Slider

Zachowek

Właściwość sądu : w takiej sprawie może być właściwy zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy – w zależności od tego, jakiej kwoty się domagasz. To ty wnosząc pozew musisz określić kwotę, której się domagasz – nazywa się to”wartość przedmiotu sporu”. Opłata od pozwu nie jest stała – zależy od wartości przedmiotu sporu- im większej kwoty […]

Obliczenie wysokości zachowku nie jest sprawą prostą. Wpływ na jego wysokość ma cały szereg czynników (o czym była i jeszcze będzie mowa).  Aby jednak obliczyć zachowek, trzeba najpierw ustalić, jaką wartość mają składniki wchodzące w skład spadku. Najczęściej największy problem jest z nieruchomością. Uprawniony do zachowku i zobowiązany do jego zapłaty najczęściej mają zupełnie różną wizję […]

Sprawa w sądzie o zachowek – koszty

Wnosząc sprawę cywilną do sądu trzeba liczyć się z kosztami. Tak jest też w przypadku sprawy o zachowek. W niektórych sprawach spadkowych (np. o stwierdzenie nabycia spadku) opłata jest stała. W sprawie o zachowek akurat opłata stała nie jest. Im większej kwoty zachowku domagasz się od pozwanego (czyli im wyższa jest wartość przedmiotu sporu) z […]

Zachowek gdy była darowizna…

To się zdarza wcale nie tak rzadko. Okazuje się, iż taki spadkodawca jeszcze za życia porozdawał wszystko co miał. (pół biedy, jeśli były to rzeczy osobiste, książki, płyty i inne drobiazgi) Gorzej, jeśli przedmiotem tych darowizn były wszystkie nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem. Historia z życia wzięta: Pan Zenon, będący po rozwodzie,  miał syna Tomasza. Pan […]

Zachowek: przedawnienie (1)

O zachowku sporo już było, jednak to właśnie ten temat budzi najwięcej wątpliwości i jest najczęściej poruszany w mailach od Czytelników. Złożyć wniosek w sądzie o stwierdzenie nabycia spadku można zawsze (nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy). I sąd w postanowieniu wskaże, kto jest spadkobiercą i w jakim udziale dziedziczy. Z zachowkiem jest jednak trochę […]

Wydziedziczenie. Pułapka.

Mówi się, że życie jest brutalne i pełne pułapek (czy tam zasadzek). Niestety jeśli chodzi o kwestie prawne, to także i tu można się na taką pułapkę natknąć. I całkiem nieświadomie zrobić (komuś) w przyszłości problem. Bo (niestety) nieznajomość prawa szkodzi. Taką zasadzką może być wydziedziczenie. Załóżmy taką sytuację: pan Stanisław ma syna, który uporczywie […]

Kto ma prawo do zachowku?

Pisałam już co prawda o zachowku wiele razy, ale… wciąż jeszcze to zagadnienie budzi wątpliwości. Zwłaszcza jeśli chodzi o uprawnienie rodzeństwa do domagania się zachowku.

Ugoda sądowa? Zawsze można spróbować…

Sprawy o dział spadku trwają długo i są skomplikowane. (zresztą nie tylko o dział spadku…) To akurat już chyba wszyscy wiedzą. I wiążą się z kosztami. (nie tylko opłatą od wniosku czy pozwu, ale także np. kosztami sporządzenia opinii przez biegłego). Koszt sporządzenia aktu notarialnego w sprawie „działowej” też jest spory. Warto wiedzieć jednak, że […]

Sprawa o zapłatę dobiega wreszcie końca. (ewentualnie sprawa o dział spadku, w której to sprawie sąd zasądził spłatę na twoją rzecz) Sąd wydaje wyrok/postanowienie  w którym zasądza na Twoją rzecz określoną kwotę. Np. w sprawie o zachowek (choć kwestia ta oczywiście dotyczy nie tylko spraw z zakresu prawa spadkowego) Czekasz z niecierpliwością, aż wyrok będzie […]

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Rzecz dotyczy spraw o zapłatę, a jeśli chodzi o prawo spadkowe to w szczególności spraw o zachowek. Nawet jeśli przepisy nie przewidują takiego obowiązku, warto takie wysłanie do zobowiązanego do zapłaty wysłać. W wezwaniu takim należy określić dokładnie jaka kwota powinna być zapłacona, na jakie konto i w jakim terminie. Czy jest szansa, że zobowiązany […]