Slider

Sądowy dział spadku

Sąd właściwy w sprawie spadkowej

Sprawę spadkową (stwierdzenie nabycia spadku) można  obecnie „załatwić” nie tylko w sądzie, ale także  u notariusza, który ma kompetencje, aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Wtedy problem wyboru właściwego sądu odpada. Ale są takie sytuacje (i to całkiem sporo), kiedy notarialne poświadczenie dziedziczenia nie wchodzi w grę.  Notariusz nie pomoże np. w sytuacji, gdy spadkobiercy są […]

Dział spadku w sądzie

  Jak ostatnio pisałam, pisząc o dziale spadku, dział spadku może zostać przeprowadzony przez spadkobierców w drodze umowy, a jeśli spadkobiercy nie są w stanie się porozumieć, dział spadku musi zostać przeprowadzony  w postępowaniu sądowym. Sądowy dział spadku łatwym postępowaniem nie jest, no ale cóż… Czasem nie ma innego wyjścia niż napisanie wniosku do sądu. […]