Slider

Kto może być spadkobiercą?

Jak już wiesz, możesz w dowolnym czasie napisać testament – aby rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. W takim testamencie możesz wskazać jako spadkobiercę dowolną osobę. Oczywiście może być to także osoba zupełnie z Tobą niespokrewniona. Tak – pozostaje wtedy aktualna kwestia podatku od spadku, ale to już inna historia.

Możesz w testamencie wskazać jednego spadkobiercę, albo zdecydować się na wskazanie kilku spadkobierców.

Spadkobierca może oczywiście być także osoba małoletnia – a więc taka, która nie ukończyła jeszcze 18 lat.

Nawet bardzo małe dziecko też może być spadkobiercą.

Oczywiście w takiej sytuacji to przedstawiciele ustawowi – czyli najczęściej rodzice podejmują działania w imieniu dzieci.

Masz też możliwość, aby “przepisać” swój majątek na rzecz osoby prawnej – np. spółki z o.o.

(formy tego “przepisania” też są różne, wiesz już pewnie, że istnieje coś takiego jak zapis i zapis windykacyjny?)

To, o czym wspomniałam powyżej jest w sumie oczywiste.

Ale nawet rzeczy (wydawałoby się) oczywiste generują pytania.

Przekonałam się o tym wielokrotnie. I często były to naprawdę ciekawe pytania.

Bo jeśli taki dwulatek może być spadkobiercą, to czy można zapisać coś na rzecz dziecka, które jeszcze się nie urodziło?

Jeśli  kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, to odpowiedź znajdziesz bezpośrednio w treści przepisu:

zgodnie z art. 927 par. 2 kodeksu cywilnego:

dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeśli urodzi się żywe.

Tak tylko dla przypomnienia: data otwarcia spadku to po prostu data śmierci spadkodawcy.

Jak więc widzisz – być może masz więcej możliwości niż myślałeś.

 

I jeszcze coś, czego być może nie wiedziałeś:

fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak powinien być sformułowany twój testament, to myślę iż warto o tym pamiętać.

Czy już kiedyś nie wspominałam, że przemyślany i dobrze sformułowany testament to istotna kwestia?

Tak – najlepiej będzie jak w celu sporządzenia testamentu udasz się do kancelarii notarialnej.

To nie jest duży koszt, a może notariusz zasugeruje Ci jakieś rozwiązanie? A jeśli nawet nie, to może chociaż przekona Cię, że warto zarejestrować testament w rejestrze – tzw. NORT?

Różne są możliwości i różne potrzeby osób piszących testamenty.

Nie wiem, co będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem, ale pamiętaj: zawsze warto wiedzieć co stanowią przepisy i co można zrobić.

TAK – źle sformułowany testament może niestety być większym problemem niż brak testamentu.

A o konsekwencjach spisywania testamentu w postaci uprawnienia do zachowku pisałam już wiele razy, tak więc tym razem nie będę już o tym przypominać.

Wiele pytań, które zadają czytelnicy często się powtarza. Jednym z takich właśnie często zadawanych pytań jest to, czy koniecznym jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Wiele osób myśli, iż to zbędna formalność – przecież mam testament, z którego wynika, iż dziedziczę tylko ja, albo też nie ma innych spadkobierców. W sumie rozumiem taka argumentację.  Jednak tak to w praktyce nie działa.

Nie ma co prawda obowiązku składania takiego wniosku do sądu, ale…

Sam testament to tylko testament. Okoliczność, że jesteś jedynym spadkobiercą jest oczywista dla Ciebie. Nie musi jednak być oczywista dla innych osób/ urzędów/ sądów w innych sprawach.

Testamentów może być też kilka – i całkiem często takie sytuacje mają miejsce w praktyce (tzn. spadkodawca pozostawia więcej niż jeden testament; czasem te testamenty pozostają  ze w sprzeczności, zdarza się też, iż wcale sprzeczne nie są, a wręcz wzajemnie się uzupełniają)

Zgodnie z orzecznictwem:

 

domniemywa się, że spadkobiercą jest osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku. Do czasu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku nie ma podstaw do traktowania jakiejkolwiek osoby jako spadkobiercy.

To własnie całkiem świeże – bo z grudnia 2017 r. orzeczenie WSA w Poznaniu.

W uzasadnieniu  powyższego  orzeczenia Sąd wyjaśnia, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma na celu ustalenie, czy osoba wskazana we wniosku jako spadkodawca zmarła oraz kto i na jakiej podstawie (ustawy czy też testamentu) jest jej spadkobiercą. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, to wówczas zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, które stanowią w swej treści kto i z jakim udziałem dziedziczy spadek po osobie zmarłej. Natomiast jeżeli spadkodawca pozostawił testament, rolą sądu rozpoznającego sprawę o stwierdzenie nabycia spadku jest ocena ważności testamentu.

Inny organ, choćby sąd administracyjny nie może orzec o nabyciu spadku.

I jeszcze “fakty i mity”:

Tak – w wielu przypadkach możliwe będzie sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Tak – u notariusza będzie szybciej, ale trzeba liczyć się z większym kosztem, muszą też stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi (uwaga: drożej wcale nie oznacza, że bardzo drogo)

Nie – złożenie wniosku do sądu nie wiąże się z dużym kosztem

Nie – nie może być to dowolny sąd. Właściwy jest sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy

Tak – złożyć taki wniosek w sądzie można w każdym czasie; w takich sprawach nie ma przedawnienia.

Tak – nie tylko spadkobiercy mogą złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Na czym polega umowa dożywocia?

Jak zaglądasz na blog, to wiesz że oprócz testamentu są też inne możliwości jeśli chodzi o dysponowanie swoim majątkiem.

I w pewnych sytuacjach ma to sens.

Zgodnie z treścią przepisu:

jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie) powinien on, w braku odmiennej umowy przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Tak właśnie brzmi przepis.

Czyli: taka umowa wiąże się z przeniesieniem własności nieruchomości.

To podobnie jak w przypadku umowy darowizny.

Ale jednak to zupełnie odmienna w charakterze umowa.

Darowizna to umowa nieodpłatna – po prostu darowujesz innej osobie należącą do ciebie nieruchomość.

W przypadku umowy dożywocia jest już trochę inaczej.

Umowa o dożywocie nie jest umową nieodpłatną.

(tak, jak to się ma do doliczania wartości nieruchomości do masy spadkowej, już pisałam)

Przypomnę : jak to jednak była darowizna, to jest prawdopodobne, że roszczenie o zachowek będzie aktualne.

Dlatego też zawsze podczas rozmowy z klientem proszę o podanie numeru księgi wieczystej.

Z jej treści można wyczytać naprawdę sporo informacji.

Może się zastanawiasz, co wybrać – darowiznę czy dożywocie?

Powtórzę to, co pisałam już wiele razy:

zastanów się, co jest twoim celem

To jedno z tych wielu pytań, na które nie ma jednej dobrej odpowiedzi.

To zależy – naprawdę sytuacje są w życiu bardzo różne.

Tak, taka umowa dożywocie nie jest tania. To znaczy trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (niezależnie od honorarium notariusza za sporządzenie umowy)

Pamiętaj tylko : taka umowa to nie zabawka. Kiedy sam sporządzasz testament, to sam też możesz testament zmienić albo odwołać. Ale jednostronne odwołanie czy zmiana umowy niestety raczej nie przejdzie.

I tu właśnie często pojawia się pytanie: a co jak już po zawarciu takiej umowy relacje między stronami zmienią się tak bardzo, że wspólne zamieszkiwanie nie będzie już możliwe? No cóż, takie sytuacje też się zdarzają. I tak, ustawodawca nawet i to przewidział. Opowiem o tym w jednym z kolejnych wpisów. A już teraz wspomnę, iż takie sprawy są naprawdę trudne – tak pod względem prawnym, jak i emocjonalnym.

Napiszę też o tym, czy taką nieruchomość obciążoną dożywociem można zbyć i co się dzieje jeśli do takiej sytuacji by doszło.

A może masz jeszcze inne wątpliwości dotyczące tej umowy?

Czy to jest sprawiedliwe?

Dzieci są spadkobiercami ustawowymi. Oczywiście każdy może napisać testament, ale jak nie ma testamentu, to dziedziczenie następuje według zasad ustawowych.

Dzieci dziedziczą w częściach równych.

Jeśli spadkodawca ma trójkę dzieci, to każde dzieci “dostaje” 1/3 spadku (dla uproszczenia zakładamy, że ów spadkodawca jest stanu wolnego)

I tu właśnie pojawia się to tytułowe pytanie:

czy to jest sprawiedliwe, że każde z dzieci otrzymuje taką samą część spadku – w szczególności w sytuacji gdy tylko jedno z nich opiekowało się rodzicem (spadkodawcą) – czasem przez okres wielu miesięcy, poświęcając  czas i środki pieniężne, podczas gdy pozostała dwójka ogranicza się do wysłania kartek na Święta? Tak, w idealnym świecie cała trójka rodzeństwa zgodnie opiekowałaby się potrzebującym pomocy rodzicem, według swoich sił i możliwości ustalając wspólnie zakres tej pomocy, a w przyszłości rodzeństwo szybko i zgodnie przeprowadziłoby sprawę spadkową u notariusza. Ale tak – sam wiesz, że w rzeczywistości bardzo różnie to wygląda.

No cóż – nie wszystko w życiu jest sprawiedliwe.

ALE.

Jako ten właśnie rodzic – jeśli jesteś w podobnej sytuacji:

Jest dobra wiadomość.

Możesz sam decydować, jak chcesz rozporządzać swoim majątkiem.

I tak – prawo przewiduje takie i podobne sytuacje.

Są też sposoby, aby przekazać ten majątek wybranej osobie już za życia.

Wiadomo, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, ale zawsze warto mieć świadomość w jakiej jest się sytuacji.

Wpis dotyczy przede wszystkim spraw o zachowek – czyli o zapłatę konkretnej sumy pieniędzy. Niektóre sprawy takie jak np. o dział spadku nie podlegają przedawnieniu – co oznacza, iż można taką sprawę założyć w dowolnym czasie (tyle że i tak najlepiej zrobić to możliwie szybko- choćby ze względów dowodowych) Ale w przypadku spraw o zapłatę – czyli w przypadku prawa spadkowego np. o zachowek naprawdę nie można zwlekać w nieskończoność ze złożeniem pozwu.

O tym, co stanowi art. 1007 kodeksu cywilnego pisałam już kilka razy.

Tu znajdziesz jeden z tych właśnie wpisów.

czyli jeszcze raz: roszczenie o zapłatę zachowku się przedawnia, ale… bieg przedawnienia ulega czasem przerwaniu.

Zgodnie z treścią przepisu:

bieg przedawnienia przerywa się przez :

1/ każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2/ uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje

3/ wszczęcie mediacji

Jeśli chodzi o punkt pierwszy: taką czynnością jest np. wniesienie pozwu do sądu

(przypomnę tylko : pozew musi być właściwie opłacony, im wyższej kwoty się domagasz, tym wyższą opłatę trzeba będzie uiścić)

Pamiętaj też, aby pozew nie miał żadnych braków formalnych. Jeśli będzie miał, sąd zapewne wezwie do ich usunięcia. i w tym celu wyznaczy określony termin. Ale jeśli nie zrobisz tego, do czego zobowiąże cię sąd – bardzo prawdopodobne, iż sąd ten pozew zwróci. A jak do tego dojdzie … no tak będziesz mógł złożyć pozew jeszcze raz. Ale co, jak w tym czasie dojdzie do przedawnienia roszczenia? No właśnie – pozew bez braków formalnych to naprawdę istotna kwestia.

Czasem tak się zdarza, iż zobowiązany do zapłaty uznaje ten fakt i np. na piśmie zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę na rzecz określonej osoby. Tak się czasami zdarza. Ale niestety masz rację – takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często.

No i w końcu mamy mediacje.

W sprawach cywilnych takich jak sprawy o zachowek to dobry pomysł. Ugoda pozwala uniknąć długotrwałego postępowania i związanych z tym postępowaniem kosztów.

Tak więc: są sytuacje, kiedy bieg przedawnienia ulega przerwaniu.

Ale – jeśli mogę coś zasugerować : jeśli jesteś uprawniony do wniesienia pozwu nie czekaj do ostatniej chwili z wniesieniem pozwu.

Pamiętaj tylko : zwykłe wezwanie do zapłaty, wysłane listem poleconym – choć potrzebne i spełnia swoje funkcje – przedawnienia nie przerywa.

A – i jeszcze coś.

To w sumie jeszcze nie wszystko jeśli chodzi o to przedawnienie.

Jeśli nie wiesz co mam na myśli – przeczytaj koniecznie ten wpis.

Odrzucenie spadku w najnowszej uchwale SN

Oprócz przepisów kodeksu i innych ustaw jest jeszcze orzecznictwo – a szczególnie istotne są orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy.

Nie każda kwestia jest wprost uregulowana w przepisach.

(właściwie to całkiem sporo kwestii nie jest uregulowanych wprost)

Dlatego właśnie  w wielu kwestiach trzeba sięgać do orzecznictwa.

I takie orzeczenie – dotyczące odrzucenia spadku zapadło dosłownie kilka dni temu.

Zgodnie z treścią uchwały:

 

złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 par. 1 kodeksu cywilnego jest bezskuteczne.

(sygn. akt III CZP 36/18)

 

Zdziwieni? Zaskoczeni? A może to “było oczywiste”?

Nie jest to jedyne orzeczenie i pewnie w przyszłości pojawią się kolejne. Oczywiście – orzeczenie zawsze zapada w realiach konkretnej sprawy.

O samym odrzucaniu spadku pisałam wiele razy.

Przede wszystkim podkreślałam, że bardzo istotne jest, aby odrzucenie spadku nastąpiło w ustawowym terminie.

Wspominałam także, iż aby małoletni mógł skutecznie odrzucić spadek, potrzebna jest zgoda sądu.

 

A wracając do uchwały:

Ja sama jestem bardzo ciekawa uzasadnienia tej uchwały i dlatego właśnie jak pojawi się jej uzasadnienie, poświęcę tej uchwale odrębny wpis.

To ustawa, jakiej jeszcze nie było. Do tej pory – w sytuacji gdy umierał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – jego firma także kończyła swój żywot.

(oczywiście nie mam tu na myśli spółek, to zupełnie inna “bajka”)

Teraz jednak może być zupełnie inaczej.

Teraz – czyli po wejściu w życie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Tak dokładnie “nazywa się” ta ustawa.

“Ustawa o dziedziczeniu firm” to potoczne określenie. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – to określenie poprawne, choć nieco dłuższe.

A ustawa ta wchodzi w życie dokładnie za miesiąc – 25 listopada.

(tak, wiem jest pewien malutki wyjątek, ale o tym opowiem w osobnym wpisie)

Jeśli prowadzisz swoją działalność to prostu musisz zapoznać się z tymi przepisami.

Wiem, iż wielu osobom taka “zwykła” działalność – nie w formie spółki – kojarzy się z działalnością na bardzo małą skalę. Cóż, czasem tak jest, ale… nie zawsze. Czasem ta “zwykła jednoosobowa działalność” ma naprawdę spore rozmiary –  duże przychody, dużą liczbę zatrudnionych pracowników… I właśnie szczególnie w takiej sytuacji rozważ kwestię sukcesji w swojej firmie- bo już bardzo niedługo będą prawne możliwości pozwalające na kontynuację działalności. O tym, kim jest zarządca sukcesyjny i kto nim może zostać, opowiem w jednym z kolejnych wpisów.

A tak na marginesie:

może mimo wszystko przekształcenie np. w spółkę z o.o. to jednak byłby dobry pomysł w Twoim przypadku?

Zastanów się, spółka z o.o. ma (oprócz wad) też i zalety:)

Jak odwołać testament?

Jak nie napiszesz testamentu, to dziedziczenie nastąpi według zasad ustawowych. To już pisałam – wiem, pewnie więcej niż raz. Pisałam też, że testament najlepiej sporządzić w formie notarialnej (jeśli myślisz, że to kosztuje dużo- to nie, nie masz racji- koszt testamentu wcale duży nie jest) A jeśli nie decydujesz się na formę notarialną – napisz cały tekst własnoręcznie i wyraźnie podpisz. Ale sporządzanie testamentu to jedno. Czy jednak wiesz, jak odwołać testament?

To istotna kwestia.

Napisałeś testament – myślisz więc, że wszystko ok i nie ma do czego wracać.

No to niezupełnie tak.

Bo przecież sytuacja życiowa może bardzo się zmienić.

Może przemyślałeś sytuację i jednak chcesz powołać do dziedziczenia inną osobę? Może zmieniłeś stan cywilny – wziąłeś (kolejny) ślub albo przeciwnie – podjąłeś decyzję o rozwodzie? A może przy pisaniu tego testamentu nie wiedziałeś, że jest coś takiego, jak zapis windykacyjny i teraz chciałbyś przekazać konkretne rzeczy określonym osobom? Albo może są podstawy, aby kogoś wydziedziczyć? A może osoba, którą wskazałeś w testamencie jako swojego spadkobiercę, zmarła wcześniej?

Widzisz, ile jest różnych możliwości?

A przecież to tylko przykłady sytuacji, kiedy dobrze jest do tego testamentu napisanego wcześniej wrócić i zastanowić się, czy w dalszym ciągu chcemy tak właśnie rozporządzić swoim majątkiem.

Sama zmiana sytuacji życiowej nie spowoduje przecież, że testament sam się zmieni.

Za to osoba, która testament napisała może ten testament zmienić lub odwołać.

Zgodnie z treścią przepisu:

odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

I dalej:

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Tak więc:

zastanów się, co konkretnie jest Twoim celem. Jak chcesz rozporządzić swoim majątkiem? Przemyśl, jak ma to wyglądać. Pamiętaj – emocje nie zawsze są najlepszym doradcą. Czasem lepiej zapytać doświadczonego prawnika.

I jeszcze:

zastanów się, czy spadkobiercy nie powinni wiedzieć, o tym że napisałeś (nowy) testament.

A może dobrze by było zarejestrować ten testament w takim specjalnym rejestrze (NORT)?

Jak i kogo można wydziedziczyć?

O pisaniu testamentów wspominałam już na blogu wiele razy (w końcu to blog spadkowy) O samym wydziedziczeniu też już pisałam. Ale – ponieważ zagadnienie to wciąż budzi wątpliwości, to postanowiłam do niego wrócić.

Wydziedziczenie może nastąpić w testamencie.  Nie można powiedzieć do żony czy męża: “ja cię wydziedziczam” (to znaczy w sumie to powiedzieć może i można, ale skutek prawny niestety będzie bardzo wątpliwy)

I tak – jak masz jakiekolwiek wątpliwości – rozważ formę notarialną testamentu. Doświadczony notariusz zapewne nie dopuści do błędnego sformułowania.

Kogo można więc wydziedziczyć?

Nie ma zdecydowanie sensu i potrzeby wydziedziczanie każdego krewnego, który mógłby po Tobie dziedziczyć. Nie każdy bowiem krewny ma uprawnienie, aby tego zachowku się domagać.

Zgodnie z treścią przepisu:

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku, jeżeli uprawniony do zachowku:

1/ wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

2/ dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych u osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci

3/ uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Jak widzisz – te sformułowania są dość ogólne.

Moje doświadczenie pokazuje, iż zdecydowanie “wygrywa” ta ostatnia przyczyna.

Tylko proszę nie pytaj, co dokładnie oznacza użyte w treści przepisu słowo “uporczywie”.

Niestety nie ma przepisu, który by to precyzował. Oczywiście z pomocą przychodzi orzecznictwo, ale…

Przyczyna wydziedziczenia musi być podana w treści testamentu.

Jasno, konkretnie, precyzyjnie. Nie ograniczaj się tylko do samego kodeksowego sformułowania, że dziecko czy małżonek trwale nie dopełniał obowiązków rodzinnych. Rozumiem, że to nie jest łatwe, ale bądź bardziej konkretny.

I jeszcze jedno:

samo pominięcie w testamencie to zdecydowanie nie wydziedziczenie.

A teraz jedno z moich ulubionych pytań:

Czy jest możliwe, że pomimo wydziedziczenia, ten “wydziedziczony” jednak wniesie pozew o zachowek?

Cóż, wykluczyć się nie da – jeśli postanowienie w testamencie dotyczące wydziedziczenia będzie źle i nieprecyzyjnie  sformułowane, może się nawet takie powództwo zakończyć sukcesem.

I tak:

sytuacja zawsze może się zmienić.

A wtedy Ty możesz zmienić lub odwołać napisany wcześniej testament.

I tak na koniec:

jeśli twoje dorosłe dziecko, które chcesz wydziedziczyć, ma już swoje (małoletnie) dzieci to… dobrze się zastanów i jeszcze raz przemyśl jak chcesz rozporządzić swoim majątkiem.

O czym pisałam w październiku 2015 r.?

Czas szybko leci…

Dopiero co skończyły się wakacje, a niedługo już będą Święta.

Pamiętasz, o czym pisałam w październiku 2015 r.?

(tak, to wtedy właśnie wchodziła w życie bardzo istotna zmiana przepisów)

To jeden z tych właśnie “dawnych” wpisów:

Prawo spadkowe. Zmiana przepisów. Nowe przepisy już są.

I tak – w dalszym ciągu (tzn. od kiedy ta nowelizacja weszła w życie) zasadą jest przyjmowanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.