zajecia wyremontowanej przez nas czesci.

Odpowiedz

Hanna Październik 23, 2016 o 12:34

zmarł mój mąz zrobiłam sprawę spadkową notariusz podzielił spadek puzniej troje dzieci zzekło się spadku na mniea jeden syn niezekł się pech hciał ze zmarł wstyczniu 2016 roku została zona isyn zona znim nie zyła juz 6lat wyszła zamąż za inego męszczyznę ispadku się złosliwie nie odzuciła aspadku notariusz wyliczył trzy tysiące osiemset złotyh na niom ina syna ja chciałam zdac wszystko na wnuczkę i ona jest mi pszeszkodą niewiem co mam dalej zrobic po synie zostały długi czy ona tez to pszejmie proszę o odpowiec co mam dalej robic jak ją wydziedziczyc

Odpowiedz

Elwira Listopad 11, 2016 o 12:37

Witam proszę o radę co robić. W 2001 roku zmarła babcia męża nie było sprawy spadkowej bo dziadek stwierdził że przechodzi automatycznie na niego. W 2005 roku zmarł dziadek który podobno zostawił testament ale go nie możemy odnależć. Dziadek miał 2 dzieci. W 2009 roku zmarł kolejny spadkobierca ojciec męża. Mąż ma meldunek w mieszkaniu od 2003 r i od śmierci dziadka w nim mieszkamy. Obecnie jesteśmy 5- osobową rodziną , mąż i dzieci z meldunkiem w tym mieszkaniu. Nie stać nas na spłacenie spadkobierców . Z tego co rozumiem o spadek może się ubiegać teściowa, brat męża , mąż i jego ciotka która ciągle nasz straszy że sprzeda je wraz z nami. Proszę o radę co zrobić i czy może tak zrobić. Podkreślam że od śmierci dziadków nie była żadna sprawa robiona w tym kierunku a we wszystkich opłatach figuruję mąż .

Odpowiedz

Monika Listopad 12, 2016 o 13:32

Witam. Mam do Pani Mecenas bardzo ważne pytanie. Sprawa wygląda następująco: 5 lat temu zmarła matka nie zostawiając testamentu. Współwłaścicielami domu wraz z działką zostały (w pierwszej linii) jej dzieci: córka i syn. Córka mieszkała w tym domu wraz z matką, swoim mężem i 3 dzieci jakieś 20 lat (wcześniej mieszkali w mieszkaniu, które ona otrzymała jako nauczycielka, ale zrezygnowali z niego, żeby opiekować się jej matką). Brat wraz ze swoją rodziną tam nie mieszkał, otrzymał bowiem mieszkanie kolejowe, które następnie wykupił za przysłowiową złotówkę. Brat też nigdy nie interesował się swoją matką (kiedy jeszcze żyła), nigdy też nie włożył w dom rodzinny ani grosza. Po 5 latach od śmierci matki, kiedy to brat wziął kredyt hipoteczny pod zastaw swojego mieszkania na mieszkanie dla swojego syna, zaczął upominać się od swojej siostry prawa do połowy domu rodzinnego po zmarłej matce. Zażądał, żeby ta go spłaciła skoro tam mieszka. Należy zaznaczyć, że zaraz po śmierci matki, brat nie upominał się od siostry połowy majątku, ponieważ stwierdził, że on ma mieszkanie. Poza tym, siostra bardzo dużo włożyła już w ten dom rodzinny pieniędzy, wręcz zadłużyła się. W związku z powyższym siostry i jej rodziny nie stać na spłacenie brata. Co ma teraz zrobić? Czy nie jest istotne, że przez tyle lat mieszkania tam tak dużo zainwestowała w ten dom, czy nie liczy się to, że opiekowała się ich matką aż do ostatnich dni, a ostatecznie czy nie liczy się w tym przypadku prawo zasiedzenia? Proszę o odpowiedź. Monika.

Odpowiedz

beata Listopad 17, 2016 o 09:08

Witam mam pytanie w 2011 roku siostra dostala dom w podziale majatku , ja nie dostalam ze splaty nic ,bo mama i siostra mowily ze zawsze moge liczyc na nie/Tak sie stalo ze sytuacja sie nagle zmienila i siostra zakazala wstepu do domu i takie tam.Czy ja mam jeszcz szanse aby zarzadac od siostry splaty ?

Odpowiedz

Jan Listopad 26, 2016 o 13:29

Witam Panią Mecenas pytanie moje jest następujące nabyłem spadek po ojcu z ustawy w czesci1/4 pozostały w tej samej części nabyli mama brat siostra,planuje złożyć wniosek do sądu o dział spadku w skład wchodzi nieruchomość która nie jestem zainteresowany i chce sprzedać,na sprzedaż zgadzają się tez matka oraz siostra a brat nie chce sprzedac ani spłacić bo nie ma za co co zrobić w takiej sytuacji?Jak zareaguje sad na taka historie czy nakaże sprzedać dom nie korzystnie dla nas przez komornika?czy będziemy mogli na własna rękę sprzedać?

Odpowiedz

monika Grudzień 20, 2016 o 11:44

witam,

gdzie mogę znaleźć informację, KTÓRY sąd wydał postanowienie o nabycie spadku – wiem, że dziedziczenie było ustawowe, brak testamentu.
Nie wiem, gdzie wystąpić o odpis postanowienia sądu w tej sprawie

znam dane:
imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, miejsce śmierci, adres ostatniego zameldowania
dziekuje
ms

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Grudzień 21, 2016 o 16:44

Zapewne sąd właściwy miejscowo- ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy

Odpowiedz

Konrad Grudzień 29, 2016 o 17:39

Witam, mam pytanie, otóż: do spadku po zmarłej cioci (mieszkanie w bloku) ma prawo kilkanaście osób, trwa postępowanie spadkowe gdyż ciocia nie pozostawiła żadnego testamentu. Nie zapadła jeszcze żadna decyzja sądu natomiast kuzynka już wprowadziła się do tego mieszkania, choć oficjalnie nikomu nie zostało nic jeszcze przyznane. Czy, i co grozi za takie poczynanie?

Odpowiedz

MARIUSZ Styczeń 7, 2017 o 15:40

Witam w 2015 roku zmarła moja mama odziedziczyłem spadek 1/6 wraz z bratem.W 2016 r. ojciec przekazał mi darowizna swoja część w tej chwili posiadam 5/6 a brat 1/6 z bratem nie dojdę do porozumienia jak mogę rozwiązac ten problem ,brat ma duże zadurzenia.

Odpowiedz

HALINA Luty 24, 2017 o 12:50

Zmarli moi dziadkowie , babcia 15, dziadek 24 lata temu. W ich domu zamieszkał brat ojca, który zmarł w tym roku nie miał dzieci, był kawalerem. Dziadkowie mieli 4 domy w każdym mieszka syn dziadków, (domy zapisane na babcię). Moi rodzice – syn dziadków ma dom własny. Dwóch synów którzy jeszcze żyją (dwóch synów nie żyje) chcą sprzedać dom po dziadkach i podzielić się między sobą. Po dwóch zmarłych synach są 2 i 4 wnuków, czy oni mogą sprzedać dom nie przeprowadzając sprawy spadkowej. a jak się będą miały do tego domy w których mieszkają synowie.

Odpowiedz

Alicja Luty 25, 2017 o 14:28

Witam.moja mama zmarła w 2016 roku.Zostawiła po sobie tesament w którym wszystko przekzazuje mi i mojemu bratu po 1/2.pod dom był wzięty kredyt hipoteczny.
Spłaciłem go do końca (6 tys.) czy jeżeli mój brat przyjmie 1/2 spadku,mogę się ubiegać sądownie o to aby zwrócił mi połowe tego?

Odpowiedz

Larry Fox Marzec 17, 2017 o 12:49

Czy próbował pozyskać kredyty z banków bez sukcesu? Pilnie potrzebują pieniędzy, aby wyjść z długów? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój lub utworzenie własnej firmy? Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt poprzez e-mail: larryfox2017@gmail.com

Odpowiedz

grzegorz Marzec 19, 2017 o 17:07

Witam mam pytanie czy w testamencie po ojcu brat otrzymal 75% czyli pol tora domu ja mieszkam w tym nowszym domu prawie od urodzenia I remontuje go jak mam wybrnac z tej sytlacji zaplacic mu za ta czesc ? Zbieram wszystkie faktury imienne oraz 25% domu mam zapisane w testamencie po mamie. Dziekuje za pomoc

Odpowiedz

IWONA Maj 16, 2017 o 18:25

WITAM, PANI MECENAS MOJE PYTANIE DOTYCZY MOJEGO SYNA BARDZO PROSZE O ODPOWIEDZ
NABYŁ ON 1/6 DOMU PO ZMARŁYM DZIADKU, 1/6 POSIADA TGEZ CÓRKA OJCA I ZONA PÓŁ DOMU
TERAZ ZONA MOJEGO ZMARLEGO TESCIA CHCE ZBYC TE POLOWE NA RZECZ SWOJEJ CORKI
CZY MOZE TO ZROBIC
CZY MOJ SYN POWINIEN ZAPRZECZYC
CZESC KTORA OCZYMAL MOJ SYN NIE JEST JESZCZE SPŁACONA

Odpowiedz

Tomasz Maj 16, 2017 o 23:33

Witam.
Zmarł mój ojciec.
Który pozostawił długi ( administracja, niespłacone kredyty )
Wraz z mamą mają mieszkanie własnościowe – Mama spadek chce przyjąć,z racji mieszkania.
Natomiast Ja wraz z bratem, aby nie odbierać mamie mieszkania i nie spłacać tych długów w bankach – chcemy spadek odrzucić. I moje pytanie brzmi takie :
Czy w powyższej sytuacji trzeba spadek odrzucać,jeśli mama go przyjęła ?

I czy jeśli ojciec 2 lata przed śmiercią się ubezpieczył na życie – w razie śmierci, mamy otrzymać pieniądze.. To czy jeśli się zrzekniemy spadku, to tych pieniędzy nie otrzymamy ?

Odpowiedz

Sylwia Maj 28, 2017 o 13:10

Witam
Moj dziadek 50 lat temu zostawił ziemię pod opiekę obcym ludziom ,była spisana jakaś umowa notarialna.Dziadek zmarł 27lat temu czy mamy szanse na odzyskanie tej ziemi czy ci ludzie nabyli ją przez zasiedzenie .

Odpowiedz

CLAUDI Czerwiec 7, 2017 o 19:17

Witam, a co można zrobić w przypadku kiedy chce złożyć wniosek do Sądu o nabycie spadku, a posiadam stary numer księgi wieczystej nieruchomości w internecie na żadnej stronie z elektronicznym wyciągiem ksiąg wieczystych nie ma nowego numeru, nie wiem czy mogę podać taki jaki mam?

Odpowiedz

magda Lipiec 9, 2017 o 22:58

Witam!
Moje pytanie brzmi:
Czy mozliwe jest zadanie zaplaty za korzystanie z calego mieszkania przez jednego ze spatkobiercow przy podziale majatku?

Odpowiedz

Robert Sierpień 14, 2017 o 10:33

Jak mozna dowiesc, ze jest sie czyims bratem/siostra, np zeby dostac dostep do aktu zgonu lub by wystapic o spadek? Jakie dokumenty (w USC?) lub jaka baza danych mozna w tym celu wykorzystac?

Odpowiedz

Robert Sierpień 14, 2017 o 14:04

PS
Czy notariusz ma mozliwosc sprawdzic czy jestem bratem/siostra zmarlej osoby?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 16, 2017 o 12:49

Notariusz może np. przeanalizować odpisy aktów stanu cywilnego- aktu zgonu spadkodawcy i aktów urodzenia spadkobierców.

Odpowiedz

Robert Sierpień 18, 2017 o 11:38

Czy istnieja jakies dokumenty lub bazy danych pozwalajace znalezc rodzenstwo ?

Zeby zdobyc akt zgonu brata z USC trzeba wykazac odpowiednie pokrewienstwo.

Odpowiedz

Jola Sierpień 18, 2017 o 14:59

Witam wlasnie toczy sie rozprawa o dzial spadku po moich dziadkach jestem upowazniona przez ojca do reprezentowania go sadzie, ostatnio brat ojca zlozyl pismo w ktorym oczernia mojego ojca i przedstawia go w bardzo zlym swietle, dodam ze brat msi sie za to ze zlozylismy pismo w ktorym napisalismy sprostowanie ze jest wiecej spadkobiercow. Prosze mi powiedziec jak sad zapatruje sie na takie pisma wyssane z palca jezeli jestem w stanie w sposob dyplomatyczny je sprostowac czy uzna to ze brat ojca dziala na jego niekorzysc i czy moze go ukarac za takie zle postepowanie. dziekuje

Odpowiedz

anna Wrzesień 11, 2017 o 01:24

Dzień dobry. Na działce mojej mamy rodzice wybudowali wspólnie dom.Ojciec zmarł. Czyj jest dom mamy, czy mamy i dzieci, czyli moj i mioch dwóch sióstr? Mama twierdzi, że wszystko na dzialce jest jej, bo jej byla działka w trakcie budowy. Ale pozwolenie na budowę dostali wspólnie z ojcem. Proszę o poradę.
Anna

Odpowiedz

Błażej Wrzesień 27, 2017 o 17:16

Pani Mecenas, szybkie pytanie odnosnie sprzedazy nieruchumosci, nie zgadzamy sie z siostra co do sprzedazy, dziala nielogicznie i chce isc do sadu zamiast sprzedac samemu – ja jestem temu przeciwny – czy mogę wykupic ta nieruchomosc i splacic jej czesc jesli ona sie na to nie zgadza ? A jesli nie to czy w momencie sprzedazy tego przez komornika moge wziac udzial w licytacji ?

Odpowiedz

Ewa Październik 5, 2017 o 17:14

Prosze o komentarz gdyz jestem w podobnej sytuacji

Odpowiedz

Michal Październik 18, 2017 o 17:47

Witam Pani Mecenas

Wlasnie sie dowiedzialem ze moj wujek, ktory umarl rok temu pozostawil wiele dlugow i wszyscy zrzekli sie praw do przyjecia spadku.

Ja jestem jego bratankiem i mieszkam zza granica i nie mialem mozliwosci dowiedzenia sie o tym wczesniej. Moj ojciec umarl 10 lat temu a z rodzina kontakty slabe.

Nie dostalem tez zadnego listu z sadu a jestem zameldowany w Polsce wiec adres jest ogolnie dostepny dla tego typu instytucji.

Minelo juz ustawowe 6 miesiecy ale ja nie zostalem o tym przez sad czy notariusza poinformowany. Jakie wtej sytuacji sa moje prawa ? Czy nadal mam mozliwosc zrzeczenia sie praw do spadku po wujku defacto jego dlugow ?

Pozdrawiam

Michal

Odpowiedz

Monika Grudzień 28, 2017 o 22:47

Witam serdecznie, prosze o pomoc co najpierw nalezy zrobic w takiej sutuaciii:
w 2007r spadek po mezu w postaci dzialki przeszedl na jego zone w 1/4 czesci oraz 3/4 czesci podzielone po rowno na dzieci. Teraz ich matka zmarla i rodzenstwo nie moze sie dogadac co z dzialka zrobic, bo jedno z nich chcialoby sprzedac i miec pieniadze a reszta sie do tego nie spieszy.
Czy najpierw powinna zrobic osoba ktora chce sprzedac? Złozyc wniosek o dzial spadku na kazde z rodzenstwa w rownych czesciach czy Zlozyc wniosek o nadycie spadku? czy jest szansa ze splata reszty rodzenstwa moze obdyc sie w terminie 1 roku od nabycia spadku jezeli osoba ktora go nabyla wniesie o takie rozwiazanie sprawy, ? Co bedzie leszym i szybszym rozwiaaniem jezeli zalezy zeby te srawe wkoncu zakonczyc?
Licze na odpowiedz
Pozdrawiam

Odpowiedz

Wiesława Styczeń 2, 2018 o 11:15

Witam
Pani mecenas, nie wiem, czy otrzymam tą drogą odpowiedź, ale mam taką nadzieję, więc piszę. Po moim zmarły mężu sad ustalił podział majątku po nim. Zmarł nagle , nie zostawił testamentu. Spadkobiercami zostali moi dwaj synowie , jego córka z pierwszego małżeństwa i ja w równej części. Moi synowie nic ode mnie nie chcą, jednak córka z pierwszego małżenstwa pomimo tego, że przepisał na nią swoje mieszkanie w mieście żąda ode mnie spłaty. Jakie pismo do sądu w tej sprawie mam napisać, jak to przeprowadzić… Czy uzyskam od Pani jakąś poradę ? Bardzo byłabym wdzięczna. Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Adam Wol. Styczeń 22, 2018 o 20:49

Znalazłem przedwojenny oryginał Aktu Notarialnego z 1933 roku. Jestem spadkobiercą z tego aktu. Założyłem sprawę o poświadczenie dziedziczenia z działem spadku. Poświadczenie dziedziczenia otrzymałem, ale powództwo o dział sędzia odrzucił, bo powiedział, że nieruchomości, które wskazałem mają już uregulowane księgi wieczyste, a ja nie przedstawiłem dowodu na poparcie tezy, że te nieruchomości, które np. zasiedziano pochodzą z mojego aktu notarialnego. Co mam teraz zrobić ? Jestem przed apelacją. Wystąpiłem o pomoc prawą z urzędu. Spełniłem wszystkie zarządzenia w tej sprawie. Sąd odrzucił wniosek o pomoc prawną, następnie odrzucił wniosek o dział spadku. Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Ewelina Luty 13, 2018 o 19:01

Witam. Moje pytanie brzmi następująco .Moja mama zrzekła się udziałów w spadku(dom babci) .Mama moja umarła ,a babcia(spadkodawca)żyje .Czy w związku z tym ,że osoba zrzekajaca się umarła wcześniej ,dziedziczenie przechodzi na wnuki???

Odpowiedz

Sylwia Kwiecień 5, 2018 o 09:01

Witam, mam następujący problem. Mój tata zmarł 9 lat temu. Mama była współwłaścicielem mieszkania. Odziedziczyliśmy mieszkanie ( mama połowę ?) zaś drugą połowę powinniśmy podzielić na 4 ponieważ tata z mama miał 3 córki ?
Siostra nagle domaga się spłaty jej części. Mama wychowuje jej córkę jest już jej prawnym opiekunem, siostra nie dokładała się kompletnie nic. Mieszkanie w momencie kiedy tata umarł nie było po remoncie ani nie było ocieplone, wszystko robiłyśmy z mama ( podatek również płaciła mama ) Siostra nie dokładała się kompletnie do niczego, nie jest zameldowana, oraz od 5 lat nie utrzymuję z nami kontaktu. Nie posiadamy funduszy aby spłacić ją. Czy ma dużą szanse na wygraną ? czy jeśli jest w tym mieszkaniu jej córka to sąd spojrzy łagodnie ? Czy można odliczyć rachunki które posiadamy np za remont podłóg, okien, ocieplenia, dachu itp. ? Czy jeśli mieniło tyle lat to również coś się zmieni ? Tata nie zostawił testamentu.
Bardzo dziękuje za odpowiedz

Odpowiedz

Monika Kwiecień 6, 2018 o 13:24

Witam. Otrzymałam. W spadku 5/8 części nieruchomości czy jeżeli dojdzie do spłaty poszczególnych osób mianowicie osoby X którą ma 1/8 ja muszę ja spłacić? Mimo tego że tam nie mieszkam i sama oczekuję że reszta osób mnie spłacić. Osoba Y zamieszkuje daną nieruchomość

Odpowiedz

Ewa Maj 2, 2018 o 18:31

Witam , mam takie pytanie odnosnie domu. Dom był na dziadka . Z tego co mi wiadomo to nie mam tam żadnych testamentów. Babcia zmarła i nie przepisała na nikogo dom, czyli po babciu i dziadku dziedzicza dzieci i wnuki. Mój tata zmarł a on też był spadkobiercą i taty siostra też zmarła . Zostało tylko dwóch braci taty i mama jako żona . Brat taty ma 2 córki które nie interesuja sie tym domem jak reszta . Mieszka w nim mama i drugi brat taty który nie ma ani żony ani dzeci. Nas po tacie jest 6 . Moje pytanie brzmi czy jest możliwosc zeby ten dom przepisać na mnie . Ale załózmy bez spłacania tamtych braci . Tylko zeby oni saobie mieszkali tam do smierci a wrazie ich smierci zeby dom juz był mój. Z reszta rodziny bym się dogadała co do domu . Pozdrawiam

Odpowiedz

Agnieszka Maj 14, 2018 o 18:43

Witam mam pytanie chce spłacić brata którym nie mam kontaktu oraz nie wiem gdzie mieszka podobno za granicą. Chodzi o dom w którym mieszkam i jestem zameldowan od urodzenia od 10 let ja opłacam rachunki podatki wcześniej robiła to moja mama. Kiedy zmarł tata każdy czyli ja mama i brat z jego połowy dostał 1/3 następnie mama przepisał mi swoją połowę domu i odziedzicza po mężu 1/3 w finale ja mam 41/48 a brat 7/48. Z mężem chcemy zrobić duży remont ale wcześniej chce uregulować sprawy majątkowe co muszę zrobić? Nie ma możliwości kontaktu z nim oraz dogadania się. Bardzo proszę pomoc

Odpowiedz

Emil Maj 15, 2018 o 16:02

Witam serdecznie bardzo proszę Panią o odpowiedz

Mianowicie
Mieszkalismy z ojcem na jednej posesji od 1965 roku w dwóch oddzielnych domach,po smierci ojca jeden z dwóch pozostałych spadkobierców chcę sie wprowadzić do tego domu a ja wolałbym go spłacić bo nie życzę sobie jego obecności,jak to zrobić???

Odpowiedz

Anna Maj 16, 2018 o 09:10

Dzień dobry,
Synowi w testamencie zostało zapisane mieszkanie od obcej osoby. Toczy się postępowanie sądowe, gdzie sąd wezwał jako stronę Gminę. Czy syn ma obowiązek płacić czynsz teraz czy dopiero po wydaniu wyroku sądu stwierdzającego nabycie spadku?

Odpowiedz

Jan Czerwiec 26, 2018 o 17:26

Witam,
mam pytanie odnośnie sprawy spadkowej, tzn. byłem wnioskodawcą jeśli chodzi o rozpoczęcie postępowania spadkowego, sam spadek odrzuciłem nie dawno otrzymałem pismo że zostanę obciążony kosztami postępowania tzn. biegli, spis inwentarza (wnioskowany przez gminę – która została również spadkobiercą), czy jest jakiś wniosek umożliwiający nie płacenie należności. Wniosek np. proponujący żeby sąd odzyskał pieniądze związane ze sprawą spadkową z majątku ?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysiek Sierpień 21, 2018 o 21:36

Witam

Dostalem wezwanie o udzial w sprawie w charakterze strony z wniosku mojego brata o zniesienie wspolwasnosci domu po naszych rodzicach. Wniosek ten wystosowal wierzyciel mojego brata , ktory domaga sie sie splaty dlugu w wys 60 zl. dodam ze mieszkam za granica i z bratem nie mialem kontaktu od 10 lat.
pare dni temu po tym jak dostalem zawiadomienie o wezwanie do sadu, dowiedzilem sie ze moj brat umarl. Nie pozostawil zadnych spadkobiercow.

czy mam rozumiez ze sprawa o zniesienie wspolwasnosci jest w zw ze smiercia mojego brata nie aktualna?

czy wierzyciel moze domagac sie teraz spalty dlugu ode mnie jesli zgodze sie na przejecie spadku po moim bracie? czy wierzyciel bedzie domagal sie natychmastowej spalty czy dopiero po sprzedazy nieruchomosci.

dziekuje

Odpowiedz

Lech Sierpień 22, 2018 o 10:17

Jesli w testamencie ojciec mnie wydziedziczył ( testament spisany u notariusza ) Czy muszę prowadzić jakies czynność w dziale spadku ! Nie jestem zaintersowanych podważaniem testamentu ani brania udziału w podziale spadku !

Odpowiedz

Beata Wrzesień 10, 2018 o 20:06

Mieszkanie za grafica. Czy pozew do sadu o podzial spadku moge zalozyc za pomoca adwokata

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 13, 2018 o 22:51

Tak, adwokat może napisać wniosek o dział spadku i złożyć go w sądzie, a następnie uczestniczyć w wyznaczonych przez sąd rozprawach

Odpowiedz

Kasia Październik 3, 2018 o 10:06

Dzień dobry,
odziedziczyłam prawa własności do 50% domu po moim zmarłym ojcu. W tym domu mieszkałam ja wraz z rodzicami od roku 1965, natomiast w 2008 została zmieniona księga wieczysta ( ze względu na Dekret Bieruta dom nie był własnością rodziny po wojnie) i zasiedzenie liczy się ponownie od tego dnia. Ojciec miał siostrę, która osierociła 3 dzieci w roku 1968. Jednocześnie ta trójka dzieci ( moje kuzynostwo) odziedziczyłam 50% własności domu. Ani siostra ojca ani kuzyni nie mieszkali w rodzinnym domu. Przez kolejne lata kuzyni nie interesowali się domem, remontami czy płatnościami podatku. Po śmierci ojca zgłosili do mnie w kwestii “uregulowania”własności – z chęcią pozbycia się swojego udziału. szacowana wartość działki wraz z domem na rynku wtórnym to obecnie 2,5 mln złotych. Jak rozumiem nieruchomości wycenia się nie wg obecnej ceny rynkowej tylko wylicza się wartości obecną z założeniem że nic nie było zmieniane w domu, tak? czy jest możliwość jednak uzyskania praw własności domu bez spłaty 50% wartości kuzynom?

Odpowiedz

Kasia Listopad 2, 2018 o 10:29

A co w przypadku kiedy postanowieniem sądu jest stwierdzone, że w konkretne gospodarstwo rolne dziedziczy dwójka spadkobierców? (reszta spadkobierców była uprawniona do innej częsci spadku) czy w tej sytuacji kiedy chce się złożyć wniosek o dział spadku należy wezwać znowu wszystkich spadkobierców, którzy wg, postanowienia sadu dziedziczą inna część spadku? czy jeśli ta dwójka ma dziedziczyć konkretne gospodarstwo to można zrobił dział spadku tylko pomiędzy nimi?

Odpowiedz

Beata Listopad 3, 2018 o 16:21

Witam, chciałam zapytać czy jeżeli podział spadku jest ustawowy na dwie osoby (siostry), czy z racji tego iż ja z mężem udzielałam się czynniej w życie ojca (pomagaliśmy w remoncie, naprawie auta itp.) mogę starać się o większą część nieruchomości niż 1/2 ?

Odpowiedz

Dominika Grudzień 27, 2018 o 01:31

Serdecznie Witam, kilka lat temu zapisala mama notarialnie na mnie i na mojego brata nasz dom rodzinny, w ktorym mieszka wraz z nim i jego rodzina. W tym roku brat rozpoczal modernizacje i remonty , w nastepnym roku chce wymienic piec do centralnego ogrzewania z mialu na gazowy i ocieplic dom. Problem w tym, ze podejmuje decyzje bez kompletnego informowania mnie o nich, ani razu nie rozmawiajac o tym ze mna. Nie liczac sie w danej chwili z moimi finansowymi mozliwosciami, w sposob grubianski oczekuje ode mnie dolozenia sie do poniesionych kosztow, o czym dowiaduje sie od osob trzecich. Dokladam sie w polowie do oplat za dom ( ubezpieczenie, podatek). Od 17 lat nie mieszkam w tym domu i nigdy nie bede mieszkala, aczkolwiek sama z mezem i dziecmi musimy wynajmowac mieszkanie. Poniewaz nie mieszkam w kraju i nie jestem w stanie zapewnic mojej 80-letniej mamie pomocy fizycznej, wspieram ja finansowo w miare moich mozliwosci, dokladam sie do wegla. Korelacje miedzy nia a bratem i jego zona nie naleza niestety do najlepszych.
Jestem swiadoma, iz w swietle prawa powinnam jak najbardziej dolozyc sie do remontow… Brat z zona uzytkuja prawie caly dom,nigdy nie placili czynszu i nigdy mnie tez nie splaca, a beda oczekiwali wsparcia finansowego bez konca, a pozniej byc moze jego synowie od moich dzieci. Nie stac mnie na zakup mieszkania czy domu , sami ledwo wiazemy koniec z koncem, aczkolwiek mieszkamy za granica. Moje pytanie : jak polubownie ten problem rozgryzc? Nie chce z bratem zadnych konfliktow, chociazby z uwagi na nasza mame, ktora ta sytuacje bardzo przezywa.
Bede wdzieczna za jakies wskazowki
Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Styczeń 2, 2019 o 15:33

Co dokładnie oznacza, iż mama “zapisała” dom Pani i bratu? Czy była to umowa darowizny? Co dokładnie wynika z treści księgi wieczystej?

Odpowiedz

Aldona Marzec 11, 2019 o 15:28

Chcialam zapytac Pania Mecenas czy sprawe spadkowa mozna przegrac ?
(jezli nalezy mi sie 1/6 spadku zasadzona po mamie I wystapie do sadu o zwrot kwoty przez mojego brata czy bedzie on musial mi te pieniadze oddac. Czytalam ,ze nieraz w takich przypadkach sad potrafi rozdzielic te splate az na 10 letnie raty . Ale czy taka sprawa jest zawsze wygrana , skoro nalezy mi sie ustawowo 1/6 majatku po rodzicach ?
I drugie pytanie ,
Czy sprawe o zachowek mozna przegrac w sytuacji kiedy zostalam wydziedziczona przez ojca , nalezy sie zachowek dla mojego syna . Czy warto o to wystepowac ? czy taka sprawe mozna przegrac ? Wszedzie pisza o sprawach ale nigdzie nie ma odpowiedzi na pytanie czy takie sprawy sa zawsze do wygrania ….
Dziekuje bardzo I serdecznie pozdrawiam ?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Marzec 27, 2019 o 11:46

Dział spadku to jedno, a zachowek to drugie. Zależy co dla Pani oznacza “przegrać sprawę”. Orzeczenie sądu I instancji można zaskarżać
wnosząc apelację. Niestety wyrok może być inny niż pani oczekuje – np. sąd może zasądzić niższą kwotę. Jeśli (małoletni) syn nie został wydziedziczony, a sprawa nie uległa przedawnieniu to na pewno warto rozważyć wystąpienie do sądu. Na wysokość zachowku ma wpływ wiele czynników,
dlatego warto skonsultować sprawę z prawnikiem przed podjęciem działań prawnych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: