Skip to content
Menu
mniej niż minuta min

Co jeśli nie zgadzam się z wyrokiem sądu I instancji?

Może tak być, iż wyrok – np. w sprawie o zachowek będzie inny niż oczekiwałeś.

Tak się czasami zdarza.

W takiej sytuacji – jako strona postępowania masz prawo, aby złożyć apelację od wyroku sądu I instancji.

Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.

(uwaga – często będzie to sąd w innej miejscowości)

Wymogi formalne apelacji

Przepisy dotyczące wnoszenia apelacji znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego.

Zgodnie z treścią przepisu:

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

– oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

–  zwięzłe przedstawienie zarzutów;

–  uzasadnienie zarzutów;

–  powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów;

–  wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

W sprawach o prawa majątkowe (a więc także w sprawie o zachowek) należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

(wiem, to często bywa problematyczne, zwłaszcza gdy nie zaskarżasz wyroku w całości)

 

Tak, jak sam widzisz – wymogów jest wiele. Apelacja to pismo o dużym stopniu sformalizowania.

 

Pamiętaj jeszcze o pewnej bardzo istotnej kwestii:

W postępowaniu przed sądem bardzo ważne są dowody.

I to Ty jako strona musisz  – w postępowaniu przed sądem I instancji – te dowody zawnioskować.

 

Jeśli tego nie zrobiłeś (pomimo, iż miałeś taką możliwość) to niestety musisz liczyć się z tym, iż sąd II instancji tych dowodów już nie dopuści.

 

I znowu podstawa prawna  – jak bowiem wynika z treści przepisu:

 

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Może jednak zdarzyć się tak, iż zawnioskowanie dowodu na wcześniejszym etapie po prostu nie było możliwe.

W takiej sytuacji warto te dowody złożyć wraz z apelacją. Trzeba jednak wyjaśnić, z jakich względów nie można było złożyć dowodów wcześniej.

 

Sąd drugiej instancji orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

 

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

 

Pamiętaj: zachowanie terminu to kwestia bardzo ważna, a wręcz podstawowa.

 

Jeśli zamierzasz wnosić apelację od wyroku sądu I instancji, pamiętaj jeszcze o jednej kwestii:

Jeszcze zanim wniesiesz apelację

Najpierw – w terminie tygodniowym – złóż wniosek o uzasadnienie wyroku.

To konieczne, jeśli faktycznie zamierzasz wnosić apelację.

Taki wniosek o uzasadnienie wyroku podlega opłacie, która wynosi 100,- zł.

 

Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku nie powoduje jednak, iż masz obowiązek wniesienia apelacji.

 

Wniesienie apelacji to Twoje uprawnienie, nie zaś obowiązek.

 

Tak, sama apelacja też podlega opłacie.

Tu jednak nie ma już stałej opłaty.

Wysokość opłaty zależy od wysokości przedmiotu zaskarżenia.

Dobra wiadomość jest taka, iż – jeśli po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia zdecydujesz się na wniesienie apelacji – uiszczona opłata 100 zł od wniosku o uzasadnienie wyroku będzie podlegać zaliczeniu na poczet opłaty od apelacji.

Apelacja w sprawie cywilnej

 

Gdybyś chciał zapytać:

Tak, jest możliwe, że adwokat wstąpi do sprawy dopiero na etapie apelacji.

Jeśli jednak chcesz, aby apelację w Twojej sprawie sporządzał adwokat:

Nie czekaj do ostatniej chwili.

Skontaktuj się z adwokatem możliwie szybko po ogłoszeniu niekorzystnego dla Ciebie wyroku. Aby adwokat napisał dobrą apelację będzie musiał zapoznać się z aktami sprawy – a to wymaga czasu.

 

Rozprawa przed sądem II instancji

 

A czy sąd apelacyjny też będzie wyznaczał rozprawy?

Będzie, najczęściej jedną rozprawę.

(obecnie z wiadomych względów mogą występować pewne zmiany organizacyjne, ale ten wpis akurat nie tego dotyczy)

Musisz jednak wiedzieć, iż przepisy procedury cywilnej zostały zmienione – i od mniej więcej roku przepis brzmi tak:

Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jeżeli strona w apelacji lub odpowiedzi na apelację złożyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba że cofnięto pozew lub apelację albo zachodzi nieważność postępowania.

 

Często zadawane jest też pytanie o stawiennictwo na rozprawie apelacyjnej- trzeba się stawić czy też nie?

(i tak, obecnie sytuacja jest, jaka jest – mam na myśli raczej “zwyczajne” czasy)

Odpowiedź na tak postawione pytanie zawarta jest wprost w treści przepisu.

Rozprawa przed sądem drugiej instancji odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

 

Przypomnę raz jeszcze, iż apelację należy wnieść w ustawowym terminie.

Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

Wskazane w tym artykule przepisy odnoszą się do apelacji w ogóle, nie tylko w sprawach spadkowych.

Przepisy procedury cywilnej ulegają też zmianom – bardzo duża nowelizacja procedury cywilnej weszła w życie na początku listopada ubiegłego roku.

 

A czy warto wnosić apelację? Cóż, jedyna odpowiedź brzmi “to zależy”.

Chcesz skonsultować swoją sprawę? Napisz do mnie.

kasia-blog-spadkowy

Jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu. W swojej praktyce zajmuję się sprawami z zakresu prawa spadkowego. Doświadczeniem zdobytym w trakcie aplikacji adwokackiej oraz na salach sądowych dzielę się z Czytelnikami w ramach tego bloga.

Zobacz spis treści

Zajrzyj na mój drugi blog

razem-czy-osobno2

SZUKAJ

Tematy główne

Artykuły

ARCHIWUM WPISÓW

Archiwa

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez adwokat Katarzyna Skowrońska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się wiedzą bezpłatnie. Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie. Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *