Slider

Sierpień 2015

Oprócz kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego są jeszcze… (tak,liczne ustawy, np. Prawo o notariacie, ale nie to mam tym razem na myśli) Otóż jest jeszcze prawo europejskie. I obowiązuje, nawet jeśli o tym nie wiesz. Dziś więc dowiesz się, że jest np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa […]

Pewnie już kiedyś o tym było, ale… wciąż wielu czytelników o to pyta. Nie tylko spadkobiercy mogą wnosić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Krąg tych, którzy mogą to zrobić jest dość szeroki. To dobrze, bo często spadkobiercy nie są w ogóle zainteresowani takim postępowaniem. A inne osoby wręcz przeciwnie. Np. wierzyciele spadkodawcy. Albo współwłaściciele nieruchomości […]