Slider

Prawo spadkowe: terminy

W prawie tak już jest. Nie tylko oczywiście w prawie spadkowym. Po prostu pewne rzeczy można zrobić tylko w określonym ustawą terminie.

Są oczywiście pewne rzeczy, które możesz zrobić zawsze. Nawet po upływie 20 po śmierci spadkodawcy można wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku. Tu akurat nie ma ograniczeń czasowych.

Ale w wielu innych przypadkach (przy wnoszeniu innych spraw do sądu, czynnościach takich jak np. odrzucanie spadku) jest określony termin, aby to zrobić.

I tak. Pewnie uznasz, że to nudne (przecież masz rację/ wiesz jak naprawdę było/ należy ci się ten zachowek)  ale przestrzeganie tych terminów jest istotne. Nie chciałbyś przecież dopuścić do sytuacji, w której co do zasady masz rację- np. należy Ci się ten cały  zachowek, ale przegrywasz sprawę tylko dlatego, że pozew wniosłeś „troszeczkę” po terminie,  prawda?

Prześledźmy więc jakie terminy są przewidziane w przepisach  (a trochę tego jest)

I tak:

§   Uznania spadkobiercy za niegodnego (dziedziczenia) może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku. (oczywiście, aby sąd orzekł zgodnie z tym żądaniem musza być spełnione przesłanki)

podstawa prawna – art. 929 k.c.

____________________________________________

§   Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się  o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

podstawa prawna – art. 940 k.c.

§  Wady oświadczenia woli – art. 945 § 1 k.c.

(…) na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku

podstawa prawna – art. 945 §2 k.c.

____________________________________________

§  roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

  roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu indykacyjnego lub darowizny przedawniają  się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku

podstawa prawna – art. 1007 k.c.

_____________________________________________

§    Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania

podstawa prawna – art. 1015 k.c.

No i w końcu…

ostatni (przynajmniej na dziś, ale wcale nie najmniej ważny)

§   Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat  od odrzucenia spadku.

podstawa prawna – art. 1024 k.c.

jak uprzedzałam : całkiem tego sporo

To pewnie i tak nie wszystko.

Z tego powodu będa pewnie jeszcze dalsze wpisy o terminach.

Masz wątpliwość, co to dokładnie znaczy, iż oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Cóż, nie Ty jeden…

Pisałam już kiedyś, że każda sprawa jest inna?

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Ewa Marzec 19, 2017 o 23:02

Ciekawy blog, przydałoby się jednak mniej cytatów, a więcej ogólnej polszczyzny a nie prawniczego języka, którego przeciętny człowiek nie ogarnia. Polacy wszak nie prawniczy a swój język mają…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: