Slider

Kto będzie po mnie dziedziczył?

To oczywiście zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od tego, czy sporządzisz  –  i to w sposób przewidziany prawem spadkowym – testament.

Jeśli tak, dziedziczyć będą spadkobiercy wskazani w testamencie – oczywiście o ile spadek ten przyjmą.

Dziedziczenie na podstawie testamentu ma bowiem pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym – inaczej sporządzanie testamentów nie miałoby żadnego sensu.

Jeśli jednak spadkodawca nie zostawi żadnego testamentu (ewentualnie okaże się, iż testament ten jest nieważny) dziedziczyć będą spadkobiercy wskazani w ustawie .

Czyli przede wszystkim małżonek i dzieci.

Może zdarzyć się tak, iż np. jedno z dzieci zmarło wcześniej (nie dożyło śmierci swojego rodzica), ale pozostawiło swoje dzieci. W tej sytuacji – zgodnie z prawem spadkowym – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.   Precyzując postanowienie kodeksowe:

Jeśli spadkodawca nie pozostawił żadnych dzieci (ani wnuków) ale miał małżonka, dziedziczyć będzie właśnie ten małżonek – ale uwaga : nie sam! W takiej sytuacji dziedziczy małżonek razem z rodzicami spadkodawcy. Przy czym udział rodziców spadkodawcy nie będzie wcale symboliczny:

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku.

Jeśli spadkodawca nie pozostawił ani małżonka ani też żadnych dzieci czy wnuków, dziedziczyć będą jego rodzice gdyż zgodnie z prawem spadkowym:

w braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

A jeśli spadkodawca nie miał małżonka, dzieci, wnuków ani też żyjących rodziców, to w przypadku gdy nie zostawił testamentu, dziedziczyć będzie jego rodzeństwo.

Ponadto jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym.

Po jednej z ostatnich nowelizacji prawa spadkowego krąg spadkobierców ustawowych został rozszerzony o dziadków  oraz pasierbów spadkodawcy. Będę to jeszcze poruszać w   osobnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: