Slider

Akt poświadczenia dziedziczenia i co dalej?

Od całkiem długiego już czasu jest możliwość, aby  sprawę spadkową “załatwić” w kancelarii notarialnej.

To znaczy:

notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia – jeśli spełnione są przesłanki opisane w ustawie prawo o notariacie.

Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument, z którego wynika kto jest spadkobiercą.

Wspominałam już o tych przesłankach i wobec wielu pytań dotyczących tego tematu pewnie wkrótce do niego powrócę.

Aby jednak sporządzenie tego dokumentu było możliwe, w kancelarii musza stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi.

Niestety nie wystarczy, iż przyjdzie tylko osoba, na której rzecz sporządzony został ten testament.

I wierz mi – ma to sens,

Spadkodawca mógł przecież pozostawić kilka zupełnie różnych testamentów.

Spadkobiercy muszą się stawić w kancelarii notarialnej – i co więcej : nie mogą być skonfliktowani w kwestiach dotyczących dziedziczenia. Jeśli choć jedna z osób będzie podważać testament, o sporządzeniu przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia trzeba będzie zapomnieć. W takiej sytuacji pozostanie tylko droga sądowa.

Gdy będziesz już dysponować takim dokumentem jak akt poświadczenia dziedziczenia, nie będzie potrzeby aby składać w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli zależy Ci na przeprowadzeniu sprawy możliwie szybko: zastanów się nad taką opcją.

 

Chcesz dokładnie wiedzieć, jak wygląda cała procedura?

Przeczytaj art. 95a i dalsze ustawy Prawo o notariacie.

 

Ok, masz już w szufladzie akt poświadczenia dziedziczenia – i co dalej?

 

Pamiętasz, jak pisałam że stwierdzenie nabycia spadku to jedno, a dział spadku to drugie?

W sytuacji gdy jest kilku spadkobierców (najprawdopodobniej) potrzebny będzie dział spadku.

Notariusz na etapie poświadczania dziedziczenia nie zajmuje się ustaleniem tego, co wchodziło w skład spadku. Zupełnie tak jak sąd nie zajmuje się tym co wchodzi w skład spadku na etapie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Nie ma przepisu, który nakazywałby przeprowadzenie działu spadku i nie ma też takiego przepisu, który zakreślałby termin, w którym dział spadku należy przeprowadzić.

Jednak z takim działem spadku nie warto zwlekać.

O tym, dlaczego nie warto już pisałam, ale w skrócie przypomnę:

Im więcej czasu minie, tym porozumienie może być trudniejsze, a przede wszystkim trudniejsze może być ustalenie co dokładnie wchodziło w skład spadku. Kwestią sporną staje się też rozliczenie nakładów ponoszonych np. na nieruchomość, kosztów związanych z nieruchomością i w końcu gdy jeden ze współwłaścicieli umrze, powstaje konieczność kolejnej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i konieczność porozumienia z nowymi współwłaścicielami.

 

Może być tak, iż jesteś jedynym spadkobiercą i nie będzie konieczności przeprowadzania działu spadku.

Nawet w takiej sytuacji powinieneś pamiętać o kilku sprawach.

 

Inne ważne kwestie to :

 

-dokonanie wpisu w księdze wieczystej – w dziale II

(w tym właśnie dziale księgi wieczystej wpisany jest właściciel nieruchomości)

-zgłoszenie nabycia spadku w Urzędzie Skarbowym

(jeśli dziedziczysz po osobach z najbliższej rodziny nie będzie konieczności zapłacenia podatku od spadku, ale trzeba pamiętać, aby nie przekroczyć terminu do zgłoszenia nabycia spadku w US)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: