Slider

Zachowek. Przedawnienie. Pytanie. Odpowiedź.

Kto pyta nie błądzi…

Sądy też mają czasem wątpliwości. I często wtedy zadają pytania Sądowi Najwyższemu.

Ostatnio właśnie jeden z Sądów Apelacyjnych zadał Sądowi Najwyższemu pytanie dotyczące prawa spadkowego. A konkretnie chodziło o kwestie zachowku i przedawnienia(o samym zachowku i przedawnieniu jeszcze nie raz napiszę, dziś tylko sygnalizując problem)

Aby sąd  konkretną kwotę tytułem zachowku powodowi zasądził, roszczenie nie może być przedawnione. (inaczej pozwany o zachowek podniesie zarzut przedawnienia i niestety, sprawa najprawdopodobniej dla domagającego się zachowku będzie przegrana)

Czyli z pozwem o zachowek należy wystąpić do sądu w określonym czasie od daty otwarcia i ogłoszenia testamentu (ewentualnie od daty otwarcia spadku – czyli daty śmierci spadkodawcy). W pewnych jednak sytuacjach bieg przedawnienia ulega przerwaniu. A po przerwaniu przedawnienie biegnie od nowa. Co dla powoda jest sytuacją dość korzystną.

Zachowku można żądać nawet wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Co więcej : czasem jest tak, iż spadkodawca w dacie śmierci nie miał majątku, ponieważ wszystko co miał porozdawał za życia… W takiej sytuacji spadkobiercy (np. dzieci) byliby, jak sam przyznasz, trochę pokrzywdzeni. Taka sytuacja (czyli rozdanie całego swojego majątku przez spadkodawcę za życia) także daje podstawę osobom do zachowku uprawnionym, aby się tego zachowku domagać. 

Ale wracając do tematu:

Pytanie zadane Sądowi Najwyższemu brzmiało:

Czy złożenie przez osobę uprawnioną do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg określonego w art. 1007 § 1 i 2 k.c. terminu przedawnienia roszczenia o zachowek w sprawie między spadkobiercami ustawowymi?

I Sąd Najwyższy na to pytanie odpowiedział w dniu 10.10.2013r.– i to w formie uchwały:

​Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego. (uchwała SN, sygn. akt III CZP 53/13)

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: