Slider

Czerwiec 2016

Chyba kiedyś już o tym wspominałam, ale… wciąż ta kwestia budzi wiele wątpliwości. Rozdzielność to rozdzielność, a dziedziczenie to dziedziczenie najkrócej rzecz ujmując 🙂 Co oznacza, mówiąc jeszcze bardziej wprost: niezależnie od  tego, czy masz w swoim małżeństwie  wspólność majątkową czy też zdecydowałeś się na rozdzielność: w przyszłości małżonek będzie spadkobiercą ustawowym. Rozdzielność ma swoje […]

Mówiłam już kiedyś, iż roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu. Tak mówiłam, bo tak naprawdę jest. Podawałam chyba nawet podstawę prawną : art. 1007 k.c. Ale… czy wiesz, co to właściwie oznacza, iż roszczenie jest przedawnione? Otóż nie znaczy to, że nie możesz wystąpić z pozwem. Bo w sumie napisać pozew i go wysłać do sądu […]

Obecnie (już od mniej więcej połowy października 2015 r.) zasadą jest nabywanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pisałam o tym tu. Pewnie więc wiesz, że oznacza to ograniczenie odpowiedzialności za długi. I w sumie masz rację. Jest tylko jedno małe „ale”. Prześledźmy to na konkretnym przykładzie: Pan Janusz odziedziczył dom o wartości powiedzmy 500.000 zł. A […]

Podatki to trudny temat. Tym trudniejszy, iż przepisy bardzo często się zmieniają. naprawdę – częściej niż myślisz. Ale dziś nie o zmianach (nawet tych dobrych). Dziś o ważnym i ciekawym wyroku NSA. Wyroku bardzo świeżym, bo wydanym w dniu 21.04.2016 r. Otóż w orzeczeniu tym Sąd ten uznał, iż dział spadku między spadkobiercami w taki […]