Slider

Maj 2013

Odrzucenie spadku

Spadek można nie tylko przyjąć. Spadek można także odrzucić. Takie rozwiązanie ma sens, jeśli spadkodawca pozostawił przede wszystkim długi. Ponieważ, jak już o tym pisałam tu, spadek to nie tylko aktywa, na spadkobierców przechodzą także co do zasady długi, a więc  np. kredyty czy pożyczki zaciągnięte przez spadkodawcę. Odrzucenie spadku może więc być rozwiązaniem bardzo […]

Obniżenie wysokości zachowku raz jeszcze

Dziś zapowiadany dłuższy wpis. Poruszona niedawno kwestia możliwości „walki” o obniżenie wysokości zachowku w postępowaniu sądowym wzbudziła duże emocje i masę pytań. Więc postanowiłam wrócić do tego tematu. Pozwany w sprawie o zachowek nie ma raczej możliwości uniknięcia jego zapłaty (jeśli tylko roszczenie nie zostało przedawnione) . Może jednak wnosić, aby sąd zmniejszył wysokość kwoty […]

Prawo spadkowe – ważny komentarz

Ostatnie wpisy były raczej krótkie. A to dlatego, że sama ostatnio dużo czytam. Choćby ten komentarz. Jest to jedna z najbardziej obszernych publikacji poświęconych prawu spadkowemu, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym. Następne wpisy będą jednak już dłuższe. A dotyczyć będą tego, co stanowi przedmiot zainteresowania osób zwracających się z zapytaniem do kancelarii –  […]

Spadek majątkiem osobistym małżonka

To co zostaje nabyte w drodze dziedziczenia stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Przesądza o tym art. 33 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nawet jeśli małżonkowie mają ustrój wspólności majątkowej.  (sam fakt zawarcia małżeństwa nie oznacza przecież, iż nagle wszystko, co dotychczas małżonkowie posiadali i co kiedykolwiek nabędą zawsze staje się wspólne…) Jeśli więc […]

Pytanie niby błahe … No bo przecież najważniejsze, aby był to podpis własnoręczny. W sumie tak, bo bez własnoręcznego podpisu testament w ogóle nie będzie ważny. Ale jednak  to, w którym miejscu będzie znajdować się ten własnoręczny podpis, także jest istotne. A wręcz na tyle istotne, iż Sąd Najwyższy – i to w składzie 7 […]

Dziecko – jako spadkobierca ustawowy – dziedziczy po rodzicach. Niezależnie od tego czy jest małoletnie czy skończyło już 18 lat. Jak pewnie wiesz, do czasu ukończenia 18 lat dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską. Jednak w pewnych okolicznościach władza rodzicielska może zostać ograniczona, a nawet rodzic, który władzy tej nadużywa może zostać jej  pozbawiony przez sąd […]

Czy można uniknąć płacenia zachowku??

Jeśli uprawniony do zachowku wniósł do sądu pozew zanim roszczenie się przedawniło – odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi : co do zasady nie można. Zachowek jest dość kontrowersyjną instytucją, a dyskusji o jego zasadności poświęcono już wiele artykułów. Przede wszystkim dlatego, iż często stawia zobowiązanego do zapłaty zachowku (a najczęściej- choć nie zawsze -jest […]

Pisałam już o tym, ale wciąż kwestia ta budzi wątpliwości. Więc postanowiłam napisać raz jeszcze, aby je ostatecznie wyjaśnić. W przypadku małżeństw, które nie mają dzieci, szczególnie istotne jest uregulowanie kwestii dziedziczenia.  Otóż wcale nie jest tak, aby po śmierci jednego z małżonków w takim małżeństwie drugi z nich „automatycznie” dziedziczył wszystko. Nie jest tak i […]