Slider

Sprawa spadkowa po kilku osobach – w jednym postępowaniu

To jedno z tych pytań, z którym spotykam się bardzo często:

czy jest możliwe, aby w ramach jednego postępowania sąd orzekł o stwierdzeniu nabycia spadku po kilku osobach?

Na przykład : ktoś chciałby przeprowadzić postępowanie spadkowe po swoim ojcu, ale zorientował się, że wcześniej nie było takiej sprawy po dziadku. Albo przeprowadzić w jednym postępowaniu sprawę po obojgu małżonkach.

Przyznasz, że to spora oszczędność czasu i w ogóle spore ułatwienie dla osoby, która zamierza takie postępowanie przeprowadzić.

Tak więc:

Nabycie spadku w jednym postępowaniu – po kilku osobach

 

jest możliwe.

Jest nawet często spotykane w postępowaniach sądowych.

Pozostaje tylko kwestia właściwości sądu.

Jak pewnie pamiętasz, takiego wniosku nie można złożyć w dowolnym sądzie.

Właściwy jest sąd według  ostatniego miejsca stałego pobytu/ zamieszkania spadkodawcy.

Gdy jest to sprawa sprawa spadkowa po jednej osobie, ustalenie właściwego sądu nie powinno być problemem.

Ale już w sytuacji gdy wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po dwóch osobach w jednym postępowaniu, to z tą właściwością sądu może być problem.

Na szczęście jednak to problem z gatunku tych, które można jakoś rozwiązać.

Pomocny może być tu np. art. 508 k.p.c.

Zgodnie z treścią przepisu:

W wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub części.

i dalej:

wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie sądu właściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub osoby zainteresowanej, po wysłuchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych.

Tak więc – jest jakieś wyjście.

Oczywiście :

jest kwestia opłaty sądowej, o której trzeba pamiętać.

Jeśli wnosisz o stwierdzenie nabycia spadku w jednym postępowaniu po dwóch osobach, płacisz podwójną opłatę.

A tak na marginesie:

pamiętasz, że już od ponad pół roku nie ma takich zwykłych papierowych znaków opłaty sądowej, jakie były w użyciu jeszcze w styczniu 2018?

(spokojnie, dalej są różne możliwości dokonania takiej opłaty, np. płatność na rachunek bankowy sądu)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: